Nasze projekty

Jeśli nie mogłeś być w kościele w Wielki Piątek, przyjdź na adorację krzyża dziś

Tegoroczne Triduum wielu z nas zapadnie w pamięć jako czas tęsknoty za parafią, za wspólnotą, za przeżywaniem Świąt Paschalnych tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Zdecydowana większość z nas nie mogła wziąć udziału w tradycyjnej adoracji krzyża w Wielki Piątek. Obchodzone dziś Święto Podwyższenia Krzyża jest świetną okazją, by choć przez chwilę być przy krzyżu.

Reklama

Poniżej zamieszczamy kilka modlitw, które mogą być pomocne w adoracji. Krótkie rozważanie biblijne, rachunek sumienia, fragment pięknego kazania św. Teodora Studyty na cześć krzyża. Dołączamy też nagranie pieśni „Krzyżu święty nade wszystko”, której tekst można również wykorzystać jako modlitwę. Na końcu znajduje się Litania do Krzyża Świętego. Warto znaleźć też chwilę na osobistą modlitwę w ciszy lub własnymi słowami.


Rozważanie biblijne

z Modlitewnika „Weź i się módl”

Reklama
Reklama

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

POMYŚL: To nie jest wezwanie do akceptacji cierpienia ani gloryfikacja masochizmu. Mamy obowiązek opierać się złu, mamy prawo unikać bólu, omijać kłody rzucane nam pod nogi. Sam Jezus sprzeciwiał się niesłusznym oskarżeniom i usunął na bok, gdy chcieli Go ukamienować. Przychodzi jednak taki moment, że nie da się już dalej uciekać: Pascha. Jezus idzie na krzyż, bo sam tego chce. Ma moc oddać życie i ma moc je odzyskać. Wziąć swój krzyż to zgodzić się na to, że są takie momenty, w których nie da się uciec przed bólem oraz sytuacje, w których nie muszę chronić siebie za wszelką cenę. Mogę to zrobić, jeśli uwierzę w Paschę, której Jezus chce we mnie dokonać. W ten sposób staję się „godnym” Jezusa – zdolnym, by przyjąć to, czego On dla mnie pragnie – Jego Życie wśród mojej śmierci.

ks. Michał Lubowicki

Reklama
Reklama

Rachunek sumienia

W jakich sytuacjach robisz znak krzyża? Czy robisz go świadomie?
Czy nosisz krzyż na co dzień? Czym jest dla Ciebie ten znak?
Co jest Twoim krzyżem? Jak do niego podchodzisz?
Jak często szukasz oparcia w Krzyżu Jezusa Chrystusa?


Fragment kazania św. Teodora Studyty

Reklama

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Bo drzewo krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie mrok, ale światłość; nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza. Chrystus wstąpił na to drzewo jak na rydwan królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną i wyzwolił ludzkość z okrutnej niewoli.

Na tym drzewie Pan się ukazał jako najznakomitszy wojownik; Jego ręce, nogi i bok zostały zranione w boju, lecz przez nie uleczył rany grzechów, zadane naszej naturze przez przewrotnego węża.

Niegdyś drzewo przyniosło nam śmierć, teraz dzięki drzewu odzyskaliśmy życie; niegdyś przez drzewo zostaliśmy zwiedzeni, teraz na drzewie odtrąciliśmy starodawnego węża. Zaiste, nowa to i niesłychana zamiana: życie dane w miejsce śmierci, nieskazitelność zamiast skazitelności, chwała przyznana zamiast hańby. (…)

Na krzyżu śmierć została zniweczona, Adam zaś przywrócony życiu. Krzyżem się chlubi każdy Apostoł, krzyż przynosi wieniec chwały każdemu męczennikowi, krzyżem jest uświęcony każdy sprawiedliwy. Dzięki krzyżowi przyoblekamy się w Chrystusa i porzucamy starego człowieka. Przez krzyż zostaliśmy zgromadzeni w jedną owczarnię jako owce Chrystusa i przeznaczeni do niebiańskiej owczarni.


Pieśń „Krzyżu święty”

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu,
O cudowny Krzyżu,
O Krzyżu, drzewo życia,
Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła,
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznego szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela świata.
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została,
Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź naw miłościw, przepuść nam, Jezu,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu,
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu,
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas, Jezu,
Od wiecznego potępienia, wybaw nas, Jezu,
Od bojaźni śmierci, wybaw nas, Jezu,
Przez Krzyż Twój święty, wybaw nas, Jezu,
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas, Jezu,
Przez Krew Twoją, wybaw nas, Jezu,
Przez śmierć Twoją, wybaw nas, Jezu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę