Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy. Piękna modlitwa na święto Matki Bożej

Pełni ufności i podziwu dla wielkich dzieł, jakie Bóg uczynił przez Maryję, oddawajmy się Jej w opiekę słowami tej krótkiej modlitwy. Jej autorem jest św. Franciszek.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym,
umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy, wszystkie święte cnoty, które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.
Amen.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Modlitwa dziękczynna po maturze

Wyniki matur dotarły już do tegorocznych abiturientów. To nie koniec ważnych wydarzeń - teraz stoją przed kolejnymi ważnymi decyzjami. Zanim jednak to nastąpi, warto znaleźć czas na modlitwę dziękczynienia za dotychczasowe doświadczenia.

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa dziękczynna po egzaminie

Panie Boże, dziękuję Ci za to, że byłeś przy mnie w tym ważnym momencie, jakim był mój egzamin. Wiem, że byłeś przy mnie, tak jak jesteś blisko w każdej chwili Twojego życia. Dziękuję Ci, że przeprowadziłeś mnie przez to doświadczenie.

Za dar Twojego Ducha – dziękuję Ci, Panie,
za moją rodzinę –
za moich przyjaciół –
za talenty, które mi dałeś – 
za wyniki egzaminu –
za wszystko, co pozwoliło mi się do niego przygotować –
za to, czego się o sobie dowiedziałem –
za to, że zawsze dajesz mi drugą szansę –
za dar odwagi –
za nieustającą nadzieję –
za to, co już teraz dla mnie przygotowałeś –

 

Fragment Dzienniczka św. s. Faustyny

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego (Dz. 1794).

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Copy link
Powered by Social Snap