Nasze projekty

Papież w Wielką Sobotę: Powróć do Niego, odnajdź łaskę zmartwychwstania Boga w tobie!

"Dziś moc Paschy zaprasza cię do odsunięcia głazów rozczarowania i nieufności, odsuwania kamieni nagrobnych grzechu i lęku. Pamiętaj i idź: powróć do Niego, odnajdź łaskę zmartwychwstania Boga w tobie!" - mówił papież Franciszek w czasie Wigilii Paschalnej w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Fot. Vatican Media Live/YouTube

Papież nawiązując do niewiast, które wyruszyły do grobu Jezusa zaznaczył, że w życiu tych kobiet wydarzyła się Pascha, która oznacza przejście od żałobnego zmierzania ku grobowi, do radosnego biegu ku uczniom, aby powiedzieć im nie tylko, że Pan zmartwychwstał, ale że istnieje cel, do którego należy natychmiast dotrzeć – Galilea. Odrodzenie uczniów, zmartwychwstanie ich serc przechodzi przez Galileę – powiedział Franciszek.

„Z powodu różnych sytuacji, nasze drogi zatrzymują się przed grobami”

Papież przestrzegł, żeby nie myśleć, że radość ze spotkania z Jezusem należy do przeszłości, podczas gdy w teraźniejszości zaznajemy głównie zapieczętowanych grobów: grobów naszych rozczarowań, naszej goryczy i naszej nieufności, tych grobów, gdzie „nic już nie da się zrobić”, „nigdy nic się nie zmieni”, „lepiej żyć z dnia na dzień”, bo „jutra nie można być pewnym”.

Zachęcił abyśmy się nie czuli bezsilni i zniechęceni wobec potęgi zła, konfliktów, które rozdzierają relacje, wobec logiki wyrachowania i obojętności, która zdaje się rządzić społeczeństwem, raka korupcji, rozprzestrzeniania się niesprawiedliwości, lodowatych wichrów wojny, śmierci bliskich, choroby, nieszczęścia, i z tego powodu łatwo padliśmy ofiarą rozczarowania, a źródło nadziei wyschło. Tak więc z powodu tych lub innych sytuacji nasze drogi zatrzymują się przed grobami, a my trwamy nieruchomo płacząc i żałując, samotni i bezsilni, powtarzając nasze „dlaczego” – powiedział Franciszek.

Reklama

Wyjdź z ukrycia i otwórz się na misję!

Co to znaczy pójść do Galilei? – pytał papież i odpowiedział, że oznacza to dwie rzeczy: wyjść z ukrycia, aby otworzyć się na misję, uciec od lęku, aby iść ku przyszłości oraz powrót do źródeł, ponieważ to właśnie w Galilei wszystko się zaczęło.

Zatem udać się do Galilei to powrócić do pierwotnej łaski, to odzyskać pamięć, która odnawia nadzieję, „pamięć przyszłości”, którą zostaliśmy naznaczeni przez Zmartwychwstałego – zaznaczył.

Wróć do pulsującej życiem pamięci o pierwszym spotkaniu z Nim

Podkreślił, że Pascha Pana „pobudza nas do pójścia naprzód, do wyjścia z poczucia klęski, do odsunięcia kamienia grobowego, w którym często zamykamy nadzieję, do spojrzenia z ufnością w przyszłość, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i zmienił kierunek dziejów”.

Reklama

Ale aby to uczynić, Pascha Pana prowadzi nas z powrotem do naszej pierwotnej łaski, każe nam powrócić do Galilei, gdzie rozpoczęła się nasza historia miłości z Jezusem” – powiedział Franciszek i dodał: Aby zmartwychwstać, aby rozpocząć na nowo, aby wznowić naszą drogę, zawsze musimy powrócić do Galilei, to znaczy wrócić nie do Jezusa abstrakcyjnego, idealnego, ale do żywej, konkretnej, pulsującej życiem pamięci o naszym pierwszym spotkaniu z Nim. Tak, bracia i siostry, aby iść musimy pamiętać; aby mieć nadzieję musimy karmić pamięć. Oto zachęta: pamiętaj i idź! Jeśli odzyskasz pierwszą miłość, zadziwienie i radość ze spotkania z Bogiem, pójdziesz naprzód. Pamiętaj i idź.

„Powróć do Niego, odnajdź łaskę zmartwychwstania Boga w tobie!”

Zachęcił, aby przypomnieć sobie „swoją Galileę” gdzie osobiście poznałeś Jezusa, gdzie dla ciebie nie pozostał On postacią historyczną, jak inni, ale stał się osobą życia: nie Bogiem odległym, lecz Bogiem bliskim, który zna ciebie bardziej niż ktokolwiek inny i miłuje bardziej niż ktokolwiek inny”.

Przypomnij sobie swoją Galileę, ożyw ją dzisiaj. Wróć do tego pierwszego spotkania. Zapytaj siebie kiedy i jak to było, odtwórz kontekst, czas i miejsce, doświadcz ponownie jego doznań i wrażeń, przeżyj na nowo jego kolory i smaki – mówił papież i podkreślił: dziś moc Paschy zaprasza cię do odsunięcia głazów rozczarowania i nieufności, odsuwania kamieni nagrobnych grzechu i lęku. Pamiętaj i idź: powróć do Niego, odnajdź łaskę zmartwychwstania Boga w tobie! – powiedział Ojciec Święty.

Reklama

Na zakończenie wezwał: Podążajmy za Jezusem do Galilei, spotkajmy Go i adorujmy Go tam, gdzie czeka na każdego z nas. Ożywiajmy piękno tego, kiedy odkrywając Go żywego, ogłosiliśmy Go Panem naszego życia. Powróćmy do Galilei, niech każdy z nas powróci do swojej Galilei, tej z pierwszego spotkania, i zmartwychwstańmy do nowego życia!

KAI,zś/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę