Watykan: Relację z synodu przyjęto niejednogłośnie

Dokument posynodalny – Relatio Synodi – którego treść ogłoszono 18 października, przyjęto nie całościowo, ale głosując oddzielnie nad każdym z 62 jego punktów. Tylko jeden punkt – drugi, będący częścią Wstępu, uchwaliło jednogłośnie 179 ojców synodalnych. We wszystkich pozostałych przypadkach były głosy przeciwne, choć zawsze zdecydowana większość biskupów była za przyjęciem danego punktu

Polub nas na Facebooku!

Nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniach brało udział od 174 do 182 ojców synodalnych.

 

Najwięcej zastrzeżeń obecnych wywołały punkty 52-56, dotyczące stanowiska Kościoła wobec rozwiedzionych i homoseksualistów. Stosunkowo najniższą aprobatę zyskał punkt 52., mówiący o możliwości dopuszczenia do Eucharystii rozwodników, którzy powtórnie zawarli związki małżeńskie: poparło go 104 ojców synodalnych, podczas gdy przeciw było 74. Dyskusyjny okazał się też następny punkt, nawiązujący do tej samej tematyki, za którym głosowało 112, a przeciw było 64, podobnie jak punkt 55 (o opiece duszpasterskiej nad homoseksualistami): 118 do 62.

Dla odmiany najwięcej głosów pozytywnych zebrał punkt 21, mówiący o teologicznych podstawach nierozerwalności małżeństwa: 181 hierarchów było za, jeden zgłosił sprzeciw. 180 ojców synodalnych poparło, przy jednym sprzeciwie, punkt 34, mówiący o roli Pisma Świętego w duszpasterstwie rodzinnym. Również 180 hierarchów przegłosowało, ale przy dwóch przeciwnych, punkt 4, odnoszący się do Wstępu.

Komentując wyniki głosowania i sam dokument dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi SI zwrócił uwagę, że wspomniane wyżej trzy punkty z najniższą aprobatą uzyskały większość nie kwalifikowaną, ale względną. Zdaniem włoskiego jezuity, to papież Franciszek pragnął pełnej przejrzystości i jasności przy ogłaszaniu Relatio Synodi ze wskazaniem stopnia poparcia dla poszczególnych punktów tego dokumentu.

Dokument ten zachowuje zasadniczo strukturę poprzedniego sprawozdania – kontrowersyjnej Relatio post Disceptationem (RPD), które przedstawił 13 bm. główny relator Synodu kard. Péter Erdő, uwzględnia jednak wiele spośród 470 poprawek, jakie zgłosili do tej Relacji ojcowie synodalni w grupach językowych.

O. Lombardi zaznaczył, że najwięcej uwag zgłoszono a następnie uwzględniono w dwóch pierwszych częściach Relatio Synodi, a zwłaszcza we wspomnianych punktach 52, 53 i 55, mówiących o stanowisku Kościoła wobec rozwiedzionych i homoseksualistów. Jednocześnie dyrektor Biura zauważył, że – mimo stosunkowo dużej liczby głosów przeciwnych – można mówić o konsensusie wśród ojców synodalnych także w tych punktach.

W porównaniu z RPD obecny dokument pomija zupełnie sprawę „stopniowania” w odniesieniu do nieuregulowanych sytuacji współżycia ludzi, nie wspomina też o dzieciach żyjących z parami homoseksualnymi i z większą siłą podkreśla, że związków osób tej samej płci nie można porównywać z małżeństwem mężczyzny i kobiety, dodając, że niedopuszczalne są naciski na biskupów w tej sprawie.

Rzecznik watykański zauważył ponadto, że w dokumencie znalazły się życzenie wprowadzenia bezpłatnych procesów o unieważnienie małżeństwa, uwagi nt. adopcji, ostrzeżenie przed wypaczonym korzystaniem z internetu, alarm w obliczu seksualnego wykorzystywania kobiet i dzieci. Podziękowano też licznym rodzinom za ich świadectwo wierności i miłości.

Dyrektor Biura Prasowego oznajmił na zakończenie, że wprawdzie zakończyło się nadzwyczajne zgromadzenie Synodu Biskupów nt. rodziny, ale rozpoczyna się szlak synodalny do zgromadzenia zwyczajnego, zaplanowanego na październik 2015, również poświęconego rodzinie. Relatio Synodi będzie dokumentem przygotowawczym do tego wydarzenia – dodał ks. Lombardi.


kg (KAI/RV) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Biskupi przyjęli „Relację Synodu”

Obrady synodu o rodzinie dobiegły końca. W orędziu na jego zakończenie biskupi napisali: "Wyrażamy uznanie i wdzięczność za świadectwo, jakie składacie codziennie nam i światu swoją wiernością, swoją wiarą, nadzieją i miłością"

Polub nas na Facebooku!

Przedstawiając tekst Relacji Synodu, rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi SJ zaznaczył, że małe kręgi językowe zaproponowały 470 modyfikacji. Każdy z 62 paragrafów dokumentu poddany był głosowaniu. W Relacji, zgodnie z wolą Ojca Świętego podano ilu ze 183 ojców poparło dany tekst. Przypomniano, że konsensus to 2/3 głosów. Najmniejsze poparcie zyskały paragrafy 52 i 53 dotyczące osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach a także 55 o duszpasterstwie osób homoseksualnych i 41- o osobach, które nie żyją w małżeństwie sakramentalnym.


Więcej informacji w artykule: Relację z synodu przyjęto niejednogłośnie


Po zaaprobowaniu Relacji Synodu głos zabrał Ojciec Święty. Przemówienie to zostało przez ks. Lombardiego określone jako „wspaniałe”. Zostało ono przyjęte 4-5 minutowym aplauzem. Papież przestrzegł w nim przed wrogą ostrością dostrzeganą u tradycjonalistów, destruktywną wolą dobra – u progresistów, pokusą przemienienia kamieni w chleb, ale także zamienienia chleba w kamienie, by rzucić nimi w grzeszników. Dalej Ojciec Święty ostrzegł przed pokusą zejścia z krzyża, by ludzie byli zadowoleni, a nie pełnili woli Ojca i pochylaniem się przed duchem tego świata, a nie Duchem Świętym, wreszcie zaniedbania depozytu wiary, uważając siebie nie za stróżów, lecz jej właścicieli czy z drugiej strony zaniedbania rzeczywistości.


Przeczytaj całą treść przemówienia: Papież do Synodu: Kościół nie lęka się wielkich wyzwań


Franciszek wyraził wdzięczność za szczere przedstawianie problemów. Podkreślił, że Synod odbywał się w jedności z papieżem i pod jego kierownictwem, co powinno budzić ufność i pokój serca. Zaznaczył, że Relacja Synodu stanie się teraz jako Lineamenta podstawą trwających przygotowań do nowego synodu, który odbędzie się w przyszłym roku.


st (KAI) / Watykan

Przeczytaj również:


Prymas Polski po synodzie: Kościół ma być wierny Ewangelii

„Kościół nie jest Kościołem postępowym czy niepostępowym. Kościół ma być Kościołem wiernym Ewangelii i Chrystusowi”


Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap