Nasze projekty

W sanktuarium licheńskim ruszyły warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”

W dziewięciu rozmaitych grupach warsztatowych będą oni poznawać tajniki wszelkich umiejętności potrzebnych do sprawowania Mszy świętej oraz innych sakramentów w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, a także oficjum liturgii godzin i wybranych nabożeństw. Kazania rekolekcyjne poświęcone kapłaństwu głosi salwatorianin, ks. Jacek Nowak. „Ars Celebrandi” odbywa się w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które dysponuje kilkoma kościołami i […]

Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans „w realu” wracają do seminarium

Na tegoroczne rekolekcje można się zapisywać zarówno do udziału w formie stacjonarnej, jak i w transmisji internetowej. Tym razem uczestnicy pochylą się nad problemami, jakie pojawiają się w dyskusjach na temat teologii liturgii. Jak zwykle nie zabraknie inspirujących wykładów, ciekawych dyskusji i wspólnej modlitwy w obydwu formach rytu rzymskiego. Jednym z założeń rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na […]

Rok liturgiczny. Dlaczego nie rozpoczyna się wraz z nowym rokiem?

Wyrażenie „rok liturgiczny” jest sformułowaniem stosunkowo nowym. Dopiero w XIX wieku zaczęto przywiązywać uwagę do historii. W tym kontekście zrodziło się często dzisiaj używane wyrażenie oznaczające ogół celebracji i świąt kościelnych w ciągu roku. To określenie porządkuje i racjonalizuje te wydarzenia, które w ciągu roku dotykają bez wyjątku wszystkich, wierzących i niewierzących. Bo przecież nawet […]

Maturzyści, dzisiejszy Psalm jest dla Was!

Psalm responsoryjny z liturgii na Poniedziałek, 10. tydzień okresu zwykłego (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8) Wznoszę swe oczy ku górom: skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże. Nie zdrzemnie […]

Jak przeżyć Niedzielę Palmową w czasie epidemii?

Anna Druś: Jak w tym roku świętować Niedzielę Palmową, jeśli nie możemy iść z palmą do kościoła? Co w tym dniu powinno być najważniejsze? Ks. Dominik Ostrowski: Byłoby pięknym świadectwem wiary, gdybyśmy mimo obecnej sytuacji, kiedy nie możemy iść w procesji z palmami, mogli jednak zadbać o przygotowanie nowej palmy i przechowywanie jej w domu. Pięknie […]

Który okres jest najdłuższy w roku liturgicznym? Pytanie w “Milionerach”

Choć pierwsze pytanie nie stanowiło problemu, na drugim gracz z Piaseczna stracił aż dwa koła. Gdy zobaczył treść trzeciego pytania, wydawał się pewny odpowiedzi. Brzmiało ono: „Najwięcej dni w roku liturgicznym przypada na: A. adwent B. triduum C. wielki post D. okres zwykły”. Uczestnik od razu wyeliminował opcję D. Po chwili namysłu wybrał C, wielki […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: DRZEWO

W sobotę po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B – w ostatni dzień roku liturgicznego, czytamy w liturgii rozdział 22 Apokalipsy św. Jana: Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: BABILON

W czwartek po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 18 Apokalipsy św. Jana: Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: „Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: GNIEW BOŻY

We wtorek po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 5 Apokalipsy św. Jana:   Ja, Jan, ujrzałem: Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: „Zapuść twój sierp i […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: ORSZAK

W poniedziałek po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 5 Apokalipsy św. Jana: Ja, Jan, ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mających imię Jego i imię Jego Ojca na czołach swoich wypisane. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego grzmotu. A […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: KSIĄŻECZKA

W piątek przed Niedzielą Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 10 Apokalipsy św. Jana: Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: „Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi”. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by mi dał książeczkę. I rzecze […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: KTOŚ

W środę przed Niedzielą Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 4 Apokalipsy św. Jana:  Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: „Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać”. Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę