#1: Nie wybieraj samotności. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Wybór polega na tym, czy w swoim krzyżu chcesz być samym, czy z Jezusem.

Tomasz
Tlałka OSPPE
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jak dobrze, że pod mój ciężar ramiona swoje podsuwa sam Pan Bóg
– kardynał Stefan Wyszyński

 

Rozważanie na pierwszy piątek Wielkiego Postu: 

Bóg nie godzi się na samotność człowieka, czego wyrazem jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. 

Jezus powiedział: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24). On nas nie oszukuje. To, że podjęcie swojego krzyża jest warunkiem pójścia za Nim to nie tyle nakaz, to nie uciemiężenie człowieka, dołożenie mu ciężaru, ale Dobra Nowina dla nas, że Chrystus nie przychodzi tylko do „tej szczęśliwej” części naszego życia, tej, z którą sobie radzimy, ale do tej w której się błąkamy , bo nie znajdujemy nikogo, kto by nas przez to przeprowadził i nas w tym zbawił. Określenie Dobra Nowina napisane zostało z dużych liter, ponieważ ta Nowina to nie tyle wiadomość, informacja, ale Osoba, która przychodzi i która zaangażowała się w nasze życie – to Jezus! 

Sługa Boży ks. Luigi Giussani, założyciel Comunione e Liberazione mówił: pójść za, to znaczy patrzeć na tego kogoś, kto stoi przed tobą oraz: prawdziwe pójście za, to przyjaźń. To uczynił dla nas Chrystus. Nie przychodzi do nas, gdy jest nam dobrze, ale przychodzi być z nami w naszym krzyżu i przemienić go w krzyż chwalebny. W 71 r. przed Chrystusem ukrzyżowano około 6 tysięcy niewolników uczestniczących w powstaniu Spartakusa. Kara krzyżowania była stosowana nie tylko w cesarstwie rzymskim, ale też przez Persów, Fenicjan, Kartagińczyków. Wykonywano ją na buntownikach oraz tych, którzy nie byli pełnoprawnymi obywatelami. Kto wyjaśni ich życie? Kto będzie z ludźmi, którym się „nic nie należy”, bo nie przysługują im prawa? Kto sprawi, że ich życie z przegranej stanie się zwycięstwem? Kto stanie po „ich” stronie? Świat bierze w obronę ludzi bezbronnych, odrzuconych… Wśród wielkich tego świata uchodzi to nawet za mile widziane. A kto stanie po stronie winnych, morderców, złodziei, prostytutek, cudzołożników? JEZUS CHRYSTUS. TYLKO ON TAK KOCHA. 

Podczas tych dwóch pierwszych stacji Drogi Krzyżowej, Bóg wchodzi z nami w dialog – Bosko – ludzki. To miejsce dwóch łotrów – czyli ludzi, którzy mogą wybrać. Każdy z nich ma krzyż, obaj są winni. Wybór polega na tym czy w swoim krzyżu być samym, czy z Jezusem, a tym samym zgodzić się na życiową przegraną lub na przemianę krzyża w krzyż chwalebny, czyli taki, który da ci życie wieczne. 

 

Zapraszamy do rozważań Męki Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia.

 

Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński:

 

 

SŁUCHAJ NA: SPOTIFY | Apple Music

 


Dzięki materiałom audio z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, możemy dziś rozważać Mękę Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia.

W każdy piątek Wielkiego Postu poprzez krótkie rozważania o. Tomasza Tlałki OSPPE, będziemy zapraszać do wsłuchania się w słowa Prymasa Tysiąclecia, by wraz z nim towarzyszyć Chrystusowi na Drodze Krzyża.

 

Tomasz Tlałka OSPPE

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Tomasz
Tlałka OSPPE
zobacz artykuly tego autora >

Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński. Zapowiedź

W rozpoczynającym się Wielkim Poście zapraszamy do rozważania drogi krzyżowej prowadzonej przez Prymasa Tysiąclecia. Dzięki oryginalnym nagraniom audio, będziemy mogli rozważać poszczególne stacje, wsłuchując się w jego głos.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Powiedziałeś ongiś, Nauczycielu nasz, słowa, które zapadają nam w duszę: “Kto chce iść za Mną, niechaj weźmie krzyż swój – na ramiona swoje i naśladuje Mnie”. Tymi słowami Prymas Wyszyński rozpoczął rozważanie drogi krzyżowej w Otwocku, 12 marca 1961 roku.

Dzięki materiałom audio z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, możemy dziś rozważać Mękę Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia. Możemy usłyszeć jego zamyślenie, stanowczość, i ojcowską troskę o każdego z nas, która prowadzi nasze serca do Chrystusa.

W każdy piątek Wielkiego Postu poprzez krótkie rozważania o. Tomasza Tlałki OSPPE, będziemy zapraszać do wsłuchania się w słowa Prymasa Tysiąclecia, by wraz z nim towarzyszyć Chrystusowi na Drodze Krzyża.

Nagrania będą także odtwarzane podczas Drogi Krzyżowej ulicami Warszawy, która odbędzie się w najbliższy piątek, 28 lutego. Mottem Drogi Krzyżowej na Starówce będą słowa “Bądź wola Twoja jako w niebie… tak i w Warszawie”. Tak jak każdego 28 dnia miesiąca, wierni będą też modlić się w katedrze o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. 

 

🔹 PRZECZYTAJ:

#1: Nie wybieraj samotności

#2: Daj się podźwignąć

#3: Współdziałaj z Bogiem

#4: Idź naprzód!

#5: Walcz o więcej!

 

“Kto chce iść za Mną, niechaj weźmie krzyż swój – na ramiona swoje i naśladuje Mnie”… Zapraszamy do wysłuchania słów wprowadzenia Prymasa Wyszyńskiego do rozważań drogi krzyżowej. Bierzemy więc obecnie nasz krzyż. Kładziemy go na swoje ramiona i z Tobą idziemy. 

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap