Pierwsza Komunia – QUIZ!

Ile trzeba mieć lat, by przystąpić do Pierwszej Komunii? Co jest najważniejsze w tej uroczystości? Czy ksiądz proboszcz może odmówić przyjęcia dziecka do Komunii? Sprawdź, co wiesz o Pierwszej Komunii!

Polub nas na Facebooku!

1. Miejscem przygotowania i przyjęcia Komunii przez dzieci i młodzież jest parafia, na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci

Correct! Wrong!

Dziecko powinno przystąpić do Pierwszej Komunii w parafii, do której należy razem z rodzicami. Wynika to z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

2. Istotą Pierwszej Komunii Świętej są

Correct! Wrong!

Oczywiście przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej.

3. Wczesna Komunia Święta to

Correct! Wrong!

Wczesna Komunia Święta to komunia dzieci poniżej 7 roku życia, najbardziej popularna na Śląsku.

4. Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej mogą przystąpić dzieci z klas zerowych

Correct! Wrong!

Mogą. Kodeks Prawa Kanonicznego nie określa dokładnego wieku, ale mówi, że dzieci można dopuścić do Komunii Świętej wtedy, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

5. Przedłużeniem świętowania przyjęcia Komunii jest

Correct! Wrong!

Chodzi o Biały Tydzień - ma on na celu upamiętnienie przyjęcia Pierwszej Komunii i jej głębokiego sensu duchowo-religijnego. Pozwala dzieciom na doświadczenie religijnych aspektów tej ważnej dla katolików uroczystości, a także staje się swojego rodzaju przedłużeniem dnia Pierwszej Komunii Świętej.

6. Obrzędy Komunii są częścią

Correct! Wrong!

Komunię przyjmujemy w czasie Liturgii Eucharystycznej.

7. Czytania i Psalm w czasie Uroczystości Pierwszej Komunii mogą wykonać tylko dzieci

Correct! Wrong!

Nie ma przeszkód, by również rodzice wzięli czynny udział w przygotowaniu liturgicznym Pierwszej Komunii. Są oni pierwszymi nauczycielami wiary swoich dzieci.

8. W czasie Białego Tygodnia dzieci komunijne uczestniczą we Mszy Świętej i

Correct! Wrong!

Ponieważ tradycyjnie Pierwsze Komunie odbywają się w maju, w Białym Tygodniu dzieci uczestniczą w nabożeństwie majowym.

9. Szafarzem zwyczajnym komunii świętej jest

Correct! Wrong!

Szafarzem zwyczajnym jest ksiądz.

10. Spotkania parafialne przed Pierwszą Komunią powinny dotyczyć tylko przygotowania dzieci

Correct! Wrong!

W związku z przygotowaniem ich dzieci do I Komunii świętej i sakramentu pokuty oraz rocznicy I Komunii świętej nie należy rezygnować z katechezy rodziców. Spotkania rodziców powinny odbywać się systematycznie w ciągu całego roku i nie powinny dotyczyć tylko spraw organizacyjnych.

11. Przygotowanie do Komunii odbywa się

Correct! Wrong!

Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Dzisiaj, kiedy tak ogromną rolę przywiązuje się do zorganizowania zewnętrznej oprawy Pierwszej Komunii św., wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy przygotowują dzieci do przyjęcia Jezusa a więc na księżach, katechetach, a zwłaszcza rodzicach.

12. W starożytności chrześcijańskiej komunii świętej udzielano

Correct! Wrong!

W Kościele starożytnym udzielano chrztu, bierzmowania i Komunii w ramach jednego obrzędu nie tylko dorosłym katechumenom, ale także dzieciom.

13. Proboszcz może zdecydować o tym, że dziecko nie zostanie dopuszczone do Pierwszej Komunii

Correct! Wrong!

Proboszcz ma obowiązek czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które, jego zdaniem, nie są wystarczająco przygotowane lub nie osiągnęły używania rozumu.

14. Komunia Święta

Correct! Wrong!

Spowiedź powszechna i przyjęcie Komunii Świętej usuwa grzechy powszednie (lekkie).

15. Pierwsza Komunia Święta to pierwszy sakrament, do którego przystępują dzieci.

Correct! Wrong!

Pierwszym sakramentem, który włącza do Kościoła jest Chrzest.

16. Pierwszy raz można przystąpić do Komunii

Correct! Wrong!

Pierwszy raz do Komunii można przystąpić po sakramencie pokuty i pojednania.

17. Post eucharystyczny obowiązuje

Correct! Wrong!

Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje powstrzymanie się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem wody i lekarstw „przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej”. Post eucharystyczny nie obowiązuje osób w podeszłym wieku, chorych oraz opiekujących się nimi. Zwolniony z postu eucharystycznego jest też kapłan sprawujący drugą lub trzecią mszę tego samego dnia.

18. Papież, który zachęcał katolików do częstej, choćby codziennej, Komunii świętej i obniżył wiek przystępowania do niej to

Correct! Wrong!

Dziewięcioletni Józef Sarto bardzo chciał przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Jednak w tamtym czasie obowiązywała zasada, że do komunii przystępowali 14-latkowie. Zmienił tę zasadę, kiedy został papieżem. Przyjął imię Pius X. Rozporządzenie papieskie spotkało się wszędzie z radosnym oddźwiękiem, zwłaszcza w młodych sercach. Wiele dzieci napisało wtedy do Papieża list z podziękowaniami.

19. „Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa”. W sytuacji, gdy dziecku grozi śmierć wystarczy

Correct! Wrong!

Aby udzielić dziecku Komunii wystarczy, żeby umiało odróżnić Ciało Pańskie od zwykłego chleba.

20. Kodeks prawa kanonicznego określa wiek, w którym domniemywa się - konieczne do dopuszczenia dziecka do Komunii - używanie rozumu na siedem lat

Correct! Wrong!

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że "Małoletni przed ukończeniem siódmego roku życia nazywa się dzieckiem i uważany jest za nie posiadającego używania rozumu. Po skończonym siódmym roku życia domniemywa się, że posiada używanie rozumu".

QUIZ o Pierwszej Komunii
Możesz odpowiedzieć na pytania jeszcze raz!
Ten quiz zaskoczył Cię chyba bardziej, niż można się było spodziewać!
Całkiem nieźle!
Pytania były trudne, ale poszło Ci nienajgorzej!
Bardzo dobrze!
Pytania były trudne, to bardzo dobry wynik!
Świetnie
Brawo! Przy tak trudnych pytaniach trudno o tak dobry wynik.
GRATULACJE!
Takiej wiedzy religijnej można pozazdrościć. Rewelacyjny wynik!

Share your Results:

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Quiz o Triduum i Wielkanocy

Co znaczy słowo "Pascha"? Kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne? Co odpowiadamy na pozdrowienie “Chrystus zmartwychwstał”? Sprawdź, co wiesz o Triduum Paschalnym i Wielkanocy!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Słowo “Pascha” znaczy:

Correct! Wrong!

Słowo pascha znaczy przejście. Pascha żydowska to cudowne wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej i przeprowadzenie ich przez Morze Czerwone. Pascha Jezusa przejście przez śmierć do Życia.

2. W Wielki Czwartek przed południem, w katedrach gromadzą się kapłani wraz z biskupem. Odprawiana jest wtedy Msza:

Correct! Wrong!

Msza krzyżma. W czasie tej mszy świętej biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo. Krzyżmo jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Używane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy też do namaszczenie ołtarza i ścian kościoła.

3. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił:

Correct! Wrong!

4. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Najświętszego sakramentu do:

Correct! Wrong!

Oczywiście do ciemnicy. Jest to specjalnie przygotowana kaplica lub ołtarz do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Upamiętnia uwięzienie Pana Jezusa przed śmiercią.

5. Jaką zapłatę otrzymał Judasz za zdradę Jezusa?

Correct! Wrong!

6. Dzień, w którym nie sprawuje się, Mszy Świętej to:

Correct! Wrong!

Tym dniem jest Wielki Piątek. Komunia Święta udzielana jest z hostii konsekrowanych poprzedniego dnia.

7. Adoracja krzyża jest częścią liturgii:

Correct! Wrong!

8. W Wielki Piątek w kościołach czytana jest Męka Pańska wg św. Jana. Do którego ze swoich uczniów, według janowej ewangelii, Jezus skierował z krzyża słowa: “Oto Matka Twoja”?

Correct! Wrong!

Był to św. Jan. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19,26-27

9. Człowiek, który zabrał ciało Pana Jezusa po śmierci i złożył w grobie to:

Correct! Wrong!

10.Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych następuje w czasie liturgii:

Correct! Wrong!

11. Używane w czasie Triduum Paschalnego kołatki zastępują:

Correct! Wrong!

Podczas Triduum milkną organy i dzwony, które mają uroczysty, radosny charakter, a zamiast nich używa się drewnianych kołatek

12. Świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa to:

Correct! Wrong!

14.Na wielkanocne pozdrowienie “Chrystus zmartwychwstał” odpowiadamy:

Correct! Wrong!

15.Wraz z rozpoczęciem Wigilii Paschalnej rozpoczyna się Okres wielkanocny, który kończy się:

Correct! Wrong!

W dzień pięćdziesiątnicy, czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Quiz o Triduum i Wielkanocy
oj słabo..popraw się:)
Jest dobrze! Ale...mogło być lepiej
Świetny wynik! Brawo Ty!

Share your Results:

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap