Nasze projekty

Franciszek: nie traćmy czasu na gniewanie się na siebie, ale przyzywajmy Ducha Św.

"Widzieć każdego brata i siostrę w wierze jako część tego samego ciała, do którego ja należę: oto harmonijne spojrzenie Ducha, to droga, którą nam wskazuje!" - mówił papież podczas Mszy św. sprawowanej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w bazylice watykańskiej.

fot. vatican news/youtube.com

Ojciec Święty podkreślił, że Słowo Boże dzisiejszej liturgii ukazuje Ducha Świętego działającego w świecie, który stworzył, w Kościele i w naszych sercach.

Mówiąc o działaniu Ducha Świętego w świecie stworzonym Franciszek wskazał, że jest On Tym, który na początku i przez cały czas sprawia, iż rzeczywistości stworzone przechodzą od zamieszania do harmonii, kieruje biegiem dziejów i odnawia oblicze ziemi. Czyni to nie przez zmianę rzeczywistości, lecz przez jej harmonizację. Papież przypomniał o toczących się wojnach i konfliktach. Zaznaczył, że naszą wrogość podsyca duch podziału, diabeł, którego imię oznacza „dzielący”. Oto zatem, Pan w kulminacyjnym momencie swojej Paschy, w kulminacyjnym momencie zbawienia zsyła na stworzony świat swojego dobrego Ducha, Ducha Świętego, który przeciwstawia się duchowi dzielącemu, bo jest harmonią, Duchem jedności, który przynosi pokój. Przyzywajmy Go każdego dnia dla naszego świata! – zaapelował Ojciec Święty.

Mówiąc następnie o działaniu Ducha Świętego w Kościele Franciszek podkreślił, że w obliczu wielkiej różnorodności darów jego członków Duch Święty także i tutaj je harmonizuje. Odnosząc się do wielości języków papież zauważył: „nie tworzy więc jednego języka dla wszystkich, nie zaciera różnic, kultur, ale harmonizuje wszystko nie ujednolicając, nie uniformizując”. Czyni to przez doświadczenie tej samej miłości Boga, zaprasza nas do doświadczenia zadziwienia Jego miłością i darami obecnymi w innych. Widzieć każdego brata i siostrę w wierze jako część tego samego ciała, do którego ja należę: oto harmonijne spojrzenie Ducha, to droga, którą nam wskazuje! – powiedział Ojciec Święty.

Reklama

„Przywołujmy codziennie Ducha Świętego”

Odnosząc się to toczących się prac synodu Franciszek podkreślił, że musi on być podążaniem według Ducha: nie parlamentem, by domagać się praw i potrzeb zgodnie z programem świata, nie okazją, by iść tam, gdzie nas poniesie wiatr, ale okazją, by być uległym wobec tchnienia Ducha. Postawmy Ducha Świętego na początku i w sercu prac synodalnych, twórzmy harmonię w Kościele!– zaapelował papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że tylko Duch Święty wprowadza harmonię do serca. Jeśli chcemy harmonii, szukajmy Jego, a nie światowych rzeczy. Przywołujmy codziennie Ducha Świętego, rozpoczynajmy każdy dzień od modlitwy do Niego, stańmy się Mu ulegli! – zachęcił. Zaproponował zastanowienie się nad naszą relacją wobec Ducha Świętego. Nie traćmy czasu na krytykowanie innych i gniewanie się na siebie, ale przyzywajmy Ducha – nawoływał.

Swoją homilię Franciszek zakończył modlitwą: Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, niewyczerpalne źródło harmonii, Tobie powierzamy świat, Tobie poświęcamy Kościół i nasze serca. Przyjdź Duchu Stworzycielu, harmonio ludzkości, odnów oblicze ziemi. Przyjdź Darze nad darami, harmonio Kościoła, spraw, abyśmy byli zjednoczeni w Tobie. Przyjdź Duchu przebaczenia, harmonio serca, przemień nas tak, jak Ty potrafisz, przez Maryję.

Reklama

KAI, pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę