Nasze projekty

Na Wigilii Paschalnej usłyszymy wyjątkowy śpiew. Czym jest Exsultet?

Sama nazwa Exsultet wywodzi się od pierwszego słowa tego uroczystego hymnu pochwalnego w języku łacińskim: „Exsultet iam angelica turba caelorum…”  „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie…”. Łacińskie słowo Exsultet możemy przetłumaczyć na różne sposoby poprzez takie określenia jak: cieszyć się, radować; a także wyskakiwać w górę. A więc pierwsze słowo tego śpiewu jest wezwaniem […]

Rok liturgiczny. Dlaczego nie rozpoczyna się wraz z nowym rokiem?

Wyrażenie „rok liturgiczny” jest sformułowaniem stosunkowo nowym. Dopiero w XIX wieku zaczęto przywiązywać uwagę do historii. W tym kontekście zrodziło się często dzisiaj używane wyrażenie oznaczające ogół celebracji i świąt kościelnych w ciągu roku. To określenie porządkuje i racjonalizuje te wydarzenia, które w ciągu roku dotykają bez wyjątku wszystkich, wierzących i niewierzących. Bo przecież nawet […]

Maturzyści, dzisiejszy Psalm jest dla Was!

Psalm responsoryjny z liturgii na Poniedziałek, 10. tydzień okresu zwykłego (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8) Wznoszę swe oczy ku górom: skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże. Nie zdrzemnie […]

Jak przeżyć Niedzielę Palmową w czasie epidemii?

Anna Druś: Jak w tym roku świętować Niedzielę Palmową, jeśli nie możemy iść z palmą do kościoła? Co w tym dniu powinno być najważniejsze? Ks. Dominik Ostrowski: Byłoby pięknym świadectwem wiary, gdybyśmy mimo obecnej sytuacji, kiedy nie możemy iść w procesji z palmami, mogli jednak zadbać o przygotowanie nowej palmy i przechowywanie jej w domu. Pięknie […]

Który okres jest najdłuższy w roku liturgicznym? Pytanie w “Milionerach”

Choć pierwsze pytanie nie stanowiło problemu, na drugim gracz z Piaseczna stracił aż dwa koła. Gdy zobaczył treść trzeciego pytania, wydawał się pewny odpowiedzi. Brzmiało ono: „Najwięcej dni w roku liturgicznym przypada na: A. adwent B. triduum C. wielki post D. okres zwykły”. Uczestnik od razu wyeliminował opcję D. Po chwili namysłu wybrał C, wielki […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: DRZEWO

W sobotę po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B – w ostatni dzień roku liturgicznego, czytamy w liturgii rozdział 22 Apokalipsy św. Jana: Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: BABILON

W czwartek po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 18 Apokalipsy św. Jana: Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: „Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: GNIEW BOŻY

We wtorek po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 5 Apokalipsy św. Jana:   Ja, Jan, ujrzałem: Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: „Zapuść twój sierp i […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: ORSZAK

W poniedziałek po Niedzieli Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 5 Apokalipsy św. Jana: Ja, Jan, ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mających imię Jego i imię Jego Ojca na czołach swoich wypisane. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego grzmotu. A […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: KSIĄŻECZKA

W piątek przed Niedzielą Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 10 Apokalipsy św. Jana: Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: „Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi”. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by mi dał książeczkę. I rzecze […]

Czytamy Apokalipsę w liturgii: KTOŚ

W środę przed Niedzielą Chrystusa Króla, rok B, czytamy w liturgii rozdział 4 Apokalipsy św. Jana:  Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: „Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać”. Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie […]

Śniadanie Wielkanocne. Jak je zacząć?

Zamykając nasz cykl ciekawostek dotyczących liturgii Triduum Paschalnego przyjrzeliśmy się również sprawie świątecznego śniadania, nawiązującego bezpośrednio do Uczty Eucharystycznej, którą rozpoczęliśmy obchody Zmartwychwstania Chrystusa. Przede wszystkim nie powinno się zbyt łatwo budować analogii między kolacją Wigilii Bożego Narodzenia a śniadaniem wielkanocnym, to zupełnie inne święta i uroczystości. Trudno również przenieść tę analogię z wigilijnego opłatka […]

Wspieraj nas na Patronite