video-jav.net

QUIZ. Sprawdź, czy zdasz maturę!

Matura tuż, tuż. Sprawdź, na ile jesteś przygotowany!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Kiedy odbywa się pierwszy egzamin maturalny w 2018 roku?

W tym roku - niezależnie od kasztanów i nastrojów maturalnych - pierwszy egzamin odbędzie się w piątek, 4 maja. Będzie to matura z języka polskiego.

2. Przedmiotami obowiązkowymi na egzaminie maturalnym (w części pisemnej) są

Wśród przedmiotów obowiązkowych są język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Na napisanie tych matur na obu poziomach - podstawowym i rozszerzonym - potrzeba aż 9 godzin!

3. Nie można zdawać matury z

Wśród przedmiotów do wyboru na maturze nie ma religii. Rozmowy nad wprowadzeniem jej co jakiś czas pojawiają się w debacie politycznej i społecznej.

4. Zdasz maturę z matematyki jeśli

Choć św. Juda Tadeusz może pomóc, to “z pustego nawet Salomon nie naleje”. Aby zdać podstawową maturę z matematyki, musisz przekroczyć próg 30%.

5. Jeden z głównych patronów Polski urodził się poza jej granicami - w jednym z krajów sąsiadujących. W którym?

Św. Wojciech - jeden z patronów Polski i pierwszy jej męczennik - urodził się w Czechach. Tam też, w praskiej archikatedrze, spoczywają jego szczątki.

6. Który z wymienionych Polaków nie był duchownym?

Z wymienionych tutaj postaci tylko Cyprian Kamil Norwid nie pełnił żadnej funkcji duchownego. Stanisław Staszic był księdzem, choć przez ostatnie 20 lat swojego życia nie nosił sutanny i nie pełnił posług duszpasterskich. Jan Paweł Woronicz - poeta, senator i mecenas sztuki - był także biskupem krakowskim, arcybiskupem warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego, a prekursor polskiej powieści, Ignacy Krasicki, był biskupem warmińskim i arcybiskupem gnieźnieńskim.

7. Który z bohaterów literackich był nazywany księdzem, chociaż nim nie był?

Aby odpokutować swoje czyny Jacek Soplica wyjechał z Polski do Rzymu i wstąpił do zakonu bernardynów. Tam, nazywając się Księdzem Robakiem, był tajnym emisariuszem Napoleona. Nie mamy jednak informacji, że rzeczywiście księdzem został.

8. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w cudownym rozmnożeniu. W jednym koszu znajduje się 5 chlebów i 2 ryby. Dwukrotnie losujesz dla siebie posiłek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 2 razy wylosujesz rybę?

Choć można byłoby się zastanawiać, czy losowanie odbyło się przed czy po rozmnożeniu, w tym obliczeniu matematyka jest bezlitosna. Prawdopodobieństwo, że dwukrotnie wylosujesz rybę, wynosi 1/21.

9. Na terenie jakiego państwa znajduje się jezioro, po którym chodził Jezus?

Jezioro Galilejskie, po którym chodził Jezus, leży na terenie Izraela. To tutaj właśnie tutaj Jezus dokonywał cudów: uciszył burzę, chodził po wodzie, nakarmił głodujące tłumy, a także powoływał uczniów. Jezioro to nazywane jest przez niektórych morzem, z racji swojego rozmiaru. Nieustannie Jezioro Galilejskie zasila rzeka Jordan, czyniąc je środowiskiem niezwykle sprzyjającym do rozwoju życia. Zupełnym przeciwieństwem Jeziora Galilejskiego jest Morze Martwe, w którym z powodu braku odpływu zasolenie jest tak wysokie, że życie w takich warunkach jest niemal niemożliwe.

10. Który z fizyków uważał, że "Gwiazdą Betlejemską" było astronomiczne zjawisko koniunkcji Saturna, Jowisza i Marsa?

Był to Johannes Kepler – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jeden z czołowych przedstawicieli rewolucji naukowej w XVII wieku. Kepler zaobserwował w 1603 roku tzw. potrójną koniunkcję Jowisza i Saturna. Jest to zjawisko polegające na tym, że w ciągu niecałych sześciu miesięcy Jowisz i Saturn trzy razy zbliżają się na niebie, tworząc koniunkcje. Zjawisko to jest dość rzadkie, powtarza się mniej więcej co 800 lat. Według obliczeń Keplera podobna koniunkcja miała miejsce właśnie jesienią roku 7 p.n.e.

11. “Znów za rok matura…” (oby nie) to słowa piosenki śpiewanej przez zespół:

O tym egzaminie powstało już wiele piosenek, jednak największą popularność zdobył przebój Czerwonych Gitar. Oby nie sprawdził się scenariusz, jaki opisuje ten kultowy utwór!

12. Patronem zdających egzaminy jest

Patronem studentów i zdających egzaminy jest św. Józef z Kupertynu. Co ciekawe, urodził się w biednej rodzinie, był słabego zdrowia, miał ogromne problemy z nauką i z ledwością opanował umiejętność czytania oraz pisania. Na dodatek był wyśmiewany przez swoich rówieśników. Będąc już w zakonie bardzo starał się, o święcenia kapłańskie. Jedno z podań głosi, że niestety nie potrafił wyjaśnić żadnej Ewangelii za wyjątkiem tej, w której znajdowały się słowa: „Błogosławione wnętrzności, które Cię nosiły” i właśnie ten fragment otrzymał do interpretacji podczas egzaminu na studia teologiczne. Komisja egzaminacyjna była zachwycona jego odpowiedzią i Józef został przyjęty. Chociaż nauka nadal sprawiała mu ogromne trudności, wszystkie egzaminy zdawał w równie nadzwyczajny sposób.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Quiz o Triduum i Wielkanocy

Co znaczy słowo "Pascha"? Kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne? Co odpowiadamy na pozdrowienie “Chrystus zmartwychwstał”? Sprawdź, co wiesz o Triduum Paschalnym i Wielkanocy!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Słowo “Pascha” znaczy:

Słowo pascha znaczy przejście. Pascha żydowska to cudowne wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej i przeprowadzenie ich przez Morze Czerwone. Pascha Jezusa przejście przez śmierć do Życia.

2. W Wielki Czwartek przed południem, w katedrach gromadzą się kapłani wraz z biskupem. Odprawiana jest wtedy Msza:

Msza krzyżma. W czasie tej mszy świętej biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo. Krzyżmo jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Używane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy też do namaszczenie ołtarza i ścian kościoła.

3. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił:

4. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Najświętszego sakramentu do:

Oczywiście do ciemnicy. Jest to specjalnie przygotowana kaplica lub ołtarz do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Upamiętnia uwięzienie Pana Jezusa przed śmiercią.

5. Jaką zapłatę otrzymał Judasz za zdradę Jezusa?

6. Dzień, w którym nie sprawuje się, Mszy Świętej to:

Tym dniem jest Wielki Piątek. Komunia Święta udzielana jest z hostii konsekrowanych poprzedniego dnia.

7. Adoracja krzyża jest częścią liturgii:

8. W Wielki Piątek w kościołach czytana jest Męka Pańska wg św. Jana. Do którego ze swoich uczniów, według janowej ewangelii, Jezus skierował z krzyża słowa: “Oto Matka Twoja”?

Był to św. Jan. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19,26-27

9. Człowiek, który zabrał ciało Pana Jezusa po śmierci i złożył w grobie to:

10.Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych następuje w czasie liturgii:

11. Używane w czasie Triduum Paschalnego kołatki zastępują:

Podczas Triduum milkną organy i dzwony, które mają uroczysty, radosny charakter, a zamiast nich używa się drewnianych kołatek

12. Świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa to:

13. Procesja rezurekcyjna odbywa się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub w niedzielny poranek. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa resurrectio. Słowo to oznacza:

Od łac. resurrectio – zmartwychwstanie.

14.Na wielkanocne pozdrowienie “Chrystus zmartwychwstał” odpowiadamy:

15.Wraz z rozpoczęciem Wigilii Paschalnej rozpoczyna się Okres wielkanocny, który kończy się:

W dzień pięćdziesiątnicy, czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >