Nasze projekty

Franciszek: Nie bój się, On zmartwychwstał! Twoje łzy zostaną otarte!

Do otwarcia serc w zachwycie na wieść Wielkanocy: „Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei” - zachęcił Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej 3 kwietnia w bazylice św. Piotra w Watykanie. "Twoje oczekiwania nie pozostaną niespełnione, twoje łzy zostaną otarte, twoje obawy zostaną przezwyciężone przez nadzieję. Ponieważ Pan cię poprzedza, idzie przed tobą. I z Nim życie zaczyna się na nowo" - zapewnił papież.

Youtube.com/Vatican News

Zaznaczył, że „w tych mrocznych miesiącach pandemii Zmartwychwstały Pan, zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei”.

W przedsionku pogrążonej w mroku bazyliki Franciszek zapalił paschał symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa, na którym umieszczono litery greckiego alfabetu “Alfa” i “Omega”, znak krzyża oraz cyfry roku 2021 i w procesji udał się główną nawą do ołtarza za Konfesją św. Piotra. W ciszy rozległo się trzykrotnie zawołanie: „Światło Chrystusa!”, na które zgromadzeni odpowiadali: „Bogu niech będą dzięki! Po trzecim zawołaniu zapaliły się światła bazyliki.

Po ustawieniu paschału pośrodku prezbiterium świątyni i jego okadzeniu diakon odśpiewał hymn „Exultet”, zaczynający się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” Pieśń ta jest śpiewna tylko raz w roku, właśnie w trakcie Wigilii Paschalnej.

Reklama

Podczas Liturgii Słowa odczytano fragmenty Starego i Nowego Testamentu przypominające historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii św. Mateusza, kiedy kobiety przyszły do grobu Jezusa i objawił się im Anioł Pański. Każde z czytań przeplatał śpiew Psalmów. Powróciły też po raz pierwszy po Wielkim Poście pieśni: „Chwała na wysokości Bogu” i „Alleluja”.

Zmartwychwstanie Chrystusa ogłosiły dzwony bazyliki św. Piotra, które zabrzmiały w czasie śpiewu „Chwała na wysokości Bogu”.

„Pójść do Galilei, to zacząć od nowa”

Franciszek na wstępie homilii nawiązał do fragmentu Ewangelii wg. św. Marka mówiącym o kobietach, które miały namaścić ciało Jezusa a tymczasem znalazły pusty grób i słów anioła, który powiedział do nich: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał. Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie”. Przyjmijmy i my to zaproszenie, zaproszenie Wielkanocy: idźmy do Galilei, gdzie Zmartwychwstały Pan idzie przed nami – zachęcił papież.

Reklama

Franciszek rozważał, co to znaczy „udać się do Galilei” i stwierdził „pójść do Galilei oznacza przede wszystkim zacząć od nowa”. Przypomniał, że uczniowie Jezusa nie raz doświadczali „porażek”: nie rozumieli Go do końca, często źle rozumieli Jego słowa i w obliczu krzyża uciekli, zostawiając Go samego. Pomimo tej porażki Zmartwychwstały Pan jawi się jako Ten, który po raz kolejny idzie przed nimi do Galilei; idzie przed nimi, to znaczy staje przed nimi. Wzywa ich i powołuje, aby szli za Nim, niestrudzenie – wyjaśniał papież i dodał: W tej Galilei uczymy się zdumienia nieskończoną miłością Pana, który na drogach naszych porażek wytycza nowe ścieżki.

Franciszek zaproponował „pierwszą wielkanocną proklamację”: „zawsze można zaczynać od nowa, ponieważ istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić niezależnie od wszystkich naszych niepowodzeń”. Przypomniał, że Bóg zawsze idzie przed nami: w krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, ale także w chwale życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, nadziei, która się odradza. I w tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy Zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei – powiedział Ojciec Święty.

Rozważając dalej „pójście do Galilei” Franciszek zaznaczył, że oznacza ono „przemierzanie nowych dróg”. Przestrzegł przed życiem `wiarą wspomnień`, tak jakby Jezus był postacią z czasów minionych, przyjacielem z młodości, wiarą składającą się z przyzwyczajeń, z rzeczy minionych, z pięknych wspomnień z dzieciństwa, które już nas nie dotyczą i nie stanowią dla nas wyzwania. Pójdźmy do Galilei, aby odkryć, że Bóg nie może być umieszczony wśród wspomnień z dzieciństwa, lecz że jest żywy, zawsze zaskakuje. Zmartwychwstały, nigdy nie przestaje nas zadziwiać – zachęcił papież.

Reklama

Proponując drugą „wielkanocną proklamację” Franciszek powiedział, że „wiara nie jest repozytorium przeszłości, Jezus nie jest postacią nieaktualną. On żyje, tu i teraz”. Idzie z tobą każdego dnia, w sytuacji, którą przeżywasz, w próbie, przez którą przechodzisz, w marzeniach, które nosisz w sobie. Otwiera nowe drogi tam, gdzie zdaje ci się, że ich nie ma, popycha cię, byś szedł pod prąd opłakiwania – mówił papież i dodał: Nawet jeśli wszystko wydaje ci się stracone, otwórz się z zachwytem na Jego nowość: zaskoczy cię.

„Pójść do Galilei, to wybrać się do granic”

Rozważając dalej co znaczy „pójście do Galilei” Franciszek wskazał, że oznacza ono również „wybrać się do granic. Przypomniał, że w odległej od Jerozolimy Galilei Jezus rozpoczął swoją misję, kierując swoje nauczanie do tych, którzy z trudem wiodą codzienne życie, do wykluczonych, słabych, ubogich, aby być obliczem i obecnością Boga, który niestrudzenie poszukuje zgnębionych i zagubionych, który idzie do samych granic egzystencji, ponieważ w Jego oczach nikt nie jest ostatni, nikt nie jest wykluczony. „W Galilei uczymy się, że możemy odnaleźć Zmartwychwstałego Pana w obliczu naszych braci, w entuzjazmie tych, którzy marzą i w rezygnacji przygnębionych, w uśmiechu tych, którzy się cieszą i we łzach ludzi cierpiących, zwłaszcza w ubogich i tych, którzy są na marginesie. Będziemy zdumieni, w jaki sposób wielkość Boga objawia się w małości, jak Jego piękno jaśnieje w prostych i ubogich – wyjaśniał Franciszek.

Papież zaproponował trzecią „proklamację wielkanocną”: Jezus, Zmartwychwstały, kocha nas bezgranicznie i nawiedza każdą sytuację w naszym życiu”. „Zaistniał ze swoją obecnością w sercu świata i zaprasza nas także do pokonywania barier, przezwyciężania uprzedzeń, zbliżania się każdego dnia do tych, którzy nas otaczają, do odkrywania na nowo łaski dnia powszedniego. Rozpoznajmy Go obecnego w naszej Galilei, w codziennym życiu. Z Nim życie się zmieni. Bo poza wszelką klęską, złem i przemocą, poza wszelkim cierpieniem i śmiercią, Zmartwychwstały żyje i kieruje historią – powiedział Franciszek.

Zachęcił do otwarcia serc w zachwycie na wieść Wielkanocy: Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei. Twoje oczekiwania nie pozostaną niespełnione, twoje łzy zostaną otarte, twoje obawy zostaną przezwyciężone przez nadzieję. Ponieważ Pan cię poprzedza, idzie przed tobą. I z Nim życie zaczyna się na nowo – zapewnił Franciszek.

W czasie Liturgii Sakramentów papież w tym roku nie udzielił sakramentów chrztu, komunii św. i bierzmowania dorosłym katechumenom. Zamiast tego odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

W modlitwie wiernych wznoszono do Boga prośby, aby napełnił na nowo łaską swój Kościół, aby przyjął z nową radością orędzie Zmartwychwstania Pana: niech udziela paschalnego światła sercom zagubionym i udręczonym; błogosławił papieżowi Franciszkowi i wszystkim pasterzom Kościoła świętego: niech czerpią z celebrowania Paschy nowy bodziec do swej służby; ogarniał darem pokoju wszystkie narody ziemi: oby mogły rozkwitnąć tam, gdzie panują wojna, przemoc i terroryzm, życie i nadzieja; towarzyszył katechumenom, przyjmującym sakramenty inicjacji chrześcijańskiego: niech wniosą do Kościoła dar odnowionej młodości i niech będą odważnymi świadkami wiary i przyjął pragnienia zgromadzonych: niech nowe światło, które w tę noc przerzedziło mroki grzechu i śmierci, prowadzi zawsze drogą miłości.

Na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej odśpiewano przed ikoną Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego Antyfonę Maryjną: „Królowo nieba wesel się, alleluja”.

Z powodu pandemii koronawirusa i przepisów ograniczających możliwość przebywania większej liczby osób w jednym miejscu liturgia Wigilii Paschalnej odprawiona została z udziałem niewielkiej liczby wiernych a jej oprawa była nadzwyczaj uproszczona i skromna.

Jutro w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 10.00 w bazylice św. Piotra i udzieli błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i światu).

ag/KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę