33 uderzenia serca [#11]: Wzorzec

Szukamy wzorców, niepokoi nas upadek autorytetów, zastanawiamy się kim ma się inspirować hiperkrytyczna, bądź zobojętniała młodzież… A przecież w Jezusie, w Jego Sercu, zawsze znajdziemy wzór do naśladowania, bez względu na to, ile mamy lat, co robimy i czy bardzo jesteśmy pobożni. Warto czytać Ewangelię – żeby rozmyślać nad Jego życiem i potem próbować wcielić […]

33 uderzenia serca [#10]: Dobroć

Dobroć nie za bardzo pasuje mężczyźnie. Bardziej kobiecie. Ale Pan Jezus taki jest – dobry, aż do wybuchu gniewu. To w Nim się nie wyklucza, bo nawet jak wybucha gniewem na św. Piotra, to tylko dlatego, że go kocha i chce doprowadzić do nawrócenia. I tak Boża dobroć ma swoje drogi, ale to zawsze drogi […]

33 uderzenia serca [#9]: Sprawiedliwość

Chyba rzadko łączymy w naszym potocznym mówieniu miłość i sprawiedliwość. A już niechętnie mówimy o Bogu sprawiedliwym. Wolimy Tego Miłosiernego. Z Łagiewnik. A może Bóg jednak jest i sprawiedliwy i miłosierny zarazem? Trudno przecież znaleźć w Nim sprzeczność. W świecie, w którym od niesprawiedliwości aż kipi, może dobrze znaleźć choć jedno Serce, które jest sprawiedliwości […]

33 uderzenia serca [#8]: Miłość pośród mroku

Ognisko doceniamy wtedy, gdy jest ciemno i gdy jest zimno. Gromadzimy się wokół niego, aby zobaczyć swoje twarze, ogrzać się, przegnać instynktowny niepokój, który wzbudza w nas ciemność. Wokół Serca Zbawiciela, jak wokół ogniska, gromadzimy się w noc wiary, aby nie tyle przetrwać, ale raczej żyć pełnią życia, jak On pięknie przeszedł przez tę ziemię. […]

33 uderzenia Serca [#7]: Skupienie

W Ewangelii św. Jana Pan Jezus nazywa się Bramą owiec. Ta Brama wiedzie do nieba i życia wiecznego. Jak to rozważaliśmy już wcześniej – całe swoje ziemskie życie Syn Boży podporządkował zbawieniu wszystkich ludzi. Od razu pokazuje nam to wagę skupienia w życiu człowieka – na ile poświęcamy się temu, co robimy, a na ile […]

33 uderzenia Serca [#6]: Bóg z nami

Przybytku Najwyższego…. W łacińskiej wersji pada tutaj słowo tabernaculum przełożone jako  przybytek. Chodzi zapewne o Arkę Przymierza – znak Bożej obecności pośród Narodu Wybranego. Serce Zbawiciela jest dla nas znakiem, że Bóg jest z nami. Tak też nazwał Jezusa Anioł: Emmanuel, czyli Bóg z nami. Serce Jezusa pokazuje nam tę Bożą obecność przez cały czas, […]

33 uderzenia Serca [#5]: Decyzja

Świątynia Boga… To inne określenie ludzkiego serca. Życie człowieka ma być na Bożą chwałę. Kiedy robimy sobie rachunek sumienia, trzeba pytać się, czy to, co robimy i jak żyjemy jest naprawdę nastawione na Bożą chwałę. „Śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność” – poucza św. Benedykt. Skoro w sercu powstają […]

33 uderzenia Serca [#4]: Pokora

Majestat… co to takiego?! Ciężko nam uznać czyjś autorytet, a co dopiero majestat! Zwracając się do Serca Jezusa i medytując Jego majestat, pytamy o przyczynę. Majestat Serca Jezusa wynika z Jego pokory, czyli wyjątkowej mocy ducha, która polega na tym, że człowiek jest w stanie przyjąć o sobie prawdę i jest w stanie tę prawdę […]

33 uderzenia Serca [#3]: Bóg i Człowiek

Jezus z Nazaretu to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Dzisiaj być może trudniej przyjąć nam Jego człowieczeństwo niż Jego Bóstwo, a na pewno trudno nam te dwie prawdy z sobą połączyć. A jednak wiemy, że to prawda, że On doświadczył wszystkich odcieni naszego życia, zna każdą radość i każdy smutek i to wszystko przeszło przez […]

33 uderzenia Serca [#2]: Matka

Już była mowa o tajemnicy Wcielenia. Dzisiaj zaglądamy w nią głębiej, aby dostrzec sposób Bożego działania. Tutaj Bóg staje jak gdyby za zasłoną: do Maryi posyła archanioła Gabriela, do nas przychodzi pod osłoną sakramentów. Nie znaczy to, że jest przez to mniej widoczny. On w ten sposób uczy nas wspólnoty, bo do Boga nie idzie […]

33 uderzenia Serca [#1]: Wieczność pośrodku czasu

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego To wezwanie możemy rozpatrywać na dwa sposoby. Po pierwsze jako wyraz dogmatu trynitarnego, to znaczy: Syn zrodzony został przez Ojca przed wiekami, czyli zanim czas zaistniał, w wieczności. Z drugiej strony Ten Syn, jak wierzymy, stał się Człowiekiem, otrzymał Imię Jezus i Jego Serce ludzkie jest zarazem Sercem Syna Ojca […]

33 uderzenia Serca

W czerwcu zapraszamy na rozważania wezwań Litanii do Serca Pana Jezusa. Z każdym dniem będą ukazywać się kolejne krótkie teksty. Pomódl się Litanią do Serca Pana Jezusa (kliknij) Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę