Jeśli nie mogłeś być w kościele w Wielki Piątek, przyjdź na adorację krzyża dziś

Tegoroczne Triduum wielu z nas zapadnie w pamięć jako czas tęsknoty za parafią, za wspólnotą, za przeżywaniem Świąt Paschalnych tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Zdecydowana większość z nas nie mogła wziąć udziału w tradycyjnej adoracji krzyża w Wielki Piątek. Obchodzone dziś Święto Podwyższenia Krzyża jest świetną okazją, by choć przez chwilę być przy krzyżu.

Polub nas na Facebooku!

Poniżej zamieszczamy kilka modlitw, które mogą być pomocne w adoracji. Krótkie rozważanie biblijne, rachunek sumienia, fragment pięknego kazania św. Teodora Studyty na cześć krzyża. Dołączamy też nagranie pieśni “Krzyżu święty nade wszystko”, której tekst można również wykorzystać jako modlitwę. Na końcu znajduje się Litania do Krzyża Świętego. Warto znaleźć też chwilę na osobistą modlitwę w ciszy lub własnymi słowami.


Rozważanie biblijne

Modlitewnika “Weź i się módl”

 

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

POMYŚL: To nie jest wezwanie do akceptacji cierpienia ani gloryfikacja masochizmu. Mamy obowiązek opierać się złu, mamy prawo unikać bólu, omijać kłody rzucane nam pod nogi. Sam Jezus sprzeciwiał się niesłusznym oskarżeniom i usunął na bok, gdy chcieli Go ukamienować. Przychodzi jednak taki moment, że nie da się już dalej uciekać: Pascha. Jezus idzie na krzyż, bo sam tego chce. Ma moc oddać życie i ma moc je odzyskać. Wziąć swój krzyż to zgodzić się na to, że są takie momenty, w których nie da się uciec przed bólem oraz sytuacje, w których nie muszę chronić siebie za wszelką cenę. Mogę to zrobić, jeśli uwierzę w Paschę, której Jezus chce we mnie dokonać. W ten sposób staję się „godnym” Jezusa – zdolnym, by przyjąć to, czego On dla mnie pragnie – Jego Życie wśród mojej śmierci.

ks. Michał Lubowicki


Rachunek sumienia

W jakich sytuacjach robisz znak krzyża? Czy robisz go świadomie?
Czy nosisz krzyż na co dzień? Czym jest dla Ciebie ten znak?
Co jest Twoim krzyżem? Jak do niego podchodzisz?
Jak często szukasz oparcia w Krzyżu Jezusa Chrystusa?


Fragment kazania św. Teodora Studyty

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Bo drzewo krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie mrok, ale światłość; nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza. Chrystus wstąpił na to drzewo jak na rydwan królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną i wyzwolił ludzkość z okrutnej niewoli.

Na tym drzewie Pan się ukazał jako najznakomitszy wojownik; Jego ręce, nogi i bok zostały zranione w boju, lecz przez nie uleczył rany grzechów, zadane naszej naturze przez przewrotnego węża.

Niegdyś drzewo przyniosło nam śmierć, teraz dzięki drzewu odzyskaliśmy życie; niegdyś przez drzewo zostaliśmy zwiedzeni, teraz na drzewie odtrąciliśmy starodawnego węża. Zaiste, nowa to i niesłychana zamiana: życie dane w miejsce śmierci, nieskazitelność zamiast skazitelności, chwała przyznana zamiast hańby. (…)

Na krzyżu śmierć została zniweczona, Adam zaś przywrócony życiu. Krzyżem się chlubi każdy Apostoł, krzyż przynosi wieniec chwały każdemu męczennikowi, krzyżem jest uświęcony każdy sprawiedliwy. Dzięki krzyżowi przyoblekamy się w Chrystusa i porzucamy starego człowieka. Przez krzyż zostaliśmy zgromadzeni w jedną owczarnię jako owce Chrystusa i przeznaczeni do niebiańskiej owczarni.


Pieśń “Krzyżu święty”

 

 

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu,
O cudowny Krzyżu,
O Krzyżu, drzewo życia,
Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła,
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznego szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela świata.
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została,
Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź naw miłościw, przepuść nam, Jezu,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu,
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu,
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas, Jezu,
Od wiecznego potępienia, wybaw nas, Jezu,
Od bojaźni śmierci, wybaw nas, Jezu,
Przez Krzyż Twój święty, wybaw nas, Jezu,
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas, Jezu,
Przez Krew Twoją, wybaw nas, Jezu,
Przez śmierć Twoją, wybaw nas, Jezu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Modlitwy na nowy rok szkolny

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy. Każdy z nich potrzebuje modlitwy na nowy rok szkolny. Będzie to czas pełen wyzwań i pokonywania różnych trudności. Wspierajmy ich duchowo!

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego – z Mszału rzymskiego

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty powiedziałeś, że gdy przyjdzie Duch prawdy, nauczy nas wszelkiej prawdy. Niech Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi nas do poznania wszelkiej prawdy. Spraw, abyśmy cały rok przeżyli w Twojej miłości. Ty na Uczcie eucharystycznej karmisz nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa. Kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, abyśmy szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen


Modlitwa ucznia na nowy rok szkolny

Panie Jezu, proszę o Twoją pomoc na początku nowego roku szkolnego. Pozwól mi doświadczyć Twojej obecności w błogosławieństwach, które mi dajesz. Otwórz moje oczy na nowe wyzwania i możliwości, które przynosi nowy rok szkolny. Otwórz moje serce i umysł na nowych przyjaciół i nowych nauczycieli. Obdarz mnie obficie Twoim Duchem, niech On doda mi entuzjazmu w nauce i odwagi do przyjmowania nowych zadań. Pomóż mi być uważnym na moich nauczycieli i pozwól mi doświadczyć Twojej obecności w moich nowych przyjaciołach. Jezu, natchnij mnie, abym w tym roku dał z siebie wszystko! Amen.


Modlitwa rodziców – za wstawiennictwem bł. Marii i Luigiego Quattrocchi

Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi, którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego i rodzinnego życia, módlcie się za nami, abyśmy tak jak Wy potrafili zachować właściwą równowagę pomiędzy pracą zawodową, służbą bliźniemu i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam, przytłoczonym tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym, znaleźć czas na to, co w życiu jest naprawdę ważne, i zawsze umiejętnie rozeznawać, czemu powinniśmy poświęcać swój czas i uwagę.

Pomóżcie nam właściwie wypełniać nasze rodzicielskie obowiązki i zawsze doceniać wartość wspólnie spędzanego czasu. Nauczcie nas dostrzegać potrzebę dawania świadectwa i dobrego przykładu naszym dzieciom. Obyśmy zawsze pamiętali, że wszystko, czego chcemy je nauczyć, musimy im pokazać własnym przykładem życia. Módlcie się, aby nasz rodzinny dom zawsze – tak jak Wasz – rozbłyskał Bożym światłem, aby każdy, kto do niego wchodzi, doświadczał miłości i rodzinnego ciepła. Módlcie się za wszystkie współczesne rodziny, aby pielęgnowały prawdziwe wartości i nie marnowały darów sobie powierzonych. Amen.


Modlitwa za nauczycieli – za wstawiennictwem św. Jana de la Salle

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia, wzbudź w swoim Kościele wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Modlitwa za dyrektorów – za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje patronowanie w Ojczyźnie dokonuje się przez ludzi, gotowych przyjąć Bożą pomoc, przychodzącą dzięki modlitwie, jaką do Ciebie zanosimy. Ufną modlitwą obejmujemy wszystkich naszych przełożonych, zarówno w miejscach pracy, jak i we wspólnotach kościelnych.

Nasz wielki Patronie, prosimy: pomagaj zwłaszcza przełożonemu, który bezpośrednio jest nam dany w pracy czy w innej wspólnocie parafialnej albo zakonnej. Obyśmy wspólnie potrafili wypełniać Bożą wolę, rozpoznaną dzięki modlitwie w jedności Ducha Świętego z Ojcem i Synem teraz i na wieki wieków.

AmenZobacz także

4 modlitwy dla nauczycieli, wychowawców i katechetów

oraz

7 modlitw dla uczniów 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap