Posted by & filed under .

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?