Nasze projekty

Modlitwa o wzmocnienie rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłości i życiem: spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez Twojego Syna Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty” i poprzez Ducha Świętego – źródło Bożego miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium życia i miłości dla generacji, które się wciąż odnawiają. Spraw, […]

Krótka modlitwa przed spowiedzią

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

Modlitwa poranna

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, już z rana wznoszę me serce do Ciebie.Tyś mnie zachował od złego tej nocy, udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy, oddal ode mnie szatańskie pokusy.Niech myśli, słowa i czyny dnia tego Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Modlitwa w chorobie do św. Antoniego

Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem wielu chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci odzyskało zdrowie. Ja także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty Patronie, byś błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś jest wolą Bożą, abym w […]

4 modlitwy bożonarodzeniowe, które warto znać

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem Prowadzący: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, […]

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej

Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę,światłem Twojego Ducha,abym właściwie odczytał drogę,którą chcesz mnie prowadzić. Daj mi jasność nie tylko umysłu,ale przede wszystkim serca,dla rozpoznania tego,kim jestem, kim mam byći co mam robić, aby jak najlepiejzrealizować Twój plan wobec mnie. Udziel mi także siłydo wytrwałego kroczenia za Tobądrogą mojego życiowego powołania.Amen

Modlitwa o pomoc w potrzebie

Wierna Dziewico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. Ty, która znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego cię o litość. O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie […]

Modlitwa Papieża Franciszka: „Maryjo, Matko Miłosierdzia”

Dziewico Maryjo, W tym świątecznym dniu, gdy obchodzimy Twoje Niepokalane PoczęciePrzybywam, by oddać Ci hołd wiary i miłościŚwiętego Ludu Bożego, mieszkającego w tym mieście i diecezji.Przybywam w imieniu rodzin, z ich radościami i trudami;dzieci i młodzieży, otwartych na życie;osób starszych, obciążonych latami i doświadczeniami;przybywam do Ciebie szczególniew imieniu chorych, więźniów,tych, którzy odczuwają największe trudy pielgrzymowania.Jako […]

Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary

Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi świetlany przykład czystości i męstwa, wstaw się za nami do Boga, abyśmy przez Twoje zasługi otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święta Barbaro, módl się za nami. Przeczytaj także: Święta Barbara. Nieustanna wspomożycielka

Modlitwa o uproszenie potrzebnych łask za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza

Św. Tadeuszu, którego potęga i moc umie zawsze trafić do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi i sprawić, że sprawy zgoła beznadziejne i nader trudne stają się możliwymi, błagamy Cię i zaklinamy, wejrzyj na nasze palące potrzeby i przyjdź nam ze skuteczną pomocą w lękach, trwogach, niepokojach, smutkach, bólach i ciężkich nawiedzeniach Oddalaj od nas wszelkie […]

7 plastrów dla duszy

Miód dla duszy. Plaster na rany. Jest Słowo, które może uzdrowić twoje zranienia. Jest Miód, który może osłodzić twój ból. Wybierz 7 dowolnych dni i opatrz je myślami z „Plastra miodu”. Dzień 1. Drogi człowieku, który czytasz te słowa, w tym tygodniu nie patrz na swoje uczynki, nie patrz na to, jak się możesz zmienić, […]

Modlitwa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze  Bogarodzicy Maryi,Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za  towarzyszkę  życiaNajświętszą  i  Niepokalaną  Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życiastałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskędobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony,której mógłbym powierzyć moje życiei złączyć się z nią mocą łaski sakramentalnej małżeństwa. […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę