Nasze projekty

Trzech kardynałów przeszło ze stopnia diakonów do stopnia prezbiterów

Zazwyczaj kardynałowie pełniący urzędy w kurii rzymskiej otrzymują tytuły diakońskie. Po dziesięciu latach mogą jednak przez opcję dokonaną na konsystorzu i zatwierdzoną przez papieża, przejść do stopnia kardynałów-prezbiterów

fot. Grzegorz Gałązka/Konferencja Episkopatu Polski Flickr

Dziś rano Ojciec Święty przewodniczył Zwyczajnemu Konsystorzowi Publicznemu dla kanonizacji i postanowił, że 20 października odbędą się uroczystości kanonizacyjne. Jednocześnie wyraził zgodę, aby trzech kardynałów przeszło ze stopnia diakonów, do stopnia prezbiterów – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Kardynałowie pod przewodnictwem papieża rozważali kanonizację błogosławionych:

  • Emanuela Ruiza i 7 Towarzyszy z Zakonu Braci Mniejszych oraz Franciszka, Abdela Mooti i Rafaela Massabki, wiernych świeckich, zabitych z nienawiści do wiary w Damaszku (Syria) w dniach 9-10 lipca 1860 r.,
  • Józefa Allamano, (1851-1926, Włocha), kapłana, założyciela Instytut Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia (Missionari della Consolata) oraz Sióstr Misjonarek Matki Bożej Pocieszenia;
  • Marii-Leonii Paradis (ur. Virginie Alodie , 1840- 1912. Kanadyjki), założycielki Zgromadzenia Małych Sióstr Świętej Rodziny;
  • Heleny Guerra (1835-1914, Włoszki), założycielki Zgromadzenia Oblatek Ducha Świętego, znanych jako „Siostry Świętej Zyty”;
  • Carlo Acutis (1991-2006, Włocha), wiernego świeckiego.

Co z kanonizacją bł. Carla Acutisa?

W trakcie konsystorza papież zadekretował, że błogosławiony Emanuel Ruiz López i siedmiu towarzyszy oraz błogosławieni Franciszek, Abdel Mooti i Rafael Massabki, błogosławiony Józef Allamano, błogosławiona Maria-Leonia Paradis i błogosławiona Helena Guerra zostaną wpisani do grona świętych w niedzielę 20 października 2024 r., podczas gdy błogosławiony Carlo Acutis zostanie wpisany do grona świętych w dniu, który zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Reklama

Następnie dołączono trzech kardynałów-diakonów do stopnia kardynałów-prezbiterów:

  • na prośbę kard. Jamesa Michaela Harveya, diakonia św. Piusa V w Villa Carpegna została podniesiona pro hac vice do tytułu prezbiteratu;
  • na wniosek kard. Lorenzo Baldisseri, diakonia S. Anselmo all’Aventino została wyniesiona pro hac vice do tytułu prezbiteratu;
  • na wniosek kard. Gerharda Ludwiga Müllera, diakonia S. Agnese in Agone została wyniesiona pro hac vice do tytułu prezbiteratu.

Zazwyczaj kardynałowie pełniący urzędy w Kurii Rzymskiej otrzymują tytuły diakońskie. Po dziesięciu latach mogą jednak przez opcję dokonaną na konsystorzu i zatwierdzoną przez papieża, przejść do stopnia kardynałów-prezbiterów.

KAI, kh/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę