Dorota Rejczak-Słupek

Św. Joanna. Patronka niezrozumianych

“Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ( udzielając) ze swego mienia.”Łk […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę