video-jav.net

Bp Muskus: ŚDM to dla młodych ludzi prawdziwa szkoła wrażliwości

Światowe Dni Młodzieży to dla młodych ludzi prawdziwa szkoła człowieczeństwa i wrażliwości – podkreślił bp Damian Muskus, koordynator przygotowań do ŚDM, w przesłaniu skierowanym do uczestników konferencji „Udział osób niepełnosprawnych w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie”. Odbyła się ona 21 kwietnia w sali obrad krakowskiego magistratu.

Polub nas na Facebooku!

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego ŚDM odpowiedzieli przedstawiciele blisko czterdziestu organizacji pozarządowych zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością.

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 przedstawił gościom ideę, formułę i planowany przebieg wydarzeń centralnych oraz kwestie organizacyjne i promocyjne pod kątem udziału osób niepełnosprawnych.

„Zależy nam na tym, by w jak najszerszym zakresie w całym programie ŚDM uczestniczyły osoby niepełnosprawne, a organizacje pozarządowe skupiające takie osoby mają frontowy kontakt z tymi, którzy będą także czynnie uczestniczyli w ŚDM w Krakowie” – mówił pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsal, który również jest członkiem Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

W skierowanym do uczestników spotkania przesłaniu koordynator generalny przygotowań do ŚDM bp Damian Muskus podkreślał, że Światowe Dni Młodzieży to dla młodych ludzi spotkanie z Jezusem w wielkiej wspólnocie wiary, ale także prawdziwa szkoła człowieczeństwa i wrażliwości.

„Mam nadzieję, że przygotowania do tych Dni staną się szansą, by w młodych Polakach – gospodarzach ŚDM – rozbudzić tę wrażliwość i otworzyć ich serca na potrzeby innych” – zaznaczył hierarcha.

„Niepełnosprawna młodzież jest dla nas uprzywilejowaną grupą pielgrzymów. Gorąco wierzę, że czas spędzony w naszym mieście napełni ich nadzieją i siłą, stanie się źródłem radości i doświadczenia żywej wiary” – dodał.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych poznali konkretne obszary współpracy w przygotowaniach do ŚDM. Są to m.in. teledysk do hymnu, warsztaty wokalne, które wyłonią artystów do występów w lipcu 2016 roku; warsztaty rękodzieła, których efektem będą aukcje wytworów opatrzonych logiem ŚDM, a dochód z nich przeznaczony będzie na działalność artystyczną osób niepełnosprawnych; posługi liturgiczne podczas wydarzeń centralnych czy szkolenia wolontariuszy do pomocy osobom niepełnosprawnym już w czasie ŚDM.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 prezentowali swoją pracę tak, by prosić o rady i sugestie, co należy wziąć pod uwagę, by osoby z niepełnosprawnościami różnego typu w sposób pełny i komfortowy mogły przeżywać spotkania młodego Kościoła. Ważnym elementem spotkania był czas dyskusji, kiedy przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń mogli zgłosić swoje postulaty, zadać pytania, czy prosić o wyjaśnienie jeszcze niepewnych kwestii.

Dla dobrego przygotowania ŚDM pod kątem osób niepełnosprawnych w Komitecie Organizacyjnym powstał Zespół ds. udziału osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie godnego i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach centralnych ŚDM, ich zakwaterowanie i transport pomiędzy tymi miejscami. Zespół opiera się na współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego wszystkich zebranych pytano, w jakim zakresie mogą zaangażować się w przygotowania logistyczne, a także bezpośrednią pomoc podczas spotkania młodzieży.

W 2013 roku w Rio de Janeiro zarejestrowało się oficjalnie 1357 osób z niepełnosprawnością, a w 2011 roku w Madrycie – 5274. Proces rejestracji pielgrzymów na ŚDM Kraków 2016 ruszy w drugiej połowie tego roku.


md / Kraków  

Warszawa coraz lepiej przygotowana przed ŚDM

W archidiecezji warszawskiej trwają intensywne przygotowania do przyjęcia w przyszłym roku uczestników Światowych Dni Młodzieży, którzy spędzą w stolicy tydzień poprzedzający ŚDM w Krakowie. Warszawskie parafie przyjmą 30 tys. młodych z 36 krajów całego świata. Będą ich wspierać setki wolontariuszy

Polub nas na Facebooku!

Do Warszawy przybędzie z zagranicy 30 tys. młodych z 36 krajów z całego świata, m.in. z USA, Kanady, Brazylii ale także z Izraela Wysp Samoa i Australii.

Dni w diecezjach – poprzedzające udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie – odbędą się w lipcu przyszłego roku w całym kraju. Ich celem jest przygotowanie duchowe młodych przed głównym wydarzeniem w stolicy Małopolski, integracja z rówieśnikami z diecezji oraz poznanie historii Polski i konkretnego regionu goszczącego uczestników ŚDM.

W archidiecezji warszawskiej dni przygotowujące do ŚDM potrwają w archidiecezji od środy 20 lipca do poniedziałku 25 lipca.

Jak poinformował KAI ks. Tomasz Zaperty, koordynator przygotowań do ŚDM w archidiecezji warszawskiej, działania w parafiach archidiecezji zostały już zaplanowane. Każda ze wspólnot otrzymała wskazówki, jak organizować i prowadzić grupy wolontariuszy. Zostały one zawarte w broszurze „Kroki milowe parafii Archidiecezji Warszawskiej w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży”.

Wskazówki dotyczą m.in. form powitania wiernych z zagranicy, programu liturgicznego związanego z pobytem gości, zakwaterowania i kwestii logistycznych dotyczących transportu po mieście podczas konkretnych wydarzeń.

Tegoroczna wizyta duszpasterska w każdej z parafii również będzie poświęcona temu, jak najlepiej ugościć młodzież z całego świata, która przyjedzie do Polski na Światowe Dni Młodzieży.

Zadanie zorganizowania swoistej bazy kontaktowej z rodzinami spoczywać będzie na parafialnych ruchach i stowarzyszeniach. Parafie zobowiązane są do wysłania swoich wolontariuszy na szkolenia w ramach Szkoły Liderów Wolontariatu, które prowadzi Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Archidiecezja Warszawska wciąż czeka na zgłoszenia grup, które w celu goszczenia przybyszy z zagranicy zawiązały własne parafialne centra ŚDM.

Zdaniem, ks. Zapertego, odzew wiernych na potrzeby zorganizowania grup wolontariackich jest duży. „Do wolontariatu zgłosiło się już 650 osób, a 300 szkoli się na Papieskim Wydziale Teologicznym” – poinformował.

Choć rejestracja uczestników ŚDM rozpocznie się na 12 miesięcy przed samym wydarzeniem, do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej już zgłaszają się grupy z zagranicy chętne gościć przed wyjazdem do Krakowa właśnie w stolicy Polski. – Grupy, które się zgłaszają, już proszą o zarezerwowanie dla nich miejsca. Podają liczbę pielgrzymów i dane osoby odpowiedzialnej do kontaktu – dodał ks. Zaperty.

Do Warszawy przybędzie z zagranicy 30 tys. młodych z 36 krajów z całego świata, m.in. z USA, Kanady, Brazylii, Argentyny, Księstwa Monako, Francji, Włoch, Słowacji, ale także z Izraela, Jordanii, Wysp Samoa i Australii.

Jesienią br. archidiecezję warszawską nawiedzą symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż oraz Ikona MB Salus Populi Romani. Peregrynacja symboli odbywa się we wszystkich polskich diecezjach, stanowiąc element duchowego przygotowania wiernych z Polski do spotkania w Krakowie. Symbole ŚDM będą przebywać nie tylko w kościołach. Nawiedzą także szpitale, więzienia, czy szkoły.

Wieczorem 20 lipca nastąpi przywitanie grup młodzieży w parafiach całej archidiecezji warszawskiej, w formie dowolnie przyjętej przez lokalne wspólnoty. Uroczystość przywitania obejmie m.in. koncerty, przedstawienia, pikniki i inne formy integracji, zakończone wspólną modlitwą. Istotnym punktem będzie też zaprezentowanie się samych grup pielgrzymkowych oraz ich opiekunów.

Na czwartek 21 lipca planowany jest Dzień Kultury i Historii. Będzie on poświęcony zwiedzaniu przez zagraniczną młodzież miejsc związanych z historią i kulturą Warszawy i całego Mazowsza, w tym muzeów, budynków i parków historycznych. W planach jest m.in. wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Narodowym, zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starego Miasta, Łazienek Królewskich, Pałacu i ogrodów w Wilanowie, a także wizyta w Centrum Nauki Kopernik.

W tym celu Archidiecezja Warszawska nawiązała już współpracę z instytucjami miejskimi i samorządowymi, które sprawują pieczę nad poszczególnymi placówkami kulturalnymi.

Wieczorem tego samego dnia na Placu Piłsudskiego odbędzie się spotkanie młodzieży na plenerowym przedstawieniu artystycznym na temat historii Polski i Warszawy. Przygotowana zostanie także prezentacja polskich zwyczajów i tradycji. Młodzi wezmą ponadto udział w uroczystej zmianie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz obejrzą paradę historyczną Wojska Polskiego. Na zakończenie odbędzie się wspólne świętowanie.

Za przygotowanie programu kulturalnego odpowiedzialne będą tego wieczoru różne instytucje, w tym Centrum Myśli Jana Pawła II.

Piątek 22 lipca to Dzień Pielgrzymowania i Dzieł Miłosierdzia. Młodzież z zagranicy poznawać będzie tego dnia miejsca związane z życiem patronów i świętych Warszawy. Młodzi nawiedzą m.in. kościół oo. jezuitów na Starym Mieście, czyli świątynię poświęconą Matce Bożej Łaskawej, patronce archidiecezji warszawskiej. Tuż obok zobaczą także samą archikatedrę warszawską, w której podziemiach spoczywa św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Odwiedzą także miejsca związane z bł. ks. Jerzym Popiełuszką (kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu), św. Andrzejem Bobolą (sanktuarium na Mokotowie), św. Maksymilianem M. Kolbem (Niepokalanów) oraz kościoły na Trakcie Królewskim.

W ciągu dnia młodzi uczestnicy ŚDM będą podejmować wraz z miejscową młodzieżą posługę miłosierdzia wobec chorych, cierpiących i potrzebujących pomocy. W konkretne akcje zaangażują je Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Parafialne Zespoły Caritas.

Wieczór upłynie młodym w każdej z parafii na nabożeństwach adoracyjnych w intencji młodzieży i pokoju na świecie. Sobota 23 lipca do wczesnych godzin popołudniowych przebiegnie pod znakiem rekreacji, sportu i różnego rodzaju współzawodnictwa. W tę część zaangażowane będą parafie przy współudziale władz samorządowych, odpowiedzialnych za udostępnienie obiektów sportowych.

Wieczorem przy Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się natomiast spotkanie gości i młodzieży z całej archidiecezji warszawskiej, nazwane „Warszawskim Uwielbieniem”. Będzie to akcja ewangelizacyjna, która upłynie pod znakiem budowania duchowej wspólnoty przy udziale modlitwy, muzyki, śpiewu i tańca.

Uroczystej Mszy św. posłania młodzieży na ŚDM przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W programie jest także wieczór świadectw i koncert uwielbieniowy.

Przedostatni dzień pobytu młodych z całego świata w archidiecezji warszawskiej, czyli niedziela 24 lipca, będzie czasem spędzonym w goszczącej ich parafii. Po Mszy św. pod przewodnictwem proboszcza, aż do wieczornego pożegnania młodzież weźmie udział z miejscowymi rodzinami i wolontariuszami we wspólnych piknikach i grillowaniu.

Dzień później, w poniedziałek 25 lipca, młodzi wyjadą do Krakowa, dokąd przybywać będą z innych diecezji wszyscy uczestnicy Światowych Dni Młodzieży.

Centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży (26-31 lipca) odbędą się w Krakowie i okolicach. Na krakowskich Błoniach odbędą się wtorkowa Msza św. na Otwarcie ŚDM (26 lipca), której przewodniczyć będzie biskup miejsca – kard. Stanisław Dziwisz, czwartkowa ceremonia powitania ojca świętego (28 lipca) i piątkowa Droga Krzyżowa (29 lipca). Natomiast w Brzegach na granicy Krakowa i Wieliczki młodzież weźmie udział w sobotnim czuwaniu z papieżem (30 lipca) oraz niedzielnej Mszy św. Posłania (31 lipca), na koniec której zostanie ogłoszone miejsce i data kolejnych Światowych Dni Młodzieży.


lk / Warszawa