Nasze projekty

Modlitwa przebłagalna Nehemiasza

I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios. I powiedziałem: «Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał […]

Modlitwa o ocalenie

«W utrapieniu moim wołałem do Pana,a On mi odpowiedział.Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy,a Ty usłyszałeś mój głos.Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza,i nurt mnie ogarnął.Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twojeprzeszły nade mną.Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich,<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój święty przybytek?Wody objęły mnie zewsząd, aż […]

Modlitwa o zjednoczenie z Chrystusem

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, […]

Kantyk Trzech Młodzieńców

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości – chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. […]

Modlitwa z prośbą o łaski

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej – uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco […]

Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Boże przemieniaj nasze urazy – w przebaczenie, a obojętność w pragnienie bycia razem. Obdarz wszystkie małżeństwa miłością.

Modlitwa o nawrócenie dziecka za wstawiennictwem św. Moniki

Twoje dziecko jest daleko od Boga? Poproś o łaskę nawrócenia!

Modlitwa o mądrość. Jej autorem jest król Salomon

Jak modlić się o mądrość? Podpowiedź daje Księga Mądrości, a konkretnie jej 9. rozdział, który przedstawia modlitwę króla Salomona o mądrość.

Modlitwy dla nauczycieli, wychowawców i katechetów

Jesteś nauczycielem i chcesz dobrze rozpocząć rok szkolny? Najlepiej zrobić to z modlitwą na ustach! Polecamy częste odmawianie poniższych czterech modlitw.

Modlitwa dziękczynno-błagalna

Chcesz pracować mężnie i z oddaniem dla dobra bliźnich i na chwałę Pana? Poproś Św. Ekspedyta o wsparcie.

Modlitwa dziękczynna do Ojca

Na początku tygodnia – podziękuj! Na koniec wakacji – podziękuj!

Prośba o macierzyństwo

Pragniesz dziecka? Poproś Św. Gerarda o wsparcie, by Bóg Cię pobłogosławił łaską macierzyństwa

Wspieraj nas - złóż darowiznę