Nasze projekty

Pogrzeb o. Macieja Zięby. „Był uczniem Chrystusa, który poznał i uwierzył Miłości”

Maciej, którego żegnamy jest, był, postacią, która jest uczniem Chrystusa, który poznał i uwierzył Miłości, i poszedł za Chrystusem. Dziękujemy Ci za to, że wielu z nas ukształtowałeś, pomogłeś odnaleźć się w świecie, spojrzeć na niego oczami Chrystusa - mówił o. Paweł Kozacki OP podczas Mszy św. pogrzebowej śp. o. Macieja Zięby.

Msza pogrzebowa odbyła się w kościele św. Wojciecha przy Placu Dominikańskim we Wrocławiu. Ciało z trumną dominikanina spoczęło na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

Patrzę na Macieja, którego dziś żegnamy przede wszystkim na tego, który mógłby powtórzyć za św. Janem z dzisiejszego jego listu „My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam.” – mówił o. Paweł Kozacki podczas homilii.

 

Reklama
Reklama

Mówił: Nie lękajcie się Chrystusa”, także niewierzącym. Nawet jeśli budujemy ład naszego świata na prawdzie absolutnej, którą jest Bóg, którą jest Chrystus, która wypływa z Ewangelii to nie jest absolut, który Wam zagraża. To jest fundament, na którym każdy może swoją wolność budować. Sam się nie bał i innym mówił: „Nie lękajcie się Chrystusa”. Nie lękajcie się tej drogi, którą wyznacza Jego boskość, Jego absolut, to, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem – dodał prowincjał dominikanów.

Maciej, którego żegnamy jest, był, postacią, która jest uczniem Chrystusa, który poznał i uwierzył Miłości, i poszedł za Chrystusem. Macieju, bardzo ci dziękujemy, za to, że byłeś uczniem Chrystusa, że byłeś człowiekiem między nami – byłeś naszym bratem, ojcem. Dziękujemy za wszystko co robiłeś, mówiłeś, czego nas uczyłeś. Dziękujemy Ci za to, że wielu z nas ukształtowałeś, pomogłeś odnaleźć się w świecie, spojrzeć na niego oczami Chrystusa. Dziękujemy – mówił o. Kozacki.

Przeczytaj również

  Reklama
  Reklama

  Wskazał, że gdy próbowano o. Ziębę przypisać do jakiegoś stronnictwa, o. Maciej zawsze mówił o sobie, że tylko stara się kierować słowem Chrystusa, że chce być ewangeliczny, chce być uczniem Chrystusa.

  O. Maciej nie był fundamentalistą, do ludzi podchodził szeroko, w każdym człowieku dostrzegał piękno, starał się nikogo nie wykluczać, z góry z nikogo nie eliminować, rozmawiać z każdym, bez względu na poglądy czy partie. Starał się wchodzić w dialog i nie bał się takiego dialogu, podejmował go z ludźmi inaczej patrzącymi na rzeczywistość. Czasem w rozmowie przyjacielskiej, czasem w sporze i obronie tego, co dla niego najważniejsze, ale zawsze z szacunkiem dla drugiego człowieka, doceniając i dostrzegając dobro drugiego człowieka – mówił prowincjał dominikanów.

  Kaznodzieja podkreślił, że zmarły był wiernym słuchaczem, propagatorem i obrońcą dziedzictwa Jana Pawła II. Nie bał się, był człowiekiem odważnym, podejmującym rozmaite wezwania, czasem bardzo trudne, których nikt inny nie odważył się podejmować, odważnie kroczył w przyszłość, kreśląc wizje, myśląc o ideach, przemianie rzeczywistości. I brał odpowiedzialność za przestrzeń, w której działał – wskazał prowincjał.

  Reklama

  „Życie w biało-czerwonych barwach”

  Ojciec Maciej Zięba został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Odrodzenia Polski. W imieniu prezydenta list odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. Andrzej Duda napisał, że ojciec Zięba „przez całe swoje życie, najpierw jako osoba świecka, później duchowny był człowiekiem głęboko, całym sercem i umysłem zaangażowanym w sprawy naszego narodu i ojczyzny”.

  „Jedną ze swoich książek, w której pisał o sprawach najważniejszych, religii i nauce oraz osobistych doświadczeniach w zakonie dominikańskim zatytułował 'Biało-czarne zapiski'. Parafrazując ten tytuł można powiedzieć, że jego życie zostało zapisane w biało-czerwonych barwach” – dodał.

  Abp Kupny: Miał klucz do zrozumienia Jana Pawła II

  Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Zwrócił uwagę, że o. Maciej Zięba był człowiekiem, któremu zależało, by jak najwięcej osób poznało naukę św. Jana Pawła II.

  Kiedy święty Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca, mówiliśmy, że zostawił nam ogromną spuściznę, którą powinniśmy poznawać, studiować i wcielać w życie. Dziś, kiedy żegnamy ojca Macieja Ziębę, chciałoby się powiedzieć, że on miał klucz do zrozumienia tej spuścizny, którą dostaliśmy w spadku po Karolu Wojtyle – mówił metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Dodał, że „bardzo zależało mu, by młodzi ludzie poznali nauczanie naszego wielkiego rodaka”.

  Ojciec Zięba mówił, że Polsce jest potrzebny dziś pokój wewnętrzny, pokój w naszych rodzinach, pokój w naszym społeczeństwie, bo dostrzegamy jego deficyt – powiedział arcybiskup.

  Po Mszy głos zabrał kard. Stanisław Dziwisz, opowiadając o przyjaźni i współpracy o. Macieja Zięby z Janem Pawłem II. Ta przyjaźń miała kluczowe znaczenie na całe życie Macieja – powiedział kardynał. Przytoczył publikacje o. Zięby. Będzie nam brakować jego postawy dialogu, gotowości rozmawiania ze wszystkimi, umiejętności dostrzegania racji nawet u najbardziej zaciekłego adwersarza – powiedział hierarcha, dziękując zmarłemu za życie i pracę.

  Ponadto prowincjał dominikanów odczytał list kondolencyjny od Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, który ze względu na okoliczności związane z pandemią nie mógł wziąć udziału w uroczystościach pogrzebowych.

  W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele polskich władz. Był obecny były prezydent Bronisław Komorowski i premier Mateusz Morawiecki, który zabrał głos. Głęboko wierzę, że to dobro, które o. Maciej szerzył na ziemi, jest w naszych sercach i będzie owocowało w przyszłości – powiedział. Podkreślił, że o. Zięba był człowiekiem dialogu, czasami trudnego, gorzkiego, ale zawsze uczciwego. Przytoczył osobistą rozmowę o przebaczeniu, prawdzie, poszukiwaniu. O. Maciej pięknie łączył w sobie dwa wymiary, polski i europejski, wskazując, że wyrastają z jednego, chrześcijańskiego pnia, ubolewając, że ten pień usycha, a nawet jest osuszany, przez odrzucanie Ewangelii – mówił premier, przytaczając wątki nauczania o. Zięby.

  Brat o. Macieja Zięby, ks. Wojciech Zięba, odczytał listy od ich dwóch sióstr oraz podzielił się osobistymi wspomnieniami, zwłaszcza z ostatniego czasu. Przytoczył zaangażowanie i troskę o. Macieja Zięby w sprawy ojczyzny i Kościoła. Podkreślił m.in. niepokojące go sytuacje szkodliwych relacji Kościoła i władz państwowych.

  Głos zabrali też marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, były prezydent tego miasta Rafał Dudkiewicz oraz przedstawicielka Instytutu Tertio Millennio Anna Janczyk.

  Działacz opozycji, zakonnik

  Maciej Zięba OP urodził się w 1954 r. we Wrocławiu. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 pracował naukowo w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 1988 uzyskał licencjat z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

  Był doktorem filozofii (obronił na Wydziale Filozofii PAT pracę pt. “Kościół wobec demokratycznego kapitalizmu w świetle encykliki ‘Centesimus annus’”), znawcą nauczania społecznego Kościoła.

  Od 1973 roku związany z opozycją demokratyczną. Był działaczem, a od 1978 wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Następnie od sierpnia 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” oraz doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (następnie Założycielskiego) NSZZ “Solidarność” we Wrocławiu. Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Solidarności Dolnośląskiej” oraz dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”.

  Wstąpił do zakonu w 1981 roku

  W sierpniu 1981 wstąpił do zakonu dominikanów. Śluby wieczyste złożył 21 września 1986, a święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1987 r.

  Współpracował od początku z “Gazetą Wyborczą” (rubryka “Arka Noego”). W latach 1990-1995 był stał na czele dominikańskiego wydawnictwa “W Drodze”. W 1995 r. założył i został dyrektorem Instytutu Tertio Millennio w Krakowie, którego celem jest po dziś dzień popularyzacja nauczania społecznego Kościoła, w tym szczególnie nauczania św. Jana Pawła II, a także promocja wartości w życiu publicznym.

  W latach 1998-2006 o. Zięba był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. W 1999 r. z nominacji Jana Pawła II został członkiem Synodu Biskupów Europy. W 2001 r. został członkiem Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski. W 2003 mianowany został przez Jana Pawła II konsultorem Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”.

  Był jednym z organizatorów i w latach 2007-2010 dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, którego zadaniem jest upowszechnienie dziedzictwa “Solidarności”; w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej.

  Od początku lat 90. o. Zięba uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach międzynarodowych. Wygłaszał gościnne wykłady na wyższych uczelniach w Polsce, USA, Niemczech, Włoszech, Czechach, Litwie, Estonii i na Ukrainie. Jednym jego ostatnich publicznych występów był wykład wygłoszony w październiku br. podczas zorganizowanej przez KAI konferencji “Jan Paweł II – niepodległość ducha”. Podkreślał wówczas konieczność realizowania przez Kościół w Polsce wskazania papieża Wojtyły, że chrześcijanie mają prowadzić dialog nie tylko między sobą ale też z całą kulturą i cywilizacją, również z niewierzącymi.

  Autor wielu książek

  Ojciec Maciej Zięba był autorem wielu książek, m.in. “Demokracja i antyewangelizacja”, “Niezwykły pontyfikat”, “Papieże i kapitalizm”, “Biel z dodatkiem czerni”.

  W październiku tego roku wydał książkę “Pontyfikat na czasy zamętu. Jan Paweł II wobec wyzwań Kościoła i świata”. Jej celem, jak pisał we wstępie, jest pokazanie aktualności przesłania Jana Pawła II i tego, że “jego postawa, jego myślenie oraz działania także dziś mogą wiele nam pomóc w rozumieniu chrześcijańskiego powołania oraz Kościoła i świata”. Książkę tę pisał, jak sam zaznaczył, w trudnym czasie paru pobytów w szpitalu i niełatwej rekonwalescencji.

  Za działalność w opozycji demokratycznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019).

  SPRAWDŹ: Jaką piosenkę na pogrzebie chciał usłyszeć o. Maciej Zięba?

  zs/ag/KAI/tvn24/Stacja7

  Najciekawsze artykuły

  co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

  Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

  Reklama

  SKLEP DOBROCI

  PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

  Reklama
  WIARA I MODLITWA
  Wspieraj nas na Patronite