MODLITWA

Koronka do Siedmiu Boleści Maryi

Koronkę tę zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Dziś znana jest w całym Kościele, a Matka Boża sama przypomniała o niej w czasie objawień w latach 80. w Kibeho, w Rwandzie. Były to pierwsze w XXI wieku objawienia maryjne uznane przez Kościół.

Polub nas na Facebooku!

Według bpa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Maryja zwróciła się do jednej z widzących tymi słowami:

To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy
(31 maja 1982)

Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię, powiedz o tym całemu światu.
(13.08.1982).

 

Koronka do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Znak Krzyża Świętego

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Boleść druga: Ucieczka do Egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo

Za dobrodziejów żywych i umarłych:
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Jeśli nie mogłeś być w kościele w Wielki Piątek, przyjdź na adorację krzyża dziś

Tegoroczne Triduum wielu z nas zapadnie w pamięć jako czas tęsknoty za parafią, za wspólnotą, za przeżywaniem Świąt Paschalnych tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Zdecydowana większość z nas nie mogła wziąć udziału w tradycyjnej adoracji krzyża w Wielki Piątek. Obchodzone dziś Święto Podwyższenia Krzyża jest świetną okazją, by choć przez chwilę być przy krzyżu.

Polub nas na Facebooku!

Poniżej zamieszczamy kilka modlitw, które mogą być pomocne w adoracji. Krótkie rozważanie biblijne, rachunek sumienia, fragment pięknego kazania św. Teodora Studyty na cześć krzyża. Dołączamy też nagranie pieśni “Krzyżu święty nade wszystko”, której tekst można również wykorzystać jako modlitwę. Na końcu znajduje się Litania do Krzyża Świętego. Warto znaleźć też chwilę na osobistą modlitwę w ciszy lub własnymi słowami.


Rozważanie biblijne

Modlitewnika “Weź i się módl”

 

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

POMYŚL: To nie jest wezwanie do akceptacji cierpienia ani gloryfikacja masochizmu. Mamy obowiązek opierać się złu, mamy prawo unikać bólu, omijać kłody rzucane nam pod nogi. Sam Jezus sprzeciwiał się niesłusznym oskarżeniom i usunął na bok, gdy chcieli Go ukamienować. Przychodzi jednak taki moment, że nie da się już dalej uciekać: Pascha. Jezus idzie na krzyż, bo sam tego chce. Ma moc oddać życie i ma moc je odzyskać. Wziąć swój krzyż to zgodzić się na to, że są takie momenty, w których nie da się uciec przed bólem oraz sytuacje, w których nie muszę chronić siebie za wszelką cenę. Mogę to zrobić, jeśli uwierzę w Paschę, której Jezus chce we mnie dokonać. W ten sposób staję się „godnym” Jezusa – zdolnym, by przyjąć to, czego On dla mnie pragnie – Jego Życie wśród mojej śmierci.

ks. Michał Lubowicki


Rachunek sumienia

W jakich sytuacjach robisz znak krzyża? Czy robisz go świadomie?
Czy nosisz krzyż na co dzień? Czym jest dla Ciebie ten znak?
Co jest Twoim krzyżem? Jak do niego podchodzisz?
Jak często szukasz oparcia w Krzyżu Jezusa Chrystusa?


Fragment kazania św. Teodora Studyty

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Bo drzewo krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie mrok, ale światłość; nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza. Chrystus wstąpił na to drzewo jak na rydwan królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną i wyzwolił ludzkość z okrutnej niewoli.

Na tym drzewie Pan się ukazał jako najznakomitszy wojownik; Jego ręce, nogi i bok zostały zranione w boju, lecz przez nie uleczył rany grzechów, zadane naszej naturze przez przewrotnego węża.

Niegdyś drzewo przyniosło nam śmierć, teraz dzięki drzewu odzyskaliśmy życie; niegdyś przez drzewo zostaliśmy zwiedzeni, teraz na drzewie odtrąciliśmy starodawnego węża. Zaiste, nowa to i niesłychana zamiana: życie dane w miejsce śmierci, nieskazitelność zamiast skazitelności, chwała przyznana zamiast hańby. (…)

Na krzyżu śmierć została zniweczona, Adam zaś przywrócony życiu. Krzyżem się chlubi każdy Apostoł, krzyż przynosi wieniec chwały każdemu męczennikowi, krzyżem jest uświęcony każdy sprawiedliwy. Dzięki krzyżowi przyoblekamy się w Chrystusa i porzucamy starego człowieka. Przez krzyż zostaliśmy zgromadzeni w jedną owczarnię jako owce Chrystusa i przeznaczeni do niebiańskiej owczarni.


Pieśń “Krzyżu święty”

 

 

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu,
O cudowny Krzyżu,
O Krzyżu, drzewo życia,
Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła,
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznego szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela świata.
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została,
Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź naw miłościw, przepuść nam, Jezu,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu,
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu,
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas, Jezu,
Od wiecznego potępienia, wybaw nas, Jezu,
Od bojaźni śmierci, wybaw nas, Jezu,
Przez Krzyż Twój święty, wybaw nas, Jezu,
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas, Jezu,
Przez Krew Twoją, wybaw nas, Jezu,
Przez śmierć Twoją, wybaw nas, Jezu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap