Dziewczyny biblijne. Szifra i Pua

Pojawiają się na początku Księgi Wyjścia. Dwie położne, nie wiemy o nich wiele. Nawet do końca nie wiadomo czy były spośród Hebrajczyków. Mają semickie imiona: Szifra, czyli piękno/przejrzystość i Pua, czyli wdzięk/chwała/dziewczynka. Niektórzy uważają, że imię Pua jest pochodna czasownika pʻh, który w Iz 42,14 odnosi się do krzyku Boga porównanego do krzyku rodzącej. Ważne […]

Dziewczyny biblijne. Hagar.

Niewolnica. Surogatka Hagar – służąca Saraj mogła być nabyta podczas pobytu Abrama i Saraj w Egipcie (por. Rdz 12,16). Hebrajski termin sifha (por. Rdz 16,1.3.3.5.6.8) oznacza młodą niewolnicę, dziewicę. W interpretacji żydowskiej była ona córką faraona, daną Saraj do posług (Midrasz Genesis. Rabba. 45,1-2). Saraj liczyła na to, że po swojemu zbuduje własną rodzinę. Działała […]

Dziewczyny biblijne. Sara

Kim była Sara? To kobieta tak niezwykłej urody, która nawet w podeszłym wieku (65 lat) zachwyciła egipskiego faraona i jego dworzan (por. Rdz 12,14-15). Sara początkowo nosi imię Saraj – to znaczy „moja księżniczka”. Jest żoną Abrama i wraz z nim wędruje za głosem Boga. Choć w opisie Księgi Rodzaju pojawiają się też inne kobiety […]

Dziewczyny biblijne. Ewa

1. Ta, która zerwała owoc Niewiele wiemy o Ewie. Żona Adama, mama Kaina, Abla i Seta. Czy to wszystko? Ci, którzy posiadają znajomość początków ludzkości opisanych w Biblii mogą bez zastanowienia zidentyfikować pierwszą dziewczynę, kobietę świata, jako tę, która zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła, a w konsekwencji rozpoczęła niekończąca się lawinę nieszczęść: […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę