Nasze projekty

Synowie dnia

Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Taka rada od św. Pawła. Szczególny wymiar tej rady czujemy w adwencie, w czasie czekania na przyjście na świat Jezusa. Każdy od dziecka wie, że atmosfera świąt to atmosfera czekania. W tradycję obchodzenia świąt Bożego Narodzenia czekanie wpisane jest najbardziej. Od dziecka czekamy […]

Wydanie 160. Kultura

Kultura

W języku potocznym używamy słowa kultura jako synonim dobrego wychowania. I to chyba naprawdę jest najbliższe wyjaśnienie tego wielkiego pojęcia, ponieważ właśnie od wychowania kultura się zaczyna i wychowaniem się staje. Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i […]

Wydanie 159. Bezpieczeństwo

Zdolny, szczęśliwy, bezpieczny

Niestety wychował się w rozbitej rodzinie. Dom pełen agresji, wprowadzonej wraz z wprowadzeniem się ojczyma. Zmarnowane dzieciństwo. Jedyny plan na życie to fizyczna praca, alkohol i uliczne bójki, komuś trzeba przecież przyłożyć, żeby poczuć się lepiej… Na szczęście w tym przypadku talent zostaje zauważony. Chłopak dostaje szansę. Trafia pod skrzydła najlepszego matematyka i psychologa. Jego […]

Wydanie 158. Niech żyje Polska!

Polska. Moja miłość

Piękna odpowiedź jest już w słowniku synonimów: Ojczyzna to kraj narodzin, kraj ojczysty, ojczyste progi, ojczyste strony, ziemia ojców, ziemia rodzinna, kraj urodzenia, kolebka, macierz, pramatka… Ojczyzna to miejsce, to naród, to korzenie, to tożsamość. Ksiądz Tischner idąc po śladach naszych wspaniałych rodaków, np. Norwida, pisał, że Ojczyzna zaczyna istnieć dopiero wtedy, gdy zostanie wybrana […]

Wydanie 157. Świętych obcowanie

Wydanie 156. Straszna książka

Numer 155. – Papież Polak

Jan Paweł II i Jego Westerplatte

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to […]

Wydanie 154. Synod o Młodych

Wspieraj nas - złóż darowiznę