Nasze projekty

6 tys. dzieci przyjechało do Watykanu! Spotkały się z papieżem

Do Rzymu specjalnymi pociągami i autobusami zjechały dzieci z 84 krajów. Jako temat spotkania z Ojcem Świętym wybrano zdanie: „Uczymy się od chłopców i dziewczynek”. Papież podkreślił w swoim przesłaniu, że choć same dzieci oczywiście potrzebują jakiegoś prowadzenia, by poznawać różne prawdy, jednak mogą one również stanowić przykład i dawać w taki sposób nauki, jakich […]

Papież do rabinów: martwi mnie antysemityzm, stanowczo go potępiam

Ze względu na problemy zdrowotne nie mógł go przeczytać osobiście, ale przekazał go rabinom w formie pisanej i każdego z nich osobiście pozdrowił. W tekście przemówienia nawiązał w pierwszym rzędzie do ostatnich wydarzeń w Ziemi Świętej. „Po raz kolejny przemoc i wojna rozszalały się na tej pobłogosławionej przez Najwyższego ziemi, która wydaje się być nieustannie […]

Franciszek powiedział, że nie czuje się dobrze. Watykan uspokaja: „papież ma drobne przeziębienie”

Franciszek przyznał podczas audiencji, że nie czuje się dobrze, dlatego zrezygnował z odczytania przemówienia. Papież przywitał zebranych podczas audiencji dla delegacji Konferencji Europejskich Rabinów i powiedział: Zdarza się, że nie czuję się dobrze i dlatego wolę nie czytać przemówienia, ale je wam rozdać. Po tym wydarzeniu papież spotkał się jeszcze w Pałacu Apostolskim z Prezydentem […]

Watykan zaprzecza, jakoby Franciszek zamierzał zmienić zasady konklawe

Amerykański dwutygodnik katolicki „The Remnant” o orientacji bardzo tradycyjnej napisał niedawno, że papież powierzył czołowemu kanoniście, kard. Gianfranco Ghirlandzie zadanie radykalnego zrewidowania obowiązujących obecnie zasad zwoływania i odbywania konklawe, czyli zgromadzenia kardynałów w celu wybrania nowego papieża. Według pisma, a w ślad za nim także niektórych konserwatywnych stron internetowych w USA i we Włoszech, zmiany […]

Franciszek: Dwulicowość serca zagraża autentyczności naszego świadectwa

Komentując fragment Ewangelii, w którym Jezus w odniesieniu do ówczesnych religijnych autorytetów używa bardzo ostrych słów: „mówią bowiem, ale sami nie czynią” oraz „wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać”, papież zajął się „dystansem między mówieniem a czynieniem oraz pierwszeństwem tego, co zewnętrzne, nad tym, co wewnętrzne”. Dystans między mówieniem a […]

Papież Franciszek jeszcze w tym roku uda się do Dubaju

Oświadczenie w tej sprawie wystosował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni. Przyjmując zaproszenie Jego Wysokości Szejka Muhammada ibn Zajid Al Nahajjana, Prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jego Świątobliwość Papież Franciszek uda się, zgodnie z zapowiedzią, do Dubaju, w dniach 1-3 grudnia 2023 r., na kolejną Konferencję Państw Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian […]

Papież: Bóg szuka ludzi pokornych, którzy pokładają nadzieję w Nim

Ojciec Święty przypomniał, że Jezus widząc wdowę opłakując śmierć swego jedynego syna „użalił się nad nią” (Łk 7, 13), ogarnęło Go współczucie. Podkreślił, iż dar życia, który zwycięża śmierć, wypływa ze współczucia Pana, który jest przejęty naszym największym nieszczęściem, śmiercią. Jakże ważne jest, aby przekazać to współczujące spojrzenie osobom przeżywającym cierpienie z powodu śmierci ich bliskich! – powiedział […]

Franciszek: święci są przyjaciółmi, którym możemy zaufać

Papież Franciszek podkreślił rolę sakramentu chrztu świętego, jako daru Boga pozwalającego nam całkowicie przemienić nasze życie, oświecając je radością Ewangelii. Dlatego też święci „nie są nieosiągalnymi lub dalekimi bohaterami, lecz ludźmi takimi jak my, naszymi przyjaciółmi, których punktem wyjścia jest ten sam dar, jaki my otrzymaliśmy”. Przypomniał, że z pewnością w naszym życiu spotkaliśmy niektórych […]

Papież spotkał się z kobietami, które wyszły z mafii. „Dziękuję za odwagę, walczcie dalej”

Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie kilka kobiet, które postanowiły zmienić swoje życie i wydostać się z „kontekstów skażonych przestępczością mafijną” w których się urodziły i dorastały. Towarzyszył im założyciel antymafijnego stowarzyszenia „Libera” ks. Luigi Ciotti. Papież poradził także, aby zawsze mieć przy sobie „małą Ewangelię”, czytać „jej fragment każdego dnia, spokojnie” i wyobrażać sobie, […]

Przewodniczący Episkopatu Polski po Synodzie: nauczanie doktrynalne Kościoła musi pozostać jednorodne

Abp Gądecki wskazał, że Synod skupiony był wokół komunii, która „łączy wszystkich uczniów Chrystusa Zmartwychwstałego na wspólnej drodze, podkreślając godność, dary i charyzmaty każdego, ofiarowane przez Ducha Świętego na rzecz służby misyjnej całego Kościoła”. Nie sposób wymienić tutaj całego bogactwa tematów – dodał, przypominając, że prace synodalne trwały 25 dni, a uczestniczyło w nich około […]

Jest dokument końcowy synodu biskupów w Watykanie

Kobiety i świeccy, diakonat, posługa i magisterium, pokój i kwestie klimatu, ubodzy i migranci, ekumenizm i tożsamość, nowy język i odnowione struktury, stare i nowe misje (także digitalne), słuchanie wszystkich i pogłębianie nawet najbardziej kontrowersyjnych kwestii – to główne zagadnienia opublikowanego dokumentu końcowego podsumowującego pierwszą sesję synodu o synodalności. Obrady będą kontynuowane podczas drugiej i […]

Papież ponownie apeluje o pokój na świecie. „Przestańcie bracia i siostry”

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Franciszek po raz kolejny zaapelował o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej, a także w innych regionach świata ogarniętych wojną. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wszystkim, którzy w wielu miejscach i na wiele sposobów, przyłączyli się do dnia postu, modlitwy i pokuty, który przeżywaliśmy w […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę