Nasze projekty
Reklama
Ilustracja z książki „Cuda wielkich świętych” Henryk Bejda/mat. prasowe

„Abyśmy w codziennym życiu byli budowniczymi jedności”. Modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Bosko

"Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie, które otrzymaliśmy od Boga, abyśmy w codziennym życiu byli budowniczymi jedności i współpracowali z entuzjazmem, w jedności z całym Kościołem, w tworzeniu cywilizacji miłości." Poznaj 3 modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Bosko!

Reklama

Modlitwy pochodzą z książki „Cuda wielkich świętych” autorstwa Henryka Bejdy

Modlitwa do świętego Jana Bosko o rozeznanie powołania

Święty Janie Bosko,
ojcze i nauczycielu młodzieży,
posłuszny darom Ducha i otwarty
na rzeczywistość swoich czasów,
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i troskliwości Boga.

Bądź nam przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.

Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie,
które otrzymaliśmy od Boga,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
w tworzeniu cywilizacji miłości.

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości
w jak najgłębszym przeżywaniu życia chrześcijańskiego
według ducha błogosławieństw i spraw,
abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z Tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie.
Amen.

(ks. Pascual Chávez Villanueva, przełożony generalny salezjanów)

Modlitwa codzienna za wstawiennictwem św. Jana Bosko

Księże Bosko,
od najmłodszych lat z wiarą odpowiadałeś na Boży głos,
każdego dnia coraz bardziej poznając swoje powołanie oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele.
Chociaż nieobce były Ci trud i przeciwności,
zawsze z dobrocią i życzliwością
podchodziłeś do każdego człowieka.

Uproś nam u Ojca w niebie
łaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień.
Pragniemy, tak jak ty, nasze życie powierzać Stwórcy.

Wierzymy, że w Jego dłoniach, doskonałego Garncarza,
nasz wysiłek i zaangażowanie nabiorą pięknych
i niepowtarzalnych kształtów
na Jego chwałę i dla pożytku człowieka.

Prowadź nas drogami twojego Mistrza,
naszego Dobrego Pasterza,
abyśmy i my potrafili odnaleźć nasze powołanie
we wspólnocie Kościoła
i mogli razem uczestniczyć w uczcie Zbawiciela
na końcu czasów.
Amen.

Litania do świętego Jana Bosko

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Żywy obrazie Boskiego przyjaciela młodzieży,
Ukochany synu Maryi Wspomożycielki,
Wierny naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,
Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych
zastępów młodzieży,
Niezrównany uczniu Dziewicy
najmądrzejszej w sztuce wychowania,
Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,
Przewodniku święty młodzieży,
Wzorze wychowawców i nauczycieli,
Założycielu zgromadzeń zakonnych powołanych
do wychowania i zbawiania młodzieży,
Ojcze sierot i opuszczonych,
Kapłanie według serca Bożego,
Budowniczy Bożych świątyń
materialnych i duchowych,
Gorejący głosicielu Ewangelii,
Wielki nauczycielu bojaźni Bożej,
Bezwzględny nieprzyjacielu
wszelkiego zła i grzechu,
Entuzjastyczny piewco potęgi i dobroci
Maryi Wspomożycielki,
Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,
Niezmordowany i roztropny kierowniku
dusz w sakramencie pokuty,
Apostole częstej Komunii Świętej,
Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,
Obrońco wiary katolickiej
żywym słowem i drukiem,
Wielki i gorliwy twórco dzieł misyjnych,
Przewodniku apostolatu świeckich,
Wybitny cudotwórco i proroku,
Szlachetny wspomożycielu w każdej potrzebie,
Niezrównany doradco i pocieszycielu,
Wierny przyjacielu ludu i młodzieży,
Potężny orędowniku u tronu Boga,

K. Módl się za nami, święty Janie Bosko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy, pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Modlitwy pochodzą z książki „Cuda wielkich świętych” autorstwa Henryka Bejdy

Zobacz film o książce „Cuda wielkich Świętych”:


„Cuda wielkich świętych”
Henryk Bejda

Jedyna taka książka na świecie. Ponad 100 sylwetek największych i najważniejszych świętych Kościoła katolickiego, ich biografie oraz cuda beatyfikacyjne i kanonizacyjne, a także te, których dokonali za życia – wszystko zebrane w jednym tomie. Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Henryk Bejda dotarł do historycznych relacji z wydarzeń, wypowiedzi postulatorów procesów kanonizacyjnych oraz do dokumentów potwierdzających autentyczność cudów osób wyniesionych na ołtarze.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę