Nasze projekty

Abp Hoser: Rodzina to szczepionka ochronna (wywiad)

KAI: Podsumowując Synod o Rodzinie, ks. Arcybiskup mówi, że jest ona wszędzie w kryzysie, co pokazały wypowiedzi ojców synodalnych. Osłabione są więzi rodzinne, jej prestiż spadł, nie wspierają jej, tak jak kiedyś liczni krewni i grupy sąsiedzkie – brakuje jej stabilizatorów. Abp Henryk Hoser: Takim stabilizatorem w obecnej sytuacji musi być Kościół. I ta praca, […]

„Dokument końcowy synodu może budzić konflikty”

Z ks. prof. Piotrem Mazurkiewiczem rozmawia Marcin Przeciszewski (KAI) Marcin Przeciszewski (KAI): Jak Ksiądz ocenia wynik Synodu zawarty w jego relacji finalnej? Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz: – Tekst końcowy jest niewątpliwie lepiej opracowany niż „Relatio” z poprzedniego synodu czy „instrumentum laboris”, stanowiące punkt wyjścia obrad. Dokument z poprzedniego synodu był głównie opisem socjologicznym. Brakowało w […]

Abp Hoser po Synodzie: słuchać, towarzyszyć, integrować

Dzisiaj w Episkopacie Polski odbyło się spotkanie z biskupem warszawsko-praskim, który był jednym z ojców synodalnych. W ciągu kilkunastu dni w języku polskim dostępna będzie Relacja końcowa Synodu. W ciągu ostatniego roku odbyły się dwa synody poświęcone rodzinie – nadzwyczajny i zwyczajny, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mediów. Na ten zakończony przed niespełna tygodniem akredytowało […]

Synod: „ostatnie słowo należy do papieża”

W rozmowie z KAI powiedział, że droga synodalna była wielkim wydarzeniem, a zarazem nowym doświadczeniem. – Było ono takie, jak chciał Ojciec Święty: każdy wypowiedział swoje troski. Ale na końcu trzeba znaleźć konsens, i myślę, że go osiągnięto – stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. – Przeszliśmy długą drogę, przedstawiliśmy swe propozycje, a […]

O czym mówi dokument końcowy Synodu?

W procedurze wzięło udział 265 ojców synodalnych, a wymagana do przyjęcia większość 2/3 wynosiła 177 głosów. Wszystkie punkty przyjęto wyraźną większością głosów, choć ani razu nie było jednomyślności. Ten obszerny dokument składa się ze Wstępu, trzech części, podzielonych łącznie na 12 rozdziałów (a te na jeszcze mniejsze punkty) i Zakończenia, po którym następuje Modlitwa do […]

Pulikowscy: „nie przeszło nic sprzecznego z nauczaniem”

– W relacji końcowej nie znalazło się nic, co byłoby sprzeczne z nauczaniem Kościoła, czego obawiano się przed Synodem – powiedział Jacek Pulikowski. Dał wyraz zadowoleniu z tego, że „ostateczna postać raportu końcowego nie zawiera sformułowań, które pojawiały się na początku albo w dyskusjach, a które nam bardzo nie odpowiadały duchowo”. – Czyli takich sformułowań, […]

Synod pozytywny, choć nie wolny od problemów

Podkreślił, że Synod był dobrym, braterskim doświadczeniem, a atmosfera w auli była znacznie bardziej przyjazna niż mogłyby sądzić osoby, które patrzyły na obrady z zewnątrz. Arcybiskup nie ukrywa, że zmiana procedur spowodowała, iż pojawiły się pewne niejasności, problemem były tłumaczenia, a wielu ojców wolałoby, aby członkowie komisji redagującej Relację Końcową byli wybrani a nie mianowani. […]

„Na Synodzie trwa walka dobra ze złem”

Na pytanie, czy sala obrad synodalnych nie przypomina czasem pola duchowej bitwy, Jacek Pulikowski odpowiedział, że jest to raczej pole ścierania się poglądów. – Albo opowiadamy się dokładnie za Chrystusem, albo próbujemy dopasowywać naukę Kościoła do aktualnej sytuacji – stwierdził z mocą. Natomiast Jadwiga Pulikowska przyznała, że na sali synodalnej, tak jak wszędzie, toczy się […]

„Na synodzie zabrakło rodzin”

Zdaniem syryjskiego hierarchy, po ubiegłorocznym synodzie biskupi i duchowieństwo „którzy w 99 procentach są zobowiązani do celibatu, tym razem mogli posunąć się dalej w pomocy świeckim”. „Reprezentatywna grupa, złożona z biskupów różnych kontynentów, małżeństw, ludzi młodych i w podeszłym wieku oraz ekspertów duszpasterstwa i prawa kanonicznego mogłaby wraz z papieżem wykonać większą i lepszą pracę, […]

„Większość podtrzymuje nauczanie o rodzinie”

Według jego oceny „większość biskupów jest za podtrzymaniem dotychczasowej nauki o rodzinie, o sakramentach, o łasce, o grzechu”. Jednocześnie pojawiły się głosy, by „szczególną troską” otoczyć osoby, które się rozwiodły i wstąpiły w ponowne związki cywilne, „żeby nie czuły się odłączone, wykluczone z Kościoła, chociaż rzeczywistość taka nie jest” i by na końcu „drodze przygotowującej” […]

Polacy wśród kandydatów do Rady Synodu Biskupów

– Wyłoniliśmy dziesiątki kandydatów z każdego kontynentu – potwierdził w rozmowie z KAI abp Henryk Hoser, który na obecnym zgromadzeniu Synodu jest jednym z trzech delegatów Konferencji Episkopatu Polski. Jednak Polacy są „przy końcu listy” i „stosunkowo mało znani”. Zazwyczaj ostatecznie „wybierane są głównie te osoby, które stale pracują w wymiarze Kościoła powszechnego, a my […]

Ekspert Synodu: ścierają się dwie odmienne teologie

Portugalski duchowny, który na co dzień jest sekretarzem generalnym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), wyjaśnił, że uczestnicy Synodu dyskutują nad ostatnimi kwestiami i wkrótce powstanie dokument końcowy zgromadzenia, dzięki któremu poznamy, jakie są owoce obrad. – Widziałem i słyszałem, że ich dyskusje są poważne, a zarazem braterskie. Dostrzegam też różnice w ich podejściu, perspektywie, formacji […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę