Nasze projekty

Modlitwa uwielbienia Anny

«Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo […]

Modlitwa przebłagalna Nehemiasza

I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios. I powiedziałem: «Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał […]

Modlitwa o ocalenie

«W utrapieniu moim wołałem do Pana,a On mi odpowiedział.Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy,a Ty usłyszałeś mój głos.Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza,i nurt mnie ogarnął.Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twojeprzeszły nade mną.Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich,<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój święty przybytek?Wody objęły mnie zewsząd, aż […]

Modlitwa o zjednoczenie z Chrystusem

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, […]

Kantyk Trzech Młodzieńców

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości – chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. […]

Modlitwa z prośbą o łaski

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej – uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco […]

Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Boże przemieniaj nasze urazy – w przebaczenie, a obojętność w pragnienie bycia razem. Obdarz wszystkie małżeństwa miłością.

Modlitwa o nawrócenie dziecka za wstawiennictwem św. Moniki

Twoje dziecko jest daleko od Boga? Poproś o łaskę nawrócenia!

Modlitwa o mądrość. Jej autorem jest król Salomon

Jak modlić się o mądrość? Podpowiedź daje Księga Mądrości, a konkretnie jej 9. rozdział, który przedstawia modlitwę króla Salomona o mądrość.

Modlitwy dla nauczycieli, wychowawców i katechetów

Jesteś nauczycielem i chcesz dobrze rozpocząć rok szkolny? Najlepiej zrobić to z modlitwą na ustach! Polecamy częste odmawianie poniższych czterech modlitw.

Modlitwa dziękczynno-błagalna

Chcesz pracować mężnie i z oddaniem dla dobra bliźnich i na chwałę Pana? Poproś Św. Ekspedyta o wsparcie.

Modlitwa dziękczynna do Ojca

Na początku tygodnia – podziękuj! Na koniec wakacji – podziękuj!

Wspieraj nas - złóż darowiznę