Modlitewny szturm do nieba za kapłanów

W Tygodniu Modlitw o Powołania, rozpoczynamy modlitewny szturm do nieba za przyszłych i obecnych kapłanów, a także tych, którzy są w trakcie rozeznawania swojego powołania.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

„Maj. Prawie ćwierć miliona uczniów zdaje egzamin maturalny. Powiew zbliżających się wakacji miesza się z trudem podejmowania pierwszych poważnych decyzji. Pojawia się wiele trudnych pytań: Praca czy studia? Czym się zająć? Czemu poświęcić swoje życie?

– piszą na stronie internetowej rozeznaj.pl klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Stefan Kaniewski i Przemysław Kocik.

 

Na te i inne pytania odpowiedziało już kilkudziesięciu mężczyzn, którzy w maju przyjmą święcenia diakonatu i prezbiteratu.

– “Co roku do naszego seminarium wstępują nowi kandydaci, jednak z roku na rok ich liczba drastycznie spada. Wydaje się, że to nie jest kwestia braku powołań, lecz wzrostu odpowiedzialności podejmowanych decyzji. To właśnie On woła do Ciebie i do mnie „Idź i odbuduj mój Kościół”! 

– zachęcają klerycy.

 

Czternastu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie w sobotę 11 maja o godz. 16.00 w kościele seminaryjnym przyjmie święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza • Kim są kandydaci do święceń?

 

Przyszli diakoni są obecnie na rekolekcjach, a pozostali w seminarium klerycy modlą się za nich w ramach specjalnej nowenny przed święceniami.

 

Codziennie, przez 9 dni, do soboty 11 maja, imiona czternastu mających przyjąć święcenia wymieniane są podczas modlitwy nowennowej. 

 

Modlitwa przed święceniami diakonatu w Archidiecezji Warszawskiej

 

Wszechmogący wieczny Boże, Tobie polecamy naszych braci: Dariusza, Łukasza, Konrada, Wojciecha, Mateusza, Grzegorza, Łukasza, Piotra, Macieja, Marcina, Wojciecha, Pawła, Andrzeja, Artura, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń diakonatu dla chwały Twego Imienia w Kościele warszawskim.

Za przyczyną św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Romana Archutowskiego oraz Sługi Bożego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

pokornie Cię prosimy:

aby byli mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Ciebie i ludzi

wysłuchaj nas Panie

aby żyjąc w celibacie, związali się z Tobą niepodzielną miłością
wysłuchaj nas Panie

aby dzięki ich służbie, lud chrześcijański, ożywiony przez Ducha Świętego, stał się czystą ofiarą miłą Bogu
wysłuchaj nas Panie

aby nigdy nie pozwolili odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, której głosicielami się staną wysłuchaj nas Panie

aby w chwilach próby, byli dla siebie podporą i umocnieniem
wysłuchaj nas Panie

aby chętnie pełnili Twoją wolę
wysłuchaj nas Panie

aby z Twoją pomocą tak spełniali powierzone im obowiązki by wszyscy mogli uznać ich za Twoich prawdziwych uczniów

wysłuchaj nas Panie

aby każdy z nich okazał się sługą wszystkich 

wysłuchaj nas Panie

 

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, obdarz tych naszych braci duchem pobożności i męstwa.

Spraw, aby jako diakoni, godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen
Maryjo, Królowo Polski i Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami.

 

 

Niedziela Dobrego Pasterza, którą obchodzimy 12 maja, rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania – kapłańskie, zakonne, misyjne. Zachęcamy, aby przez najbliższy tydzień w sposób szczególny otoczyć modlitwą przyszłych i obecnych kapłanów, a także tych, którzy są w trakcie rozeznawania swojego powołania.

 

Modlitwa o powołania kapłańskie

 

#1

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza,

Ty przyszedłeś ogień rzucić ogień na ziemię

i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął,

zapal serca młodych ogniem Twojej miłości.

Spraw, aby oddani Tobie bez reszty,

podjęli ewangeliczną posługę wobec świata

tak spragnionego Ciebie.

Niech ich gorliwość pociąga wszystkich

do Twojego miłującego Serca,

gorejącego Ogniska Miłości.

 

Jezu, Ty jesteś Panem żniwa;

poślij żniwiarzy na pola ludzkich serc,

poślij robotników do Twojej winnicy.

Włóż Twoje słowo w ich usta

i Twoją miłość w ich serca,

aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim

i uzdrowienie tym, którzy tracą nadzieję.

Ustrzeż ich, Panie, od zła wszelkiego;

niech nie wchodzą na drogę grzeszników,

niech mają upodobanie w Twoich przykazaniach

i przynoszą błogosławione owoce

wiary, nadziei i miłości.

 

Maryjo, Matko wiernie słuchająca Słowa Życia,

Wychowawczyni powołań kapłańskich,

Twojemu matczynemu Sercu

Polecamy tych, którzy pragną służyć Twojemu Synowi.

Amen.

 

#2

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie

dla zbawienia ludzi, stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego

Przymierza. Po imieniu wezwałeś Apostołów i w mocy Ducha Świętego

posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego.

Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii uobecnia się dzisiaj

dla nas w sakramentach Kościoła.

 

Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi;

obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi

naśladowcami. Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie

swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi.

Niech nie zabraknie kapłanów, którzy będą tu na ziemi przedłużali

Twoją misję i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.

Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa, wlej w ich serca Twoją miłość,

aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym,

którzy tracą nadzieję.

 

Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich,

prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów

ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca. Który żyjesz

i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Jak modlą się strażacy?

„W terrorze trzęsienia ziemi, furii wody, piekle pożarów nasze życie niech będzie płomieniem, naszą wiarą niech będzie Bóg” - to słowa jednej ze strażackich modlitw. Zobacz, jakimi jeszcze modlitwami zwracają się do Pana Boga w swej pracy strażacy.

Polub nas na Facebooku!

[1]

Boże, który rozświetlasz niebo i uśmierzasz żywioły, rozpal w naszych sercach wieczny płomień ofiary. Uczyń gorętszą od płomienia krew, która płynie w naszych żyłach, szkarłatną jak śpiew zwycięstwa. Kiedy syrena rozbrzmiewa na ulicach naszych miast, usłysz bicie serc, które się poświęciły.

Kiedy w zawodach z orłami ku Tobie się wznosimy, niech podtrzymuje nas Twoja dłoń przebita.
Panie, jesteśmy nosicielami Twojego krzyża i niebezpieczeństwo jest naszym chlebem codziennym.
Dzień bez niebezpieczeństwa, ryzyka, nie jest dniem przeżytym, ponieważ dla nas wierzących śmierć jest życiem i światłem.
W terrorze trzęsienia ziemi, furii wody, piekle pożarów nasze życie niech będzie płomieniem, naszą wiarą niech będzie Bóg.
Przez wstawiennictwo Świętego Floriana niech się tak stanie. Amen.

 

[2]
Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni ciało wyniosę,
Przerażonego stara daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność,
Bym ugasił pożar w mig.

Swe powołanie spełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

(autor nieznany, tłumaczenie Jolanta Kozak)

 

[3]
Boże Wszechmogący błogosław mojej pracy.
daj odwagę i męstwo, gdy spieszę z pomocą,
udziel roztropności w podejmowaniu decyzji
odpowiedzialności, gdy walczę z żywiołem,
zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Obdarzaj mnie siłą i zdrowiem, abym żył na chwałę Twoją
i ku pożytkowi ludzi. Proszę Cię przez wstawiennictwo Świętego Floriana, mojego Patrona. Amen.

 

Modlitwy pochodzą z “Modlitewnika strażaka” wydanego w 2013 r. przez Krajowe Duszpasterstwo Strażaków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap