Posted by & filed under .

Bp Tomasik: Biblia uczy myślenia, działania i wyznania wiary