Dr Paweł
Łuczeczko

Biografia

Socjolog i antropolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego