Nasze projekty

Rząd przyjął rozporządzenie odnośnie obowiązku noszenia maseczek

Rząd przyjął dziś wieczorem ostateczny kształt rozporządzenia "w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych". Zgodnie z nim z obowiązku wyłączeni są księża w czasie sprawowania kultu.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Zdrowia z obowiązku zakrywania nosa i ust zostali wyłączeni m.in. księża w trakcie sprawowania obrzędu religijnego. Projekt mówi, że zwolnieni z obowiązku są:

  • dzieci do ukończenia 4. roku życia 
  • osoby które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia
  • mające całościowe zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielne
  • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
  • kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli są oddzieleni od pasażerów
  • duchowni w trakcie sprawowania obrzędów religijnych

Rozporządzenie ukazało się wieczorem w Dzienniku Ustaw>>

ad, kk/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę