Nasze projekty

Papież: „Jezus wzywa nas, abyśmy byli uczniami misjonarzami”. Papieska intencja modlitewna na październik

Papież wskazuje, że aby stać się uczniem-misjonarzem, wystarczy być dyspozycyjnym na Boże wezwanie i żyć w zjednoczeniu z Panem w najbardziej codziennych sprawach, w naszej pracy, w życiu rodzinnym i towarzyskim. Podkreśla, że warto zwracać uwagę na tzw. „zbiegi okoliczności”, poprzez które Bóg może prowadzić nas ku sobie. „Znam Jezusa, chciałbym, abyś i ty Go […]

Papież: Wszystkie rodziny mogą być pierwszymi świadkami radości Ewangelii

Tym razem papież przedstawił rodzinę Dobo z Demokratycznej Republiki Konga. Jej członkowie opowiadają o swym udziale w ewangelizacji. Przyznają też zarazem, że potrzebują wsparcia ze strony Kościoła. Komentując świadectwo rodziny z Demokratycznej Republiki Konga Franciszek przypomina, że to same rodziny, na mocy sakramentu małżeństwa, odgrywają kluczową rolę w duszpasterstwie. Wszystkie rodziny mogą być pierwszymi świadkami […]

Franciszek: Musimy dbać o Ziemię, aby ona zadbała o nas

Ziemia jest Bożym darem Papież podziękował za owocną współpracę pomiędzy Radą Europy a Stolicą Apostolską w zakresie ochrony środowiska. Zaznaczył, że jest to pole do wspólnej refleksji o Ziemi, która jest Bożym darem, danym do naszej dyspozycji, ale nie po to, aby ją niszczyć i wykorzystywać, ale by cieszyć się jej pięknem i godnie żyć. […]

Franciszek do Polaków: bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia Boga

Podczas cotygodniowej audiencji w auli Pawła VI, papież nawiązał do święta archaniołów: Rafała, Michała i Gabriela. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś, zainspirowani wspomnieniem liturgicznym, w sposób szczególny zawierzamy siebie opiece świętych Archaniołów: Michała, który walczy z szatanem i złymi duchami; Gabriela, którzy przynosi dobrą nowinę Pana; i Rafała, który uzdrawia i […]

Papież: światło wiary pozwala nam rozpoznać, jak nieskończone jest Boże miłosierdzie

Podczas cotygodniowej katechezy opowiedział o kwestii usprawiedliwienia poruszonej przez św. Pawła w Liście do Galatów. W całej myśli św. Pawła usprawiedliwienie jest wynikiem „miłosierdzia Bożego, które ofiaruje przebaczenie” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1990). Istotnie Bóg, przez śmierć Jezusa, zniszczył grzech, przebaczył nam i zbawił w sposób ostateczny. Jest to jakby powrót do tej relacji pomiędzy Stwórcą […]

Papież: „Potrzebujemy Kościoła, który służyłby ludzkości, troszczył się o stworzenie i urzeczywistniał braterstwo”

„Sercem Ewangelii jest głoszenie królestwa Bożego” Autorami publikacji są kard. Michael Czerny i ks. Christian Barone. Książka „Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” została wydana w języku włoskim przez wydawnictwo watykańskie (LEV) i zostanie zaprezentowana w czwartek w Sali Prasowej Stolicy Apostolskiej. W przedmowie do książki Papież Franciszek wskazał na aktualność […]

Franciszek: aborcja to prawdziwe morderstwo, wynajęcie zabójcy w celu rozwiązania problemu

Podczas sesji, która obradowała online, Franciszek podkreślił, że nie wystarczy jedynie mówić o prawach, które wynikają z niezbywalnej godności człowieka, ale trzeba się angażować w przezwyciężanie istniejących nierówności. Jak zauważył, prowadzona przez akademię refleksja na temat bioetyki pozwala uwidocznić ważne aspekty współistnienia rodziny ludzkiej i konieczność wzmocnienia tkanki przyjaźni społecznej, o czym jest mowa w […]

Papież do młodych w orędziu na ŚDM 2021: „Nie możesz pozostać na ziemi użalając się nad sobą, czeka na ciebie misja!”

W orędziu na tegoroczny ŚDM, papież Franciszek stawia młodym ludziom za przykład św. Pawła, który z zaciekłego i przekonanego o swojej racji wroga chrześcijan, stał się gorliwym apostołem Chrystusa. Ojciec Święty zaprasza młodzież do wspólnej lektury sceny nawrócenia Szawła i wiary w to, że każdy człowiek, niezależnie od swej przeszłości, jest kimś wyjątkowym w oczach […]

Franciszek o zamykaniu się w małych grupach: to grozi uczynieniem ze wspólnot miejsc oddzielenia

Papież nawiązał niedzielnej Ewangelii (Mk 9, 38-41), w której uczniowie zabraniali pewnemu człowiekowi wypędzania złych duchów w imię Jezusa. Pan zachęca ich, aby nie stawiali przeszkód tym, którzy czynią dobro i wzywa do czuwania nad własnym sercem, aby nie ulegli złu i nie gorszyli innych – wskazał Franciszek. Omawiając postawę uczniów zaznaczył, że każde zamknięcie […]

Franciszek: musimy wszyscy starać się zburzyć mury, które nas oddzielają i budować mosty

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGONA 107. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY [26 września 2021 r.] „Ku stale rosnącemu «my»” Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw […]

Arcybiskup Paryża po spotkaniu z Papieżem: „To nasze pytania napędzały ten dialog, w bardzo prosty i braterski sposób”

„To nasze pytania napędzały ten dialog, w bardzo prosty i braterski sposób” – powiedział prasie kilka godzin po spotkaniu arcybiskup Paryża, Michel Aupetit. Biskupi mogli powiedzieć Papieżowi o ciężarze, jaki stanowi dla niektórych z nich misja biskupia, wspominając nawet o przypadkach bliskich «wypalenia się». Papież powiedział im, aby „oddali trudności w ręce Pana, aby trwali […]

Abp Ryś podczas Mszy św. w Watykanie: „Bardzo łatwo przychodzi nam pominąć Jezusa i wzgardzić Nim”

Pragnienie bliskie każdemu człowiekowi Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, mówiącego o pragnieniu Heroda by spotkać Jezusa, abp Ryś zwrócił uwagę, że jest to pragnienie bliskie każdemu człowiekowi, którego Pan Bóg nie pozostawia bez odpowiedzi. Pragnienie Heroda Pan Jezus wypełnia. W 23 rozdziale [Ewangelii wg św. Łukasza – przyp. KAI] dochodzi do spotkania między nimi, a […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę