15 kwietnia Zgromadzenie Narodowe

Dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i początków polskiej państwowości w piątek 15 kwietnia o godz. 12.00 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Narodowe. Podczas tego wyjątkowego posiedzenia Sejmu i Senatu, organizowanego po raz pierwszy w historii poza Warszawą, orędzie wygłosi prezydent RP Andrzej Duda. Obradom będą przewodniczyć marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Polub nas na Facebooku!

W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, obok głowy państwa i parlamentarzystów, weźmie także udział Rada Ministrów z premier Beatą Szydło na czele, członkowie Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego oraz przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.

Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. O godz. 12.00 otworzy je marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który wygłosi także słowo powitalne.

Kwadrans później orędzie z okazji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i początków polskiej państwowości wygłosi prezydent Andrzej Duda. Po jego zakończeniu, ok. godz. 12.45 nastąpi odczytanie protokołu Zgromadzenia Narodowego i zamknięcie uroczystego posiedzenia parlamentarzystów.

Po obradach uczestnicy obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego wysłuchają prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl”, skomponowanego specjalnie na tę uroczystość.

Twórcami dzieła są: Jacek Sykulski – znakomity polski chórmistrz, dyrektor artystyczny Poznańskiego Chóru Chłopięcego, kompozytor, autor m.in. pieśni „Abba Ojcze” i oratorium „Wolności dla nas idzie czas” stworzonego z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego oraz prof. Sylwester Dworacki, wybitny filolog klasyczny, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który napisał słowa do oratorium.

„Oratorium966.pl” zabrzmi także tego samego dnia o godz. 20.00 oraz dzień później o godz. 18.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będą to pierwsze jego wykonania dla szerokiej publiczności.

Utwór, który zabrzmi podczas trzech koncertów, został nagrany na płytę wydaną przez Filharmonię Poznańską i Narodowe Centrum Kultury.

Po uroczystym koncercie, o godz. 14.15 przed pawilonem 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich planowane jest odsłonięcie przez prezydenta Dudę tablicy upamiętniającej obrady Zgromadzenia Narodowego.

Tego samego dnia o godz. 17.00 prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystej Mszy św. w katedrze poznańskiej. Będzie jej przewodniczył legat papieski, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, a homilię wygłosi przewodniczący Episkopatu Polski i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Przełomowe wydarzenie w historii Polski, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I, w sposób szczególny uczciły obie izby polskiego parlamentu, ogłaszając rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

W uchwale podjętej 22 grudnia 2015 r. Sejm przypomniał m.in., że chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 r. – Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu – podkreślono w uchwale.

Posłowie przywołali także słowa św. Jana Pawła II o znaczeniu przyjęcia chrztu, skierowane do polskich biskupów 14 lutego 1998 r.: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury”.

Z kolei w przyjętej 30 stycznia br. uchwale Senatu przypomniano, że “Chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej i nadał jej suwerenne znaczenie na naszym kontynencie”. Wypływający z chrześcijańskiej wiary system wartości “stał się od tej pory i pozostaje do dziś fundamentem lub punktem odniesienia w wyborach Polaków, aktywnych w służbie Narodu i Państwa”.


lk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Bez Chrztu mogło nie być państwa polskiego”

Narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle związane. Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego, ani Polaków, ani naszej wielkiej historii oraz kultury – podkreślił abp Stanisław Gądecki podczas konferencji zapowiadającej obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Program kwietniowych uroczystości jest prezentowany w środę w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Polub nas na Facebooku!

W trakcie konferencji, w której biorą udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski oraz historycy i artyści, przedstawiane są szczegóły programu jubileuszowych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz związane z nimi kalendarium najważniejszych wydarzeń religijnych i kulturalnych.

Abp Gądecki zaznaczył, że choć o okolicznościach przyjęcia chrztu przez Mieszka I i jego poddanych wiadomo niewiele, to jednak nie ulega wątpliwości, że akt ten był najbardziej doniosłym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w dziejach Polski.

– Można nawet powiedzieć, że bez chrztu mogło nie być państwa polskiego, ani Polaków, ani naszej wielkiej historii oraz kultury. Narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle związane – powiedział przewodniczący episkopatu Polski.

Poprzez chrzest książę Polan wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich – mówił dalej metropolita poznański.

„Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne” – wyjaśnił hierarcha.

Jak dodał, doświadczenie wiary przełożyło się na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

Cytując wnioski historyków, abp Gądecki zauważył m.in., że Mieszko I, przyjmując chrzest, nie kierował się tylko względami politycznymi, ale że za jego decyzjami stały głębsze motywy. Najważniejszym powodem była świadomość, iż Polska pogańska nie mogła nawiązać trwałych i normalnych stosunków z państwami chrześcijańskiej Europy, głównie z potężnymi Niemcami. Bez tego nie można było prowadzić normalnej polityki i zapewnić państwu bezpieczeństwa.

Nie bez znaczenia dla Mieszka musiał być też fakt, iż nowa religia niosła ze sobą wysoką kulturę i cywilizację. Pogańskie państwo, przynajmniej w tej części Europy, nie mogło prowadzić korespondencji dyplomatycznej, wystawiać dokumentów i zawierać traktatów z sąsiednimi państwami chrześcijańskimi.

Zbliżenie do chrześcijańskiej Europy pociągało Mieszka jeszcze z innych powodów. Religia chrześcijańska cementowała młode państwo, będące jeszcze zlepkiem plemiennych terytoriów.

W przekonaniu abp. Gądeckiego, spośród wszystkich kultur Europy bodajże tylko kultura polska tak wyraziście połączyła w sobie wiarę chrześcijańską i umiłowanie wolności. Gdzie indziej zaś „starcie chrześcijaństwa i wolności owocowało wolnomyślicielstwem i utratą wiary”. W Polsce było na odwrót – swobody republikańskie stały się tej wiary synonimem i gwarancją, a w Rzeczypospolitej panowała religijna tolerancja.

Przewodniczący episkopatu Polski zaznaczył jednak, że znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I nie ogranicza się tylko do jego osoby, mówimy bowiem przecież o wydarzeniu z 966 roku jako o Chrzcie Polski.

Dlatego podczas słynnej homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II – nawiązując do Millennium Chrztu Polski – mówił o Chrystusie jako kluczu do zrozumienia tożsamości zarówno Polski, jak i poszczególnych Polaków.

W tym kontekście abp Gądecki przypomniał też o odważnym świadectwie przywiązania do wiary, uczynionym przez Polaków w czasie obchodów milenijnych w 1966 r., w niełatwych czasach PRL.

Ale dziękczynienie Bogu za Chrzest Polski – zaznaczył abp Gądecki – rodzi zarazem pytania o przyszłość: jaka będzie przyszła Polska i jaki będzie Kościół w Polsce w bliższej i dalszej przyszłości?

“Tego nie wiemy. Pozostaje w nas jednak pewność nadziei, która jest zawarta i wyrażona w znaku Chrystusowego krzyża, w znaku miłości” – powiedział abp Gądecki.


lk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap