video-jav.net

Tydzień Modlitw o pokój w Syrii. Dołącz!

To nie jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, lub Wielki Tydzień, a jednak jest to czas modlitwy i postu. Nasi bracia i siostry w Syrii potrzebują nas teraz bardziej niż kiedykolwiek. Teraz jest czas na modlitwę o pokój dla nich.

Polub nas na Facebooku!

Teksty do modlitw przygotowało papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Zwroty w cudzysłowie w modlitwie pochodzą z Syrii.

 

Tydzień Modlitw o pokój dla Syrii


 DZIEŃ 1.
Boże miłosierdzia, usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii


DZIEŃ 2.
Boże miłosierdzia, pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy


DZIEŃ 3.
Boże miłosierdzia, pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych


DZIEŃ 4.
Boże miłosierdzia, daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii


DZIEŃ 5.
Boże miłosierdzia, przemień serca tych, którzy chwycili za broń
i chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju


DZIEŃ 6.
Boże nadziei, rozpal w Kościele Powszechnym
współczucie dla narodu syryjskiego


DZIEŃ 7.
Boże nadziei, daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich,
które będzie oparte na sprawiedliwości.


 

Tydzień Modlitw o pokój dla Syrii. Dzień 7.

Boże nadziei, daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości.

Polub nas na Facebooku!

„Nadszedł czas, aby skończyć z bronią i wzywaniem do przemocy. Międzynarodowe siły muszą włączyć się w pracę na rzecz pokoju. Przez cały czas kryzysu, nasze kościoły są prawie pełne. Ludzie czują, że pomimo problemów, Bóg sprawia cuda. W ludzkich sercach panuje mieszanka nadziei i rozpaczy. Ludzie nie wiedzą, co ich może spotkać w przyszłości. Czują strach, ale mimo to są silni w wierze” (Patriarcha Grzegorz III Laham).


 Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu,
chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny,
to jednak ten, który jest wewnątrz,
odnawia się z dnia na dzień.
Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu
gotują bezmiar chwały przyszłego wieku
(2 Kor 4, 16-18).


Módlmy się, aby nadzieja nie gasła. Módlmy się, aby Chrystus, Książę Pokoju i Światłość Świata, wypełniał Syryjczyków ufnością, tak, aby byli „bogaci w nadzieję przez moc Ducha Świętego”. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za Syrię, módl się za nami

 

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

Boże miłosierdzia,
usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii,
pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy,
pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych,
daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii,
przemień serca tych, którzy chwycili za broń;
i chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju.
Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc
i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami.
Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego;
i daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata.
Amen.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Mario…

Chwała Ojcu i Synowi…Teksty do modlitw przygotowało papieskie stwoarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Zwroty w cudzysłowie w modlitwie pochodzą z Syrii.

 

Tydzień Modlitw o pokój w Syrii – zobacz wszystkie teksty