Nasze projekty

Ks. Studnicki o działaniach Kościoła ws. ochrony małoletnich w 2021 roku. „Staliśmy się bardziej świadomi”

"Budowany przez Kościół system reagowania na przestępstwa seksualne, a także pomocy oraz prewencji działa coraz sprawniej" - podkreśla ks. Piotr Studnicki, kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, podsumowując działania Kościoła w 2021 roku.

fot. Konferencja Episkopatu Polski / Flickr

Dzięki kontynuacji badań statystycznych przeprowadzanych na prośbę KEP przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, których wyniki zostały opublikowane w czerwcu, w tym roku staliśmy się bardziej świadomi fali ujawnień oraz tego, że takie przestępstwa dzieją się niestety nadal – podkreśla ks. Studnicki.

Od 2018 do 2020 roku do diecezji i zakonów męskich wpłynęło 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poniżej oraz powyżej 15 roku życia, które dotyczyły czynów z lat 1958-2020.

Z jednej strony zawstydza nas krzywda konkretnych osób, które stoją za tymi liczbami. Z drugiej, każde takie zgłoszenie jest przejawem zaufania i potwierdzeniem, że budowany przez Kościół w Polsce system reagowania na przestępstwa seksualne, a także pomocy oraz prewencji działa coraz sprawniej. W listopadzie biskupi polscy podjęli decyzję, że takie badania będą przeprowadzane co roku – podkreśla ks. Studnicki.

Reklama
Reklama

Biskupi zostali ukarani za zaniedbania

W minionym roku Stolica Apostolska nałożyła na podstawie „Vos Estis Lux Mundi” na dziewięciu polskich biskupów „sankcje pokutne lub karne” za zaniedbania, jakich dopuścili się „w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych”.

Biskupi omówili zagadnienia związane z odpowiedzialnością Kościoła za wykorzystywanie seksualnie małoletnich podczas październikowej wizyty ad limina w czasie spotkania z papieżem Franciszkiem oraz w kongregacjach.

Podczas tych rozmów poruszano m.in. kwestie związane z prawami osób pokrzywdzonych w postępowaniach kościelnych, długością postępowań kanonicznych oraz postępowaniami badającymi odpowiedzialność przełożonych. Biskupi przekazali Ojcu Świętemu oraz pracownikom dykasterii raport ukazujący budowany w Kościele w Polsce system ochrony małoletnich i bezbronnych – podkreśla ks. Studnicki.

Reklama
Reklama

Zorganizowano międzynarodową konferencję

We wrześniu 2021 roku w Warszawie zorganizowano międzynarodową konferencję na temat: „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych”. W czterodniowy spotkaniu wzięło udział blisko 80 uczestników, wśród nich członkowie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, przedstawiciele episkopatów oraz konferencji wyższych przełożonych zakonnych z 20 krajów Europy środkowo-wschodniej.

Był to intensywny i potrzebny czas, który pozwolił się poznać, posłuchać i wymienić doświadczeniami podejmowanych działań, a także podjąć decyzję o współpracy Kościołów w tej części Europy w dziele ochrony dzieci, młodzieży i dorosłych bezbronnych narażonych na krzywdę. Koordynacji tej współpracy podjęło się Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie – zauważa ks. Studnicki.

Nowe inicjatywy podjęte przez Fundację św. Józefa

Fundacja św. Józefa podjęła również nowe inicjatywy m.in. uruchamiając w grudniu telefon zaufania „Siostry dla Sióstr” dla zakonnic, które doświadczyły wykorzystania seksualnego lub innej przemocy.

Reklama

Dla Fundacji Świętego Józefa KEP był to pierwszy rok funkcjonowania regulaminu grantowego. Określa on ścieżki oraz metodologię pomocy oferowanej czy to poprzez wsparcie bezpośrednie indywidualnych osób, czy też wsparcie podmiotów i instytucji, które pomagają skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Również w tym roku powołana przez KEP Fundacja rozpoczęła współpracę z męskimi oraz żeńskimi zgromadzeniami zakonnymi – podkreśla.

Episkopat przyjął nowe zasady formacji kapłańskiej

Jak przypomina ks. Studnicki, w 2021 roku podjęto „ważne działania i projekty dotyczące prewencji w Kościele w Polsce”. Episkopat przyjął w czerwcu nowe zasady formacji kapłańskiej, „które uwzględniają wnioski z kryzysu związanego z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele i kładą nacisk na dojrzałość psychoseksualną kandydata do kapłaństwa”.

Natomiast w listopadzie, podczas ogólnopolskiego spotkania dyrektorów szkół katolickich w Częstochowie przedstawiono roboczą wersję dokumentu dotyczącą „profilaktyki przemocy seksualnej wobec uczniów w szkołach katolickich, który został przygotowany przez zespół ekspertów Centrum Ochrony Dziecka”.

COD kontynuował w tym roku także prace nad systemem prewencji wykorzystania seksualnego osób z niepełnosprawnością oraz kursami e-learningowymi w zakresie prewencji dla dorosłych i młodzieżowych liderów grup duszpasterskich – dodaje.

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę