Ks. prof. Romuald
Jaworski

Biografia

Ksiądz diecezji płockiej, posiada magisterium i licencjat z teologii, doktorat z psychologii i habilitację z pedagogiki.