Papież apeluje o zakończenie walk na Ukrainie

O zakończenie walk na Ukrainie zaapelował papież Franciszek po wczorajszej modlitwie „Anioł Pański” na placu św. Piotra w Watykanie.

Polub nas na Facebooku!

– Z żywym niepokojem śledzę nasilenie się walk na wschodniej Ukrainie, które nadal powodują liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Zapewniając o mej modlitwie za cierpiących, ponawiam żarliwe wezwanie do wznowienia prób dialogu i położenia kresu wszelkiej wrogości – powiedział papież.


pb / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Rzym: Przedstawiciele rodzin z całego świata debatują o “Relatio Synodi”

Międzynarodowy Kongres: „Powołanie i misja rodziny Kościele i świecie współczesnym", rozpoczął się wczoraj w Rzymie. Bierze w nim udział 240 osób z 30 krajów świata, głównie małżeństw reprezentujących 80 ruchów i stowarzyszeń małżeńskich, rodzinnych i obrony życia. Organizatorem kongresu jest Papieska Rada do Spraw Rodziny.

Polub nas na Facebooku!

Głównym celem spotkania – jak podkreślił abp Vincenzo Paglia, przewodniczący papieskiej Rady, jest omówienia Relatio Synodi przez najbardziej zainteresowanych, czyli przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich o charakterze rodzinnym. „To my tu zebrani jesteśmy Synodem. To nasze spotkanie jest święte, przez Pana Boga inspirowane” – mówił abp Paglia. We wczorajszej sesji przedpołudniowej uczestniczył kard. Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny Synodu Biskupów. W swoim wystąpieniu streścił Relatio Synodi, zachęcając ruchy i stowarzyszenia rodzinne w ocenie tego dokumentu, zauważeniu braków, uzupełnieniu i rozszerzeniu.

Po południu miała miejsce praca w grupach językowych i dotyczyła pierwszej części dokumentu. Warto zaznaczyć, że wszyscy zaproszeni zostali wcześniej zobowiązani do przygotowania odpowiedzi na 46 pytań, mających na celu pogłębienie Relatio Synodi na podstawie doświadczenia swojego ruchu lub stowarzyszenia.

Irena i Jerzy Grzybowscy z Polski zwrócili uwagę na potrzebę promowania dialogu jako drogi do świętości oraz na to, że tradycyjne metody przekazu nauczania Kościoła w postaci konferencji i katechez są niewystarczające. Ich zdaniem, małżeństwa i przygotowujący się do małżeństwa potrzebują nie tylko wysłuchać, ale także przeżyć i doświadczyć w swoim życiu piękna miłości.
"Dlatego rekolekcje ruchu Spotkań Małżeńskich mają charakter warsztatów i przynoszą głębokie owoce odnowienia i pogłębienia, a nierzadko odbudowania, miłości małżeńskiej. Narzeczonym przynoszą dojrzałe „tak” lub „nie” na pytanie o przyszłe małżeństwo" – wyjaśniali.

Inni uczestnicy kongresu zwracali uwagę na to, że bardzo często w parafiach narzeczeni nie otrzymują podstawowych informacji o małżeństwie jako sakramencie. Podkreślano rolę ojca w rodzinie, potrzebę tworzenia grup wsparcia dla małżeństw w parafiach, samokształcenia w zakresie budowania relacji międzyosobowych w małżeństwie, a także z dziećmi, konieczność zmiany języka w katechezach. Podkreślano konieczność pełniejszego mówienia o pięknie i bogactwie życia małżeńskiego z zauważeniem ogromnych nieraz trudności i potrzebie znajdywania dróg ich pokonywania.

Zwracano też uwagę na potrzebę lepszego niż dotąd przygotowania kapłanów i kleryków. Podkreślano ważną rolę dziadków w rodzinie. Zauważono problem ideologii gender jako poważnego zagrożenia. W wypowiedziach zarówno plenarnych jak i w czasie pracy w grupach często odwoływano się do nauczania św. Jana Pawła II o rodzinie, a szczególnie do "Familiaris Consortio". Wartość naturalnego planowania rodziny potwierdzano własnymi świadectwami i odwołaniem się do encykliki Humanae Vitae.


Irena i Jerzy Grzybowscy / Rzym

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap