Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20, od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Polub nas na Facebooku!

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan. W tym roku materiały do ekumenicznej modlitwy przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

 

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.

 

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.

 

Jak podkreśla w swoich materiałach na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan niemiecka komisja przygotowawcza, w tym roku przypada rocznica 500 lat Reformacji, z tej myśli wyewoluował temat uroczystości. Po wielu dyskusjach Kościoły w Niemczech uznały, że najlepszym ekumenicznym sposobem upamiętnienia tego wydarzenia będzie Święto Chrystusa.

 

– Jeśli akcent zostanie położony na Jezusie Chrystusie i Jego dziele pojednania, jako centrum wiary chrześcijańskiej, wówczas wszyscy ekumeniczni partnerzy EKD (rzymscy katolicy, prawosławni, baptyści, metodyści, menonici i inni) będą mogli uczestniczyć w obchodach rocznicowych – czytamy w materiałach.

 

W swoich konspektach komisja przygotowawcza zaakcentowała szczególnie dwie sprawy – Z jednej strony będzie w nich obecna celebracja miłości i łaski Bożej, „usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę”, odzwierciedlająca główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra. Z drugiej strony, materiały powinny także podkreślić ból spowodowany późniejszymi głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół, otwarcie ukazując i nazywając winę, i dając sposobność wykonania kroków w stronę pojednania.

 

Ostatecznie to adhortacja papieża Franciszka, w której użyto cytatu „Miłość Chrystusa przynagla nas”, doprecyzowała hasło tegorocznych obchodów brzmiące – “Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.

 

Zdanie z 2 Listu do Koryntian podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Tekst ten wyznacza refleksje na osiem dni modlitwy, w których zostały rozwinięte wybrane treści teologiczne:

Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich,

dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie,

dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała,

dzień 4: To, co dawne, przeminęło,

dzień 5: Nastało nowe,

dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą,

dzień 7: Służba pojednania,

dzień 8: Pojednani z Bogiem.

 

Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

W dzisiejszych czasach pośród 81 milionów mieszkańców Niemiec 50 milionów to chrześcijanie. – Około jedna trzecia populacji należy do jednego z protestanckich regionalnych Kościołów zrzeszonych w EKD, jedna trzecia jest wyznania rzymskokatolickiego i niecała jedna trzecia nie przyznaje się do żadnej religii. 1,7% populacji jest prawosławna, kolejne 1,8% należy do jednego z wolnych Kościołów, 4,9% ludności Niemiec stanowią muzułmanie, 0,1% – Żydzi – podają twórcy materiałów.

 

Wiele inicjatyw ekumenicznych w Niemczech to inicjatywy oddolne, jak Modlitewny Tydzień Sojuszu Ewangelickiego i Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Sąsiadujące parafie i wspólnoty często organizują spotkania ekumeniczne. W niektórych regionach wspólnoty i parafie nawiązują lokalną współpracę międzywyznaniową, podpisując formalną umowę, która wyznacza jej zakres i zasady. Współpraca ekumeniczna występuje także na poziomie zwierzchników poszczególnych Kościołów.

 

Typową cechą niemieckiego krajobrazu wyznaniowego są kościelne konwencje czy zjazdy członków danego Kościoła, które odbywają się co dwa lata i są organizowane przez Centralny Komitet Niemieckich Katolików i Niemiecki Ewangelicki „Kirchentag” (DEKT).

 

Rada Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech (ACK) została utworzona 10 marca 1948 roku, a więc kilka miesięcy przed powstaniem Światowej Rady Kościołów.

 

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

 

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp.

 

Od 1966 r. materiały te przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

 

Oddziały regionalne PRE aktywnie biorą również udział w organizacji Tygodnia Modlitw w całej Polsce.


ar / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Dziś obchodzimy XX Dzień Judaizmu

O ścisłym pokrewieństwie religii żydowskiej i chrześcijańskiej przypomina Komitet Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. W przesłaniu na obchodzony dziś XX Dzień Judaizmu, przywołano m.in. historyczną wypowiedź św. Jana Pawła II: „Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm”.

Polub nas na Facebooku!

Przesłanie podpisali bp Rafał Markowski i bp Mieczysław Cisło – obecny i poprzedni przewodniczący Komitetu. Zwracają oni uwagę, że wpisanie przed ponad 20 laty ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu do kalendarza kościelnego było decyzją pionierską. Inicjatywa stanowiła odpowiedź na wezwanie soborowego dokumentu “Nostra aetate”, aby „ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy” (nr 4).

Biskupi przypominają, że wewnątrzkościelny Dzień Judaizmu ma pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Cytują tez słowa św. Jana Pawła II, iż religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.

 

W przesłaniu zachęca się do budowania wzajemnego braterstwa w oparciu o to, co w obydwu religiach wspólne, do wyjścia naprzeciw, do zaufania i wyzwalania ze stereotypów.

Biskupi oceniają, że w ciągu minionych 50 lat, to znaczy wydania soborowej deklaracji “Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, w relacjach katolicko-żydowskich wydarzyło się wiele dobrego. Stało się tak głównie za sprawą papieży, począwszy od św. Jana XXIII.

“Niepowtarzalny, wprost epokowy wkład w wzajemne relacje dał św. Jan Paweł II, noszący w swym sercu od dzieciństwa przyjaźń z żydowskimi rówieśnikami, która stała się inspiracją jego moralnych przesłań, gestów, działań, solidarności wobec narodu żydowskiego” – zaznaczają autorzy przesłania.

 

Nawiązując do papieża Franciszka, biskupi stwierdzają: “Nie tylko słowa, ale także milczenie może wiele mówić o więzi solidarności i uczuciach, tak, jak to miało miejsce podczas papieskich nawiedzin niemieckiego obozu Auschwitz”.

Komitet Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem zaznacza, że wobec Żydów chrześcijanie zostali obciążeni winą niechęci, dyskryminacji, a nawet udziału w ich cierpieniu. I deklaruje: “Dlatego w duchu soborowego dokumentu powtarzamy słowa skruchy: „Kościół, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo opłakuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom” (Nostra aetate, 4).

 

W przesłaniu przypomina się także, że Episkopat Polski “we wspólnotowym akcie pokuty prosił Boga o wybaczenie win, jakie współbracia w wierze zaciągnęli wobec braci Żydów, zwłaszcza podczas ostatniej wojny, czasu totalnej Zagłady”. Stwierdza jednocześnie: “nie możemy też zapominać o bohaterskich postawach Polaków, niosących pomoc skazanym na zagładę Żydom, niekiedy aż po zapłacenie za to najwyższej ceny, to jest własnego życia”.

Komitet zwraca uwagę, że “do kultury naszego społeczeństwa należy coraz częstsze upamiętnianie dotychczas zapomnianych mogił Żydów, polskich współobywateli rozstrzelanych przez Niemców”. Dzięki temu skazani na śmierć i wymazanie ze zbiorowej pamięci odzyskują dziś swoją godność, a pomnikowe płyty na których umieszczane są imiona Żydów, odsłaniane są przy udziale izraelskiej młodzieży, rabina, biskupa, księży i miejscowej społeczności.

Ogólnopolskie obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbywają się dziś w Kielcach pod hasłem “Uwiodłeś mnie Panie a ja dałem się uwieść” (Jr 20,7).


tk / Warszawa

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap