Nasze projekty
fot. Wojciech Łączyński/Archidiecezja Warszawska

Niebawem przyjmą święcenia. Kim są przyszli księża?

Jest wśród nich matematyk, pedagog, inżynier, a nawet reżyser dźwięku. Czternastu warszawskich diakonów przyjmie wkrótce święcenia kapłańskie. Co o nich wiemy?

Reklama

Kard. Kazimierz Nycz udzieli w sobotę 27 maja o godz. 10:00 w archikatedrze warszawskiej święceń prezbiteratu diakonom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie

Spośród 14 diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu, dwunastu przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a dwóch w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Święcenia kapłańskie przyjmą diakoni z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie:

Reklama

Michał Franciszek Borowski, 24 lata, z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. Do seminarium wstąpił po maturze w 2017 roku. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Piotr Lipiec, 27 lat, z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim w diecezji sandomierskiej. Po maturze rozpoczął studia dziennikarskie na Akademii Ignatianum w Krakowie, które przerwał z powodu chęci podjęcia pracy żołnierza zawodowego. W 2017 roku ukończył kurs przygotowawczy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, a następnie wstąpił do seminarium. Jest związany z duszpasterstwem wojskowym w ramach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Dariusz Lis, 25 lat, z parafii św. Pawła Apostoła w Słupsku. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Reklama

Łukasz Majer, 31 lat, pochodzi z Łowicza. Po maturze w 2010 roku wstąpił do seminarium duchownego w Łowiczu, które opuścił w 2016 roku. Przez rok pracował jako katecheta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz był wolontariuszem w ośrodku dla dzieci niewidomych w Laskach. Od 2018 roku formował się w seminarium w Warszawie. W czasie formacji odbył praktyki w parafii św. Jana Kantego na Żoliborzu. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Kamil Mianowski, 25 lat, z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie. Był ministrantem, ceremoniarzem i lektorem w rodzinnej parafii. Do seminarium wstąpił po maturze. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Rafał Mińkowski, 29 lat, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim. Ukończył studia na wydziale mechatroniki na Politechnice Warszawskiej, zdobywając tytuł inżyniera. W czasie studiów formował się we wspólnocie akademickiej w rodzinnej parafii. Do seminarium wstąpił w 2017 roku, a 14 maja 2022 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Reklama

Mateusz Nerlo, z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie. Przed rozpoczęciem formacji seminaryjnej przez dwa lata studiował budownictwo w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Marek Krzysztof Szczepański, 24 lata, z parafii św. Anny w Błaszkach. Był ministrantem i lektorem w rodzinnej parafii. Ponadto, należał do Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz wspólnoty Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Należy do Związku Harcerstwa Polskiego. Do seminarium wstąpił po maturze w 2017 roku. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Bartosz Rafał Tarnawski, 29 lat, pochodzi z Katowic. Ukończył studia licencjackie z matematyki i informatyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie z matematyki. Od 2011 roku jest związany z Ruchem Światło-Życie. Do seminarium duchownego wstąpił w 2017 roku. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Przemysław Mateusz Winniak, z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył studia z pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Tomasz Wojciech Wyszyński, 27 lat, pochodzi z Dębicy w diecezji tarnowskiej. Od najmłodszych lat był związany z Liturgiczną Służbą Ołtarza. Po maturze przez dwa lata formował się w seminarium duchownym w Tarnowie, a następnie przeniósł się do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Praktyki diakońskie odbywał w parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2022 roku z rąk bp. Michała Janochy.

Jakub Paweł Zinkow, 25 lat, z parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku. Ukończył kurs lektorski Archidiecezji Warszawskiej, jest związany z harcerstwem. Święcenia diakonatu przyjął 14 maja 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

oraz z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” w Warszawie:

Stanisław Sieluk, 28 lat, z parafii św. Patryka w Warszawie. Od 13 roku życia jest związany z Drogą Neokatechumenalną. Po maturze w 2013 roku rozpoczął studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a podczas drugiego roku po raz pierwszy wyraził chęć wstąpienia do seminarium “Redemptoris Mater”, do którego przyjęto go w 2015 roku. W czasie formacji odbywał praktyki misyjne w Polsce, ale również na Białorusi, we Włoszech, Brazylii i Gruzji. Święcenia diakonatu przyjął 24 października 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Marcin Marek Wolak, 38 lat, urodził się w Zabrzu. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gliwicach oraz w 2012 roku studia magisterskie ze specjalności reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W czasie formacji w seminarium “Redemptoris Mater” odbył dwuletnie praktyki misyjne w ekipie odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną w diecezji sosnowieckiej i częstochowskiej. W 2016 roku został posłany do nowo powstałego seminarium “Redemptoris Mater” w Atenach, a od 2021 roku kontynuował formację w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 24 października 2022 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

kh, archwwa.pl/Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę