video-jav.net

Pierwsza Komunia – QUIZ!

Ile trzeba mieć lat, by przystąpić do Pierwszej Komunii? Co jest najważniejsze w tej uroczystości? Czy ksiądz proboszcz może odmówić przyjęcia dziecka do Komunii? Sprawdź, co wiesz o Pierwszej Komunii!

Polub nas na Facebooku!

1. Miejscem przygotowania i przyjęcia Komunii przez dzieci i młodzież jest parafia, na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci

Dziecko powinno przystąpić do Pierwszej Komunii w parafii, do której należy razem z rodzicami. Wynika to z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

2. Istotą Pierwszej Komunii Świętej są

Oczywiście przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej.

3. Wczesna Komunia Święta to

Wczesna Komunia Święta to komunia dzieci poniżej 7 roku życia, najbardziej popularna na Śląsku.

4. Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej mogą przystąpić dzieci z klas zerowych

Mogą. Kodeks Prawa Kanonicznego nie określa dokładnego wieku, ale mówi, że dzieci można dopuścić do Komunii Świętej wtedy, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

5. Przedłużeniem świętowania przyjęcia Komunii jest

Chodzi o Biały Tydzień - ma on na celu upamiętnienie przyjęcia Pierwszej Komunii i jej głębokiego sensu duchowo-religijnego. Pozwala dzieciom na doświadczenie religijnych aspektów tej ważnej dla katolików uroczystości, a także staje się swojego rodzaju przedłużeniem dnia Pierwszej Komunii Świętej.

6. Obrzędy Komunii są częścią

Komunię przyjmujemy w czasie Liturgii Eucharystycznej.

7. Czytania i Psalm w czasie Uroczystości Pierwszej Komunii mogą wykonać tylko dzieci

Nie ma przeszkód, by również rodzice wzięli czynny udział w przygotowaniu liturgicznym Pierwszej Komunii. Są oni pierwszymi nauczycielami wiary swoich dzieci.

8. W czasie Białego Tygodnia dzieci komunijne uczestniczą we Mszy Świętej i

Ponieważ tradycyjnie Pierwsze Komunie odbywają się w maju, w Białym Tygodniu dzieci uczestniczą w nabożeństwie majowym.

9. Szafarzem zwyczajnym komunii świętej jest

Szafarzem zwyczajnym jest ksiądz.

10. Spotkania parafialne przed Pierwszą Komunią powinny dotyczyć tylko przygotowania dzieci

W związku z przygotowaniem ich dzieci do I Komunii świętej i sakramentu pokuty oraz rocznicy I Komunii świętej nie należy rezygnować z katechezy rodziców. Spotkania rodziców powinny odbywać się systematycznie w ciągu całego roku i nie powinny dotyczyć tylko spraw organizacyjnych.

11. Przygotowanie do Komunii odbywa się

Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Dzisiaj, kiedy tak ogromną rolę przywiązuje się do zorganizowania zewnętrznej oprawy Pierwszej Komunii św., wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy przygotowują dzieci do przyjęcia Jezusa a więc na księżach, katechetach, a zwłaszcza rodzicach.

12. W starożytności chrześcijańskiej komunii świętej udzielano

W Kościele starożytnym udzielano chrztu, bierzmowania i Komunii w ramach jednego obrzędu nie tylko dorosłym katechumenom, ale także dzieciom.

13. Proboszcz może zdecydować o tym, że dziecko nie zostanie dopuszczone do Pierwszej Komunii

Proboszcz ma obowiązek czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które, jego zdaniem, nie są wystarczająco przygotowane lub nie osiągnęły używania rozumu.

14. Komunia Święta

Spowiedź powszechna i przyjęcie Komunii Świętej usuwa grzechy powszednie (lekkie).

15. Pierwsza Komunia Święta to pierwszy sakrament, do którego przystępują dzieci.

Pierwszym sakramentem, który włącza do Kościoła jest Chrzest.

16. Pierwszy raz można przystąpić do Komunii

Pierwszy raz do Komunii można przystąpić po sakramencie pokuty i pojednania.

17. Post eucharystyczny obowiązuje

Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje powstrzymanie się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem wody i lekarstw „przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej”. Post eucharystyczny nie obowiązuje osób w podeszłym wieku, chorych oraz opiekujących się nimi. Zwolniony z postu eucharystycznego jest też kapłan sprawujący drugą lub trzecią mszę tego samego dnia.

18. Papież, który zachęcał katolików do częstej, choćby codziennej, Komunii świętej i obniżył wiek przystępowania do niej to

Dziewięcioletni Józef Sarto bardzo chciał przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Jednak w tamtym czasie obowiązywała zasada, że do komunii przystępowali 14-latkowie. Zmienił tę zasadę, kiedy został papieżem. Przyjął imię Pius X. Rozporządzenie papieskie spotkało się wszędzie z radosnym oddźwiękiem, zwłaszcza w młodych sercach. Wiele dzieci napisało wtedy do Papieża list z podziękowaniami.

19. „Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa”. W sytuacji, gdy dziecku grozi śmierć wystarczy

Aby udzielić dziecku Komunii wystarczy, żeby umiało odróżnić Ciało Pańskie od zwykłego chleba.

20. Kodeks prawa kanonicznego określa wiek, w którym domniemywa się - konieczne do dopuszczenia dziecka do Komunii - używanie rozumu na siedem lat

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że "Małoletni przed ukończeniem siódmego roku życia nazywa się dzieckiem i uważany jest za nie posiadającego używania rozumu. Po skończonym siódmym roku życia domniemywa się, że posiada używanie rozumu".

QUIZ. Sprawdź, czy zdasz maturę!

Matura tuż, tuż. Sprawdź, na ile jesteś przygotowany!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Kiedy odbywa się pierwszy egzamin maturalny w 2018 roku?

W tym roku - niezależnie od kasztanów i nastrojów maturalnych - pierwszy egzamin odbędzie się w piątek, 4 maja. Będzie to matura z języka polskiego.

2. Przedmiotami obowiązkowymi na egzaminie maturalnym (w części pisemnej) są

Wśród przedmiotów obowiązkowych są język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Na napisanie tych matur na obu poziomach - podstawowym i rozszerzonym - potrzeba aż 9 godzin!

3. Nie można zdawać matury z

Wśród przedmiotów do wyboru na maturze nie ma religii. Rozmowy nad wprowadzeniem jej co jakiś czas pojawiają się w debacie politycznej i społecznej.

4. Zdasz maturę z matematyki jeśli

Choć św. Juda Tadeusz może pomóc, to “z pustego nawet Salomon nie naleje”. Aby zdać podstawową maturę z matematyki, musisz przekroczyć próg 30%.

5. Jeden z głównych patronów Polski urodził się poza jej granicami - w jednym z krajów sąsiadujących. W którym?

Św. Wojciech - jeden z patronów Polski i pierwszy jej męczennik - urodził się w Czechach. Tam też, w praskiej archikatedrze, spoczywają jego szczątki.

6. Który z wymienionych Polaków nie był duchownym?

Z wymienionych tutaj postaci tylko Cyprian Kamil Norwid nie pełnił żadnej funkcji duchownego. Stanisław Staszic był księdzem, choć przez ostatnie 20 lat swojego życia nie nosił sutanny i nie pełnił posług duszpasterskich. Jan Paweł Woronicz - poeta, senator i mecenas sztuki - był także biskupem krakowskim, arcybiskupem warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego, a prekursor polskiej powieści, Ignacy Krasicki, był biskupem warmińskim i arcybiskupem gnieźnieńskim.

7. Który z bohaterów literackich był nazywany księdzem, chociaż nim nie był?

Aby odpokutować swoje czyny Jacek Soplica wyjechał z Polski do Rzymu i wstąpił do zakonu bernardynów. Tam, nazywając się Księdzem Robakiem, był tajnym emisariuszem Napoleona. Nie mamy jednak informacji, że rzeczywiście księdzem został.

8. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w cudownym rozmnożeniu. W jednym koszu znajduje się 5 chlebów i 2 ryby. Dwukrotnie losujesz dla siebie posiłek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 2 razy wylosujesz rybę?

Choć można byłoby się zastanawiać, czy losowanie odbyło się przed czy po rozmnożeniu, w tym obliczeniu matematyka jest bezlitosna. Prawdopodobieństwo, że dwukrotnie wylosujesz rybę, wynosi 1/21.

9. Na terenie jakiego państwa znajduje się jezioro, po którym chodził Jezus?

Jezioro Galilejskie, po którym chodził Jezus, leży na terenie Izraela. To tutaj właśnie tutaj Jezus dokonywał cudów: uciszył burzę, chodził po wodzie, nakarmił głodujące tłumy, a także powoływał uczniów. Jezioro to nazywane jest przez niektórych morzem, z racji swojego rozmiaru. Nieustannie Jezioro Galilejskie zasila rzeka Jordan, czyniąc je środowiskiem niezwykle sprzyjającym do rozwoju życia. Zupełnym przeciwieństwem Jeziora Galilejskiego jest Morze Martwe, w którym z powodu braku odpływu zasolenie jest tak wysokie, że życie w takich warunkach jest niemal niemożliwe.

10. Który z fizyków uważał, że "Gwiazdą Betlejemską" było astronomiczne zjawisko koniunkcji Saturna, Jowisza i Marsa?

Był to Johannes Kepler – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jeden z czołowych przedstawicieli rewolucji naukowej w XVII wieku. Kepler zaobserwował w 1603 roku tzw. potrójną koniunkcję Jowisza i Saturna. Jest to zjawisko polegające na tym, że w ciągu niecałych sześciu miesięcy Jowisz i Saturn trzy razy zbliżają się na niebie, tworząc koniunkcje. Zjawisko to jest dość rzadkie, powtarza się mniej więcej co 800 lat. Według obliczeń Keplera podobna koniunkcja miała miejsce właśnie jesienią roku 7 p.n.e.

11. “Znów za rok matura…” (oby nie) to słowa piosenki śpiewanej przez zespół:

O tym egzaminie powstało już wiele piosenek, jednak największą popularność zdobył przebój Czerwonych Gitar. Oby nie sprawdził się scenariusz, jaki opisuje ten kultowy utwór!

12. Patronem zdających egzaminy jest

Patronem studentów i zdających egzaminy jest św. Józef z Kupertynu. Co ciekawe, urodził się w biednej rodzinie, był słabego zdrowia, miał ogromne problemy z nauką i z ledwością opanował umiejętność czytania oraz pisania. Na dodatek był wyśmiewany przez swoich rówieśników. Będąc już w zakonie bardzo starał się, o święcenia kapłańskie. Jedno z podań głosi, że niestety nie potrafił wyjaśnić żadnej Ewangelii za wyjątkiem tej, w której znajdowały się słowa: „Błogosławione wnętrzności, które Cię nosiły” i właśnie ten fragment otrzymał do interpretacji podczas egzaminu na studia teologiczne. Komisja egzaminacyjna była zachwycona jego odpowiedzią i Józef został przyjęty. Chociaż nauka nadal sprawiała mu ogromne trudności, wszystkie egzaminy zdawał w równie nadzwyczajny sposób.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >