Nasze projekty

Watykan: potrzeba zmiany mentalności i podejścia do opieki nad osobami starszymi

"Izolowanie osób starszych jest oczywistym przejawem tego, co papież Franciszek nazwał kulturą odrzucenia" - przypomina Papieska Akademia Życia w opublikowanym dziś dokumencie dotyczącym poprawy opieki społecznej i duszpasterskiej nad osobami starszymi, szczególnie po wpływie pandemii koronawirusa.

Jak czytamy w dokumencie, podczas pierwszej fali pandemii znaczna część zgonów z powodu COVID-19 miała miejsce w domach opieki dla osób starszych. „W miejscach, które powinny były chronić najbardziej wrażliwą część społeczeństwa, a zamiast tego śmierć uderzała nieproporcjonalnie częściej niż w domu i środowisko rodzinne – czytamy.

Papieska akademia wezwała do „głębokiej zmiany mentalności i podejścia” do opieki nad osobami starszymi, wskazując na nieproporcjonalną liczbę zgonów związanych z koronawirusem jako przykład niepowodzenia powszechnej „instytucjonalizacji osób starszych”, nazywając to manifestacją „kultury odrzucenia”.

„Instytucjonalizacja osób starszych, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i najbardziej samotnych, proponowana jako jedyne możliwe rozwiązanie opieki nad nimi, w wielu kontekstach społecznych przejawia się brakiem troski i wrażliwości w stosunku do słabych, dla których raczej należałoby wykorzystać środki i finansowanie gwarantujące najlepszą możliwą opiekę tym, którzy jej najbardziej potrzebują, w bardziej znanym środowisku. Izolowanie osób starszych jest oczywistym przejawem tego, co papież Franciszek nazwał kulturą odrzucenia” – czytamy.

Reklama
Reklama

„Eliminacja osób starszych to przewrotny proces”

Papieska akademia wskazała, że ​​dom rodzinny jest najlepszym środowiskiem do poszanowania „pełnej godności osób starszych”, których życie jest często naznaczone cierpieniem.

W dokumencie przywołano słowa papieża Franciszka, z czasów kiedy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires, który podkreślał, że „eliminacja osób starszych z życia rodziny i społeczeństwa jest wyrazem przewrotnego procesu, w którym nie ma już żadnej bezinteresowności, hojności, a to bogactwo uczuć, które sprawiają, że życie nie jest tylko dawaniem i braniem, czyli rynkiem”.

Eliminowanie osób starszych jest przekleństwem, które nasze społeczeństwo często sobie narzuca – mówił obecny papież w 2013 roku.

Reklama
Reklama

W dokumencie zauważono również, że istnieje wiele osób, którym brakuje wsparcia środowiska rodzinnego, dlatego wezwano do stworzenia innych ram łączących różne pokolenia.

„Domy opieki powinny zostać przebudowane, a więc oferować niektóre ze swoich usług bezpośrednio w domach osób starszych: hospitalizację w domu, opiekę nad osobą samotną, udzielając pomocy o niskiej lub wysokiej intensywności, w oparciu o potrzeby osobiste, gdzie zintegrowane są kwestie społeczne i zdrowotne. Opieka i opieka domowa są osią nowego i nowoczesnego paradygmatu” – napisano.

Należy zadbać o duszpasterstwo osób starszych

W dokumencie wezwano również do zmian w miastach, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla osób starszych.

Reklama

„Dane mówią nam, że populacja osób starszych rośnie szybciej na obszarach miejskich niż na wsi i że koncentracja osób starszych jest w nich wyższa. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2050 roku będzie ich 2 miliardy osób powyżej 60 roku życia na świecie: w związku z tym jedna na pięć osób będzie starsza. Dlatego ważne jest, aby uczynić nasze miasta miejscami otwartymi i przyjaznymi dla osób starszych”.

Papieska Akademia Życia zwróciła się do diecezji, parafii i wspólnot zakonnych o głębszą refleksję nad duszpasterstwem osób starszych.

„Starzejący się człowiek nie zbliża się do końca, ale do tajemnicy wieczności; aby to zrozumieć, musi zbliżyć się do Boga i żyć z Nim w relacji. Dbanie o duchowość osób starszych, o ich potrzebę zażyłości z Chrystusem i dzielenie się wiarą jest zadaniem miłości w Kościele – czytamy w dokumencie.

W dokumencie zacytowano „List do osób starszych” św. Jana Pawła II z 1999 r .: „Należy pilnie znaleźć właściwą perspektywę, z której należy spojrzeć na życie jako całość. A właściwą perspektywą jest wieczność, do której życie jest znaczącym przygotowaniem na każdym etapie. Starość ma również swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania człowieka w drodze do wieczności. Jeśli życie jest pielgrzymką do tajemnicy Boga, starość jest czasem, w którym najbardziej naturalnie patrzymy na próg tej tajemnicy”.

Papież Franciszek niedawno ogłosił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który ma się odbywać co roku w lipcu.

Abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, powiedział, że papieska instytucja nowego corocznego dnia w Kościele jest „wezwaniem dla wierzących, aby wzrastała w nich i wokół nich nowa wrażliwość i troska o dziadków i osoby starsze. ” To odpowiedzialność Kościoła – powiedział Paglia.

Jesteśmy to winni osobom starszym i tym, którzy staną się nimi w nadchodzących latach. Poziom cywilizacji epoki mierzy się sposobem, w jaki traktujemy słabszych i bardziej kruchych – mówił duchowny.

kh/CatholicNewsAgency/Stacja7

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite