Nasze projekty

Świeccy mieli wybierać kandydatów na biskupa w Niemczech. Watykan zareagował

Stolica Apostolska odrzuciła możliwość udziału świeckich w wyborach kandydata na biskupa w archidiecezji Paderborn, przypominając, że jest to niezgodne z postanowieniami konkordatu pruskiego.

fot. Agencia Eremo/Cathopic

Jak poinformowano 12 kwietnia, po analizie w Rzymie trzeba było zdecydować, że prawo to przysługuje jedynie członkom kapituły katedralnej. Na mocy tzw. konkordatu pruskiego na terenie byłego Królestwa Prus kapituły katedralne przedstawiają Stolicy Apostolskiej trzech kandydatów na biskupa diecezjalnego.

W niemieckim Paderborn po rezygnacji 1 października 2022 roku arcybiskupa Hansa-Josefa Beckera, oprócz kapituły metropolitalnej, w skład której wchodzi 14 kanoników, powstała grupa składająca się z 14 osób świeckich. Obie grupy miały wspólnie sporządzić listę propozycji obsadzenia stolicy arcybiskupiej. Stolica Apostolska nie wyraziła zgody na objęcie osób świeckich tzw. „tajemnicą papieską”. Oznacza to, że nie mogą brać one udziału w wyborze kandydata na biskupa.

„Z odpowiedzi z Rzymu wynika jasno, że objęcie świeckich tajemnicą papieską, a tym samym udział w wyborze arcybiskupa jest niezgodny z postanowieniami Konkordatu Pruskiego i zagraża legalności wyboru biskupa” – poinformowała archidiecezja. „W odpowiedzi z Watykanu wskazano, że to objęcie świeckich tajemnicą papieską nie może być przeprowadzone jednostronnie przez Stolicę Apostolską, lecz musi nastąpić koordynacja z partnerami konkordatu, czyli krajami związkowymi. Jak taka koordynacja miała by wyglądać należałoby wyjaśnić w dalszych rozmowach między Konferencją Episkopatu Niemiec a Rzymem” – dodano w komunikacie.

Reklama

Postulat szerokiego udziału osób świeckich oraz ich udział w wyborze biskupa zgłaszano w ramach prowadzonego w Niemczech procesu tzw. drogi synodalnej.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę