Nasze projekty

Franciszek: Jesteśmy pielgrzymami na drodze do pełnej jedności

Ojciec Święty przypomniał, że od 18 do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, którego tegorocznym tematem jest „doświadczenie Mędrców przybyłych ze Wschodu do Betlejem, aby uczcić Króla-Mesjasza”. Zwrócił uwagę, że również chrześcijanie w różnorodności swych wyznań i tradycji są „pielgrzymami w drodze do pełnej jedności” i zbliżają się do tego celu, gdy […]

Franciszek: Bóg lubi wychodzić naprzeciw potrzebom zwykłych ludzi

Ojciec Święty nawiązał do fragmentu Ewangelii, opisującego pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11) . Zauważył, że Ewangelista nie mówi o cudzie lecz o „znaku”, który wzbudza wiarę uczniów, wyrażającym miłość Boga, który jest zawsze bliski, czuły i współczujący. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi! Franciszek przypomniał okoliczności tego pierwszego znaku, który dokonuje się […]

Watykan: Benedykt XVI pomimo słabości fizycznej, bacznie śledzi wydarzenia

Autorka powołuje się na słowa byłego dyrektora Radia Watykańskiego i rzecznika Stolicy Apostolskiej, a obecnie przewodniczącego zarządu Fundacji Ratzingera, o. Federico Lombardiego SJ, który 13 listopada odwiedził papieża-seniora w jego rezydencji w klasztorze Mater Eccclesiae wraz z laureatami Nagrody Ratzingera. Po godzinnej rozmowie z Benedyktem XVI ksiądz Lombardi wyznał, że był „mile zaskoczony” dyspozycyjnością Benedykta […]

Papież: droga bycia apostołem – widzieć, rozeznawać i działać

Chodzi zatem o trzy etapy procesu, na który składają się: widzieć, rozeznawać i działać. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pierwszy krok polega na zatrzymaniu się na wydarzeniach, które składają się na nasze życie. Ważne jest, aby z dzisiejszej perspektywy zrozumieć kim jesteśmy i co przeżyliśmy, oraz dostrzec Boga obecnego w różnych momentach naszej historii. Nie […]

Szef muzułmanów Kaukazu spotkał się z papieżem

Byli to: ambasador Azerbejdżanu we Francji i przy Stolicy Apostolskiej Rahman Mustafajew, sekretarz diecezji Baku i Azerbejdżanu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego archimandryta Aleksy Nikonorow oraz katolicki prefekt apostolski Azerbejdżanu bp Vladimir Fekete. O szczegółach rozmowy Stolica Apostolska nie poinformowała. Natomiast według otoczenia wielkiego muftiego, pragnął on rozmawiać z Franciszkiem o dialogu międzyreligijnym i sytuacji rożnych wspólnot […]

Abp Ryś w Watykanie: wykluczony, chory, grzesznik – trzyosobowa brama, przez którą Jezus musi przejść, by głosić Ewangelię

Wskazując na początek publicznej działalności Jezusa związanej z głoszeniem Ewangelii, łódzki metropolita zwrócił uwagę na to, że kiedy Jezus wychodził ku ludziom, by głosić Ewangelię, pierwszym, którego spotyka jest trędowaty. Kolejnym – drugim człowiekiem, którego spotyka Jezus, jest paralityk, a trzecim jest celnik Lewi. Pierwsze trzy osoby, jakie Bóg postawił na drodze Jego misji – […]

Papież dla „L’Osservatore Romano”: rodzice ryzykujący życie z miłości do swoich dzieci są bohaterami

Rozmowa jest pogłębieniem papieskiego zaproszenia do tego, by współczesne społeczeństwo jak najpełniej czerpało ze wzoru tego świętego i uzupełnieniem refleksji, którymi papież dzieli się m.in. w środowych katechezach podczas audiencji generalnych, które od 17 listopada ub.r. poświęcone są św. Józefowi. „Św. Józef człowiekiem, który umie podjąć odpowiedzialność” Papież rozmowę rozpoczął od refleksji nt. osobistej więzi, […]

Watykan zaostrza przepisy antypandemiczne

Tak wynika z opublikowanego 12 stycznia dekretu administracji watykańskiej. Od 20 grudnia dotyczy to już pracowników Państwa Watykańskiego i Kurii. Ponadto w budynkach Watykanu obowiązkowe jest noszenie maski FFP2; inne maski są dozwolone również na zewnątrz. Zawieszono podróże służbowe z wyjątkiem pilnych przypadków, na które wydawane są specjalne zezwolenia. Po kontakcie z osobą, u której […]

Papież do Polaków: prośmy Pana, aby świat był coraz bardziej wrażliwy na wartość pracy

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wraz ze św. Józefem cieślą, prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy. Jak bowiem mówił św. Jan Paweł II, „Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia (Redemptoris custos, […]

Franciszek: musimy zadać sobie pytanie, co uczynić, aby przywrócić wartość pracy

Papież kontynuował cykl katechez o św. Józefie, opowiedział o nim, jako o człowieku pracy. Na wstępie Franciszek wyjaśnił, co oznacza określenie „cieśla” używane przez ewangelistów w odniesieniu do zawodu św. Józefa. Wyjaśnił, że to zajęcie wymagało sporo trudu i nie przynosiło wielkich zysków. Tego zawodu nauczył się od swojego ojca Jezus, co zdumiewało i zgorszyło […]

27 lutego papież odwiedzi Florencję

Watykan opublikował dziś kalendarz uroczystości na styczeń oraz luty, w których weźmie udział papież Franciszek. W niedzielę, 27 lutego papież złoży wizytę we Florencji i weźmie udział w spotkaniu biskupów i burmistrzów Regionu Morza Śródziemnego. O godz. 10.30 odprawi Mszę św. we franciszkańskiej bazylice Santa Croce. Wcześniej 23 stycznia, w III niedzielę okresu zwykłego – […]

Papież do dyplomatów: dbajmy o dialog i braterstwo

Na początku swego przemówienia papież zauważył, że liczna obecność ambasadorów na tym dorocznym spotkaniu jest namacalnym znakiem szacunku, jaki ich kraje żywią dla Stolicy Apostolskiej i jej roli we wspólnocie międzynarodowej. „Najrozsądniejsze rozwiązanie w zakresie zapobiegania chorobie” Następnie Franciszek omówił wpływ pandemii koronawirusa na losy świata w minionym roku. Podkreślił koniczność szerokiej kampanii szczepień zapobiegjącej […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę