Wojciech Żmudziński SJ

Wojciech Żmudziński SJ – rocznik 1961, jezuita, dyrektor Centrum Arrupe i redaktor naczelny kwartalnika „Być dla innych”. Studiował w Krakowie (filozofia), Rzymie (teologia i teologia biblijna), Nowym Jorku (zarządzanie w oświacie). Pracował w ośrodkach dla narkomanów, kierował poradnią psychologiczno-pedagogiczną i był dyrektorem jezuickiej szkoły. Jest autorem programów szkoleniowych adresowanych do nauczycieli, książek z dziedziny duchowości i metodyki nauczania, a także pozycji beletrystycznych. Od ponad 20 lat publikuje w prasie polskiej i zagranicznej artykuły popularyzujące tematykę biblijną oraz integralne podejście do wychowania. Po pięćdziesiątce zaostrzył pióro jako publicysta.

Dobry wieczór Franciszku

Marny lecz wybrany. Takie zawołanie znajduje się w herbie ojca Bergoglio, metropolity Buenos Aires, wybranego na papieża dnia 13 marca 2013 roku.

Wspieraj nas - złóż darowiznę