Jan Maria
Szewek OFMConv

Biografia

O. Jan M. Szewek OFMConv, (rocznik ’72), franciszkanin, magister teologii (tytuł pracy magisterskiej: „Zadania twórców środków społecznego przekazu w nauczaniu Kościoła i teologów”) oraz specjalista ds. public relations i reklamy (tytuł pracy dyplomowej „Strategia budowania pozytywnego wizerunku wrocławskiej parafii franciszkanów”). Ponadto odbył podróż studyjną i seminarium szkoleniowe w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. Na co dzień jest rzecznikiem krakowskiej prowincji franciszkanów, osobistym sekretarzem prowincjała, dziennikarzem agencyjnym, internetowym i telewizyjnym oraz wykładowcą public relations na kilku uczelniach w Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.