adam
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
On był pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga, ona - matką wszystkich żyjących. W Wigilię Bożego Narodzenia Kościół wspomina w liturgii Adama i Ewę. ...

Dziś wspominamy Adama i Ewę – pierwszych ludzi

Ks. Piotr Pawlukiewicz zwraca uwagę na to, że mężczyzna został stworzony, gdy jeszcze nie było Edenu, w dziczy. Stąd męskie tęsknoty i tu jest klucz do siły męż...

Mężczyzna pochodzi sprzed Edenu – z dziczy

Czy jest taka wspólnota, którą Pan Jezus chciałby nam postawić za wzór?

Straszne rekolekcje #33: LIST SZÓSTY: WZÓR

Bóg najpierw weźmie człowieka i najpierw znajdzie w nim wszelkie dobro. Później zobaczy w nim całe zło i je z tego człowieka wyciśnie .

Straszne rekolekcje #21: NA CZYM POLEGA GNIEW BOŻY

Szarańcza to straszny obraz panoszącego się ogromnego zła. Zła, które nie zabija ludzi, ale zabiera im wszystko co potrzebne do życia. Czy można się przed nią j...

Straszne rekolekcje #13: SZARAŃCZA

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym ile ludzi będzie zbawionych? W Apokalipsie możemy poznać dokładną liczbę. Czy załapiesz się do 144 tysięcy szczęśliwców?...

Straszne rekolekcje #10: 144 TYSIĄCE

Szósta pieczęć jest genialna, dlatego, że pozwala zrozumieć na czym polega duchowy aspekt Apokalipsy - mówi o. Adam Szustak. Co zatem oznaczają spadające gwiazd...

Straszne rekolekcje #9: SZÓSTA PIECZĘĆ

Dlaczego Bóg pozwala na to, by ludzie którzy głoszą Jego Słowo ginęli za wiarę?

Straszne rekolekcje #8: PIĄTA PIECZĘĆ

Zło zamknęło nas na szczęście na siedem sposobów. Jakie są pierwsze cztery? Są one opisane w postaci Czterech Jeźdźców Apokalipsy.

Straszne rekolekcje #7: JEŹDŹCY APOKALIPSY

Święty Jan ma dzisiaj przed sobą obraz tego, kto zasiada na tronie, mającego w ręku zapieczętowaną księgę. Co jest w tej księdze i dlaczego jest tak skrupulatni...

Straszne rekolekcje #6: SIEDEM PIECZĘCI

Mamy dziś dziwny obraz czterech stworzeń, czterech zwierząt. U proroka Ezechiela istoty takie nazywane są cherubinami lub cherubami. Poznajcie je bliżej.

Straszne rekolekcje #5: CZTERY ZWIERZĘTA

Wokół tronu, na którym siedzi Bóg jest 24 Starców. Kim oni są? Obejrzyj czwarty odcinek "Strasznych rekolekcji", w których o. Adam Szustak objaśnia Księgę Apoka...

Straszne rekolekcje #4: STARCY