Nasze projekty

Oblaci zaniepokojeni uwięzieniem swoich współbraci. „Wyrażam naszą solidarność i wsparcie”

"Modlimy się żarliwie o zdrowie i bezpieczeństwo dwóch misjonarzy" - powiedział włoskiej katolickiej agencji SIR przełożony generalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, o. Luis Ignacio Rois Alonso.

fot. Karl Raymund Catabas/unsplash.com

Jak wiadomo 8 maja zostali aresztowani przez policję na Białorusi ojcowie Andrzej Juchniewicz i Paweł Lemekh posługujący w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie. Tam zatrzymany został o. Paweł, natomiast o. Andrzej – w drodze do Polski na spotkanie przełożonych oblackich jurysdykcji w Europie.

ZOBACZ>>> Oblaci zatrzymani przez białoruskie władze. Zgromadzenie wydało kolejne oświadczenie

W domu generalnym modlimy się żarliwie o zdrowie i bezpieczeństwo dwóch misjonarzy. Wyrażam naszą solidarność i wsparcie – stwierdził przełożony generalny Zgromadzenia. Jednocześnie prosząc polskich oblatów o informacje, czy władze Zakonu mogą coś jeszcze uczynić, aby pomóc uwięzionym. Niech Niepokalana Dziewica i nasi błogosławieni święci kierują naszymi modlitwami o szybkie uwolnienie naszych braci, zapewniając im zdrowie i bezpieczeństwo, gdy będą kontynuowali naszą misyjną gorliwość – stwierdził generał Oblatów.

Reklama

To aresztowanie uzupełnia listę wielu podobnych przypadków

Według danych „Chrześcijańskiej Wizji” , która monitoruje wolność religijną i wyznaniową na Białorusi, od 11 października 2023 r. co najmniej 60 księży doświadczyło „prześladowań politycznych”. Sprawa ta znalazła się również w ubiegłym roku (31 lipca 2023 r.) w centrum projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Białorusi złożonego przez Komisję Spraw Zagranicznych. W tekście, którego sprawozdawcą był Petras Auštrevičius, Parlament Europejski został poproszony o zdecydowane potępienie „prześladowań wspólnot religijnych na Białorusi, a także prześladowań księży i osób świeckich, którzy w kontekście swojej działalności odmawiają poparcia stanowiska reżimu Łukaszenki i nie zgadzają się z jego polityką”.

Wymieniono przypadki skazania prawosławnego księdza Siarheja Rezanowicza, jego żony i syna na 16 lat więzienia, naciski na byłego prawosławnego arcybiskupa Artemiusza Kiszczanki, obecnie nieżyjącego, a także regularne aresztowania duchownych, w tym aresztowanie w maju 2023 r. katolickich księży Wiaczesława Adamowicza, Andrzeja Kulika i Aleksandra Szewcowa oraz katechety Uladzislaua Beladzieda.

Bruksela zdecydowanie potępia również konfiskatę kościołów katolikom w Mińsku i zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej w ramach ewangelizacji protestanckiej. W szczególności chodzi o sprawę księdza Henryka Akałatowicza, 70-letniego kapłana z Wołożyna, który został aresztowany w listopadzie 2023 r. pod zarzutem „zdrady stanu” na podstawie art. 356 kodeksu karnego. Jak czytamy w raporcie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, ksiądz jest bardzo chory i wymaga „stałego nadzoru medycznego i przyjmowania leków”.

Reklama

KAI,pa/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę