„Jutro Niedziela Rok A” z wyróżnieniem na gali nagrody Feniks 2020!

Książka „Jutro Niedziela Rok A” ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego zdobyła wyróżnienie w kategorii „duchowość” na gali nagrody Feniks 2020 przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

Książka „Jutro Niedziela Rok A” to analiza niedzielnego Słowa Bożego, które słyszymy w czasie każdej Mszy Świętej.

Autorami Jutro Niedzieli są ks. Przemysław Śliwiński i ks. Marcin Kowalski – ksiądz dziennikarz i ksiądz biblista, których pasja do odkrywania Słowa Bożego zaczęła się od dyskusji na trybunach kortów tenisowych Nowego Jorku, gdzie oprócz podziwiania gry najlepszych rakiet świata rozmawiali o Biblii jako żywym organizmie, gdzie każda jego tkanka, mięsień, tworzą wspólnie fascynującą, żywą, biblijną rzeczywistość.

Dziękuję przyznającym nagrodę, ks. Marcinowi Kowalskiemu, Anecie Liberackiej i całemu zespołowi Stacji7.pl za pomoc w wydaniu książki. Chcę podkreślić, że wydanie tej książki to wysiłek ogromnej rzeszy ludzi, spośród których ci, których uczyniono autorami, są wymienieni na okładce – mówi ks. Przemysław Śliwiński, współautor książki.

Reklama
Reklama

W tym roku została wydany drugi tom książki „Jutro Niedziela Rok B”, który zawiera analizę czytań przypadających na ten rok liturgiczny.

W kategorii „Duchowość” Feniksa otrzymał „Dziennik życia wewnętrznego, św. Weronika Giuliani, Medytacje o życiu Chrystusa, św. Bonawentura” wydawnictwa M.

Reklama
Reklama

„Jutro Niedziela” została wyróżniona obok takich tytułów jak: „Biblia dla moich parafian” wydawnictwa św. Wojciecha i „Życie jako dojrzewanie świętości” wydawnictwa Bratni Zew.

SPRAWDŹ: Zatęsknić za Bogiem obecnym w Słowie

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych książek w plebiscycie Feniks 2020

KATEGORIA: LITERACKA

Reklama

Nagroda FENIKS 2020

 1. Nie zginęła. Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI, Justyna Chłap-Nowak (Wydawnictwo AA).
 2. Edward Stachura. Przekłady, Artur Truszkowski (opracowanie krytyczne i posłowie) (Wydawnictwo KUL).

Wyróżnienia

 1. Nieprzerwany dialog. Wiersze z lat 1968-2019, Adriana Szymańska (Państwowy Instytut Wydawniczy).
 2. Prawie przedwieczór, Urszula Michalak (Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie).
 3. Wiersze (trochę) przebrane, Zofia Zarębianka (Biblioteka Kraków).
 4. Życie, ks. Arkadiusz Paśnik (Edycja Świętego Pawła).

 

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE

Nagroda FENIKS 2020

 1. Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 2. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, ks. Krzysztof Góźdź, Wydawnictwo KUL.

Wyróżnienia

 1. Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zbiorowa pod red. nauk. Józefa Krukowskiego (Towarzystwo Naukowe KUL).
 2. Metodologia Teologii Fundamentalnej, ks. Marian Rusecki, ks. Jacenty Mastej, Krzysztof Kaucha (Towarzystwo Naukowe KUL).
 3. Protokoły Konferencji Polskich Ojców Soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Michał Białkowski (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”).
 4. Sprawy kanonizacyjne, Lidia Fiejdasz-Buczek (Wydawnictwo KUL).

 

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI

Nagroda FENIKS 2020

Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, s. Maria Loyola Opiela BDNP (Wydawnictwo KUL).

Wyróżnienia

 1. Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, red. Paweł Mąkosa (Wydawnictwo KUL).
 2. Skandal za skandalem. Nieznana historia chrześcijaństwa, Manfred Lütz (Wydawnictwo Jedność).
 3. W sidłach cyberseksu. Zjawisko. Pomoc duszpasterska, br. Konrad Baran OFMCap (Wydawnictwo Serafin).\

KATEGORIA: ESEISTYKA

Nagroda FENIKS 2020

 1. Chrześcijaństwo, Leszek Kołakowski (SIW Znak).
 2. Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, prof. Wojciech Roszkowski (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

 1. Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich, Zofia Zarębianka (Wydawnictwo Pasaże).
 2. Historie kobiet wybranych, Ewa K. Czaczkowska (SIW Znak).
 1. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, oprac. prof. Krzysztof Dybciak (Państwowy Instytut Wydawniczy).
 2. Życie – Twórczość – Konteksty. eseje o Stanisławie Moniuszce, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Magdaleny Dziadek (Narodowe Centrum Kultury).

KATEGORIA: HISTORIA

Nagroda FENIKS 2020

 1. Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Rafał Łatka (Wydawnictwo IPN).
 2. Polska – Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. Rocznicę Odnowienia Stosunków Dyplomatycznych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP).
 3. Zbrodnia i grabież, Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skrabińska (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

 1. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową, Mariola Błasińska (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”).
 2. Przedszkola Polski „ludowej”. Ideologizacja instytucji (1944-1965), Monika Wiśniewska (Wydawnictwo Naukowe UKSW).
 3. In viam pacis. Dziennik biskupa polowego Wojska Polskiego 1939-1945, Józef Gawlina, wstęp i edycja Jerzy Myszor (Księgarnia św. Jacka, Centrum Badań nad Historią im. ks. Wincentego Myszora).
 1. Wywiad PRL a Watykan 1962-1978, Władysław Bułhak (Wydawnictwo IPN).

KATEGORIA: HISTORIA – ,,NIEPODLEGŁA’’

Nagroda FENIKS 2020

 1. Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce, Bogusław Szwedo (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
 2. Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. Ewa K. Czaczkowska, Rafał Łatka (Wydawnictwo IPN, Wydawnictwo UKSW).

Wyróżnienia

 1. O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, Rafał Wiśniewski, Tomasz Kukołowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska, Marcin Zarzecki (Narodowe Centrum Kultury).
 1. Wojenne siostry, Agata Puścikowska (Wydawnictwo Znak).
 2. Czasopiśmiennictwo Kościelnej Prowincji Wileńskiej w II Rzeczypospolitej, ks. Jerzy Zając (Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie).
 3. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe. Kościoły Warszawy, Piotr Otrębski (Skarpa Warszawska).

KATEGORIA: EDYTORSTWO

Nagroda FENIKS 2020

Leonardo. Malarstwo: nowe spojrzenie, Alessandro Vezzosi (Wydawnictwo Jedność).

Wyróżnienia

 1. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012). Metropolita przemyski obrządku łacińskiego, Mariusz Krzysztofiński (Wydawnictwo IPN).
 2. Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, Tom IV: Prace luźne 2, Edyta Chlebowska (Towarzystwo Naukowe KUL).
 3. Polska i Polacy. Dzieje Narodu do 1975 roku, Joanna Wieliczka-Szarkowa (Wydawnictwo Aromat Słowa).
 4. Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku. Eseje, praca zbiorowa pod red. nauk. Dariusza Nowackiego, Magdaleny Piwockiej, Danuty Szewczyk-Prokurat, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum / Arx Regia (Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum).

KATEGORIA: EDYTORSTWO – ALBUM

Nagroda FENIKS 2020

 1. Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała (Wydawnictwo IPN, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
 2. Życie malowane światłem, Adam Bujak (Wydawnictwo Biały Kruk)

Wyróżnienia

 1. Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Katarzyna Kołakowska (Wydawnictwo KUL).
 2. Spełnia się wola Pani Jasnogórskiej, Zdzisław Sowiński (Wydawnictwo Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika ,,Paulinianum”).
 3. Kościoły barokowe w Polsce, Piotr Krasny (Wydawnictwo M).

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ

Nagroda FENIKS 2020

Dziennik życia wewnętrznego, Św. Weronika Giuliani; Medytacje o życiu Chrystusa, Św. Bonawentura (Wydawnictwo M).

Wyróżnienia

 1. Biblia dla moich parafian. Jak czytać, aby zrozumieć?, Tom I: Stary Testament, Tom 2: Dobra Nowina, Marcel Debyser (Wydawnictwo Świętego Wojciecha).
 2. Jutro Niedziela. Rok A, ks. Przemysław Śliwiński, ks. Marcin Kowalski (Fundacja Medialna 7).
 3. Życie, jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Zdzisław Józef Kijas (Bratni Zew).

KATEGORIA: ŚWIADECTWO

Nagroda FENIKS 2020

Nieplanowane, Abby Johnson, Cindy Lambert (Wydawnictwo Esprit).

Wyróżnienia

 1. Niebo daje znak! Małe cuda i wielkie tajemnice codzienności, Vittorio Messori (Wydawnictwo AA).
 2. Porwany w Iraku, Saad Sirop Hanna, Edward S. Aris (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA DZIECI

Nagroda FENIKS 2020

Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, Eliza Piotrowska (Wydawnictwo Świętego Wojciecha).

Wyróżnienia

 1. Cztery pory roku z Hildegardą z Bingen, Klara Barbara Podgórska, il. Iwona Walaszek-Sarna (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
 2. Modlitwy, il. Eric Puybar (Wydawnictwo AA).
 3. YOUCAT dla dzieci. Katechizm dla dzieci i rodzicówMartin Barta, Michaela von Heereman, Bernhard Meuser, Michael Scharf, Clara Steber, Christoph Weiss (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY

Nagroda FENIKS 2020

Nagrody w tej kategorii nie przyznano.

Wyróżnienia

 1. Ostatnia Tajemnica, Małgorzata Nawrocka (Edycja Świętego Pawła).
 2. Biblijny motywator. Historie, które zmieniają życie, Marcin Kaczmarczyk (Wydawnictwo Święty Wojciech).
 3. Rotmistrz Pilecki w komiksie, Paweł Kołodziejski (Wydawnictwo AA).
 4. Żyje się tylko raz, Grzegorz Polakiewicz (SIW Znak).

KATEGORIA: KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO

Nagroda FENIKS 2020

Rozmowy między Niebem a Ziemią, A. Ambrogetti, G. Gänswein, Wydawnictwo AA.

Wyróżnienia

 1. Św. Jan od Krzyża: biografia, José Vicente Rodríguez OCD (Wydawnictwo Flos Carmeli).
 2. Kobieta i miłość w Biblii. Eros, agape, osoba, Andrea Milano (Wydawnictwo Bratni Zew).
 3. Lekcje nadziei, George Weigel (SIW Znak).
 4. Nowe stare błędy, Fulton J. Sheen (Wydawnictwo W drodze).

KATEGORIA: TŁUMACZ

Nagroda FENIKS 2020

Castus Ioseph / Niewinny Józef, Simon Simonides Leopoliensis / Szymon Szymonowic, przekł. i oprac. Izabela Bogumił (Towarzystwo Naukowe KUL).

Wyróżnienia

 1. Lutnia i miecz. Wybór poezji, Sándor Petőfi, tłum. Jerzy Snopek (Wydawnictwo Biały Kruk).
 2. Biblia Aramejska Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska, przekł. i oprac. Antoni Tronina (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”).
 3. Przeciw listowi Parmeniana, Aureliusz Augustyn (Wydawnictwo Naukowe UKSW).

KATEGORIA: SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)

Nagroda FENIKS 2020

 1. Dydaktyka filozofii, red. serii ks. Stanisław Janeczek (Wydawnictwo KUL).
 2. Seria Myśl Teologiczna. Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, ks. Jerzy Szymik (Wydawnictwo WAM).

Wyróżnienia

  1. Biblia w Liturgii Mszy Świętej, praca zbiorowa pod red. ks. Antoniego Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza (Edycja Świętego Pawła).
  2. Horyzonty dogmatu, praca zbiorowa (Wydawnictwo „Scriptum”).
  3. Prawda, dobro, sumienie, Andrzej Derdziuk OFMcap (Towarzystwo Naukowe KUL).
  4. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła Zebrane, red. Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka (Wydawnictwo IPN, Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Gnieźnieńska, Wydawnictwo UKSW, Instytut Prymasowski, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego).

 

KATEGORIA: PUBLICYSTYKA RELIGIJNA

Nagroda FENIKS 2020 

Kto z Bogiem a kto z diabłem, Czesław Ryszka, Wydawnictwo Biały Kruk.

Wyróżnienia

  1. Czas mocy. Tajemnicza wędrówka św. Michała, Stefan Czarniecki (Towarzystwo Powściągliwość i Praca).
  2. Kobieta w Watykanie, Magdalena Wolińska-Riedi (SIW Znak).
  3. Kot pilnujący myszy; Mądrość człowieka gór, Józef Tischner (SIW Znak).

 

ag/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę