Trwają prace nad dokumentem końcowym Synodu o Amazonii

Trwa opracowywanie dokumentu końcowego Synodu Biskupów poświęconego Amazonii. Do redagującej go komisji zgłaszane są poprawki i uwagi wypracowane w 12 małych grupach roboczych. Ostateczny tekst dokumentu końcowego zostanie przyjęty w sobotę podczas głosowania w auli synodalnej.

Polub nas na Facebooku!

„Dokument, który przygotowujemy nie jest zbiorem postanowień i ostatecznych ustaleń, ale jedynie propozycji i duszpasterskich sugestii dla Papieża, jakie zostały wypracowane w czasie tej wspólnej drogi synodalnej” – mówił na briefingu w watykańskim Biurze Prasowym ks. Giacomo Costa, sekretarz Komisji ds. Informacji.

Wskazał, że praktyka wcześniejszych synodów pokazuje, że „jest to dokument, który wielu krytykuje, ale mało kto czyta”. Decyzja o tym, czy po Synodzie Biskupów dla Amazonii powstanie specjalna adhortacja, będąca dokumentem wiążącym, zależy od Papieża Franciszka.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież: Kościół albo jest otwarty albo nie jest Kościołem

Kościół albo jest otwarty albo nie jest Kościołem; Nie jest twierdzą, lecz namiotem zdolnym do poszerzenia swojej przestrzeni - mówił dziś Franciszek podczas audiencji generalnej, kontynuując cykl katechez poświęconych Dziejom Apostolskim.

Polub nas na Facebooku!

 Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 16 tys. wiernych.

Kontynuując cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich papież mówił dziś o tzw. Soborze Jerozolimskim, który określił warunki, jakie spełniać winni poganie, nie należący do narodu żydowskiego, aby stać się chrześcijanami.

Na początku Franciszek przypomniał, że św. Paweł gdy po swoim nawróceniu rozpoczął głosić Ewangelię Pana Jezusa napotkał na wrogość części swoich rodaków. Zauważył, że prześladowania zamiast powodować regres ewangelizacji, staje się szansą na poszerzenie pola, na którym można zasiać dobre ziarno Słowa. Podczas pierwszej podróży misyjnej Pawła dokonuje się przejście od głoszenia Ewangelii w synagogach diaspory, do głoszenia w najpopularniejszych środowiskach pogańskich – wyjaśnił Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że po powrocie do Antiochii Paweł i Barnaba opowiadają swoim braciom, w jaki sposób Bóg otworzył przed poganami „podwoje wiary”.

„Z Księgi Dziejów Apostolskich wyłania się natura Kościoła, który nie jest twierdzą, lecz namiotem zdolnym do poszerzenia swojej przestrzeni (por. Iz 54, 2) i zapewnienia dostępu wszystkim. Kościół albo jest otwarty albo nie jest Kościołem, jest «Kościołem otwartych drzwi» (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 46), «powołanym, by był zawsze otwartym domem Ojca. […] tak, aby ktoś, kto pragnie iść za natchnieniem Ducha i zbliża się, szukając Boga, nie spotkał się z chłodem zamkniętych drzwi» (tamże, 47)” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że to otwarcie na pogan wywołuje bardzo żywe kontrowersje, ponieważ niektórzy Żydzi twierdzą, że dla zbawienia konieczne jest obrzezanie. Rozstrzygnięciu tej kwestii miał służyć pierwszy sobór w dziejach Kościoła – zgromadzenie w Jerozolimie. Głos decydujący mieli Piotr, który stwierdził, że człowiek jest zbawiony dzięki łasce Pana Jezusa, a nie z jakiegokolwiek innego względu oraz Jakub, który zachęcił, by nie narzucać poganom obrzezania, ale prosić ich jedynie o odrzucenie bałwochwalstwa i jego wszelkich przejawów.

Podsumowując papież stwierdził, że scena ta przypomina, iż eklezjalna metoda rozwiązywania konfliktów opiera się na dialogu polegającym na uważnym i cierpliwym słuchaniu oraz na rozeznaniu dokonanym w świetle Ducha Świętego. „To właśnie Duch pomaga przezwyciężyć zamknięcia oraz napięcia i działa w sercach, aby w prawdzie i w dobru osiągnęły jedność. Ten tekst pomaga nam zrozumieć synodalność. Interesujące jest to, jak apostołowie piszą list, rozpoczynając od słów: «postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my». Cechą właściwą synodalności jest obecność Ducha Świętego. W przeciwnym razie nie mamy do czynienie z synodalnością, a wymianą zdań, parlamentem, czymś całkiem innym” – zaznaczył Franciszek.

„Prośmy Pana, aby umocnił we wszystkich chrześcijanach, a zwłaszcza w biskupach i prezbiterach pragnienie i odpowiedzialność komunii. Niech nam dopomoże w życiu dialogiem, słuchaniem i spotkaniem z braćmi w wierze oraz z tymi, którzy są daleko, aby zasmakować i ukazać płodność Kościoła, powołanego do bycia «pełną radości matką» wielu dzieci (por. Ps 113 9)” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie katechezy.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap