Nasze projekty

Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego. Kiedy przyjmie sakrę biskupią?

Nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej został ks. Waldemar Musioł dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Biskup nominat przyjmie święcenia w sobotę 10 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

fot. Episkopat News/Twitter.com

W sobotę, 29 października o 12.00 – po odmówieniu modlitwy Anioł Pański – w kaplicy kurii ks. dr Andrzej Ochman, kanclerz Kurii Diecezjalnej, odczytał decyzję Stolicy Apostolskiej: Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Waldemara MUSIOŁA, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu, biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi.

Zebrani w kaplicy biskupi opolscy i pracownicy kurii odmówili modlitwę „Chwała Ojcu” i odśpiewali „Ciebie Boże wielbimy”.

„Jak rzadko kto jesteś do tej posługi przygotowany, bo znasz tę diecezję na wylot”

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, Ojcu Świętemu i nuncjuszowi – mówił bp Andrzej Czaja. W sposób szczególny słowa wdzięczności kieruję do ks. Waldemara, że ten wybór przyjął. To nie jest takie oczywiste i ten, kto na następcę Apostołów jest mianowany, taką wolę ma prawo wyrazić. Dziękujemy, Waldemarze, że wyraziłeś ją pozytywnie. Cieszy nas ta nominacja. Radość i wdzięczność jest wielka, bo wiemy, z kim mamy do czynienia. Wszyscy go dobrze znamy. Wiemy, że jest człowiekiem serdecznym, bardzo otwartym, dialogowym, z umiejętnością dobrego komunikowania, co jest dzisiaj niezwykle ważne. Mamy do czynienia z człowiekiem, który jest naprawdę Bożego Ducha, który potrafi się pochylić nad małym dzieckiem i nad staruszkiem. Z człowiekiem żywej wiary. Jak rzadko kto jesteś do tej posługi przygotowany, bo znasz tę diecezję na wylot – mówił biskup.

Reklama

Biskup Czaja wraz z biskupami Pawłem Stobrawą i Rudolfem Pierskałą przekazali biskupowi nominatowi biskupi krzyż i piuskę, znak godności w Kościele. Zebrani raz jeszcze pomodlili się za nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Krzyż to jest znak Chrystusa, naszego Pana, którego mamy reprezentować w Kościele i wobec świata – dodał bp Andrzej Czaja. Trudne to jest zadanie. Krzyż ma być światłem: W krzyżu miłości nauka…”. Chciej w nim widzieć dowód miłości Pana ku Tobie i nam wszystkim i znak niezawodnej nadziei. I znak błogosławieństwa na co dzień -dodał.

„Ta decyzja generuje w moim sercu kilka uczuć”

Bardzo dziękuję za obecność i towarzyszenie mi w jednym z najważniejszych momentów mojego życia – mówił biskup nominat Waldemar Musioł. Dziękuję za modlitwę i za wspólne wysłuchanie decyzji papieża Franciszka, która mnie została objawiona w miniony wtorek. Ta decyzja generuje w moim sercu kilka uczuć. Pierwszym jest zderzenie z poczuciem własnej słabości. Z poczuciem ograniczeń i niedoskonałości duszy i ciała. Rodzi się pytanie, czy to nie za wysokie progi na moje nogi. Po drugie, pojawia się w sercu głębokie przekonanie, że Pan Bóg dotychczas przez różne i czasem drobne, dziwne wydarzenia, także ostatnich dni, pisał historię mojego życia, wybierając z tego niedoskonałego naczynia, co chciał i wykorzystywał, jak chciał, a ja nigdy nie pozostawałem stratny. Uczucie trzecie, to Boża, naznaczona ludzkim niepokojem, radość za tę nominację i wreszcie – tego jest chyba we mnie najwięcej – dużo, dużo wdzięczności. Panu Bogu, ale także wszystkim ludziom, którzy mnie wychowaniem, pracą, sympatią, przyjaźnią i miłością doprowadzili mnie do dzisiejszego dnia. To ostatnie uczucie zamieniam dzisiaj na proste dziękuję (…) – podkreślał.

Reklama

Na zakończenie nominat udzielił zebranym błogosławieństwa. Kanclerz kurii wręczył mu w imieniu zebranych bukiet kwiatów i złożył życzenia.

Biskup nominat przyjmie święcenia w sobotę 10 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Ks. Waldemar Musioł urodził się 10 listopada 1976 roku w Krapkowicach. Pochodzi z parafii św. Floriana w Żywocicach w dekanacie krapkowickim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Żywocicach (1983-1991). W 1991 roku rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, które ukończył świadectwem maturalnym w 1995 roku.

W latach 1995-2001 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie i Opolu. Ukończył je w 2001 roku, uzyskując magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Kontynuując studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w 2005 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej. W latach 2001-2005 był wikariuszem parafii św. Piotra i Pawła w Nysie, a w latach 2005-2006 – w parafii bł. Czesława w Opolu.

W latach 2006-2009 był referentem w wydziale duszpasterskim kurii diecezjalnej w Opolu, a od stycznia 2009 roku jest jego dyrektorem. W latach 2008-2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, a od października 2012 roku rektorem diecezjalnego Bractwa św. Józefa. Od października 2021 był moderatorem diecezjalnego zespołu synodalnego, a od listopada 2021 roku – sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

KAI, pa/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę