PISMO ŚWIĘTE. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Powstawała przez blisko 1000 lat, dziś wydawana jest w nakładzie 2 mln egzemplarzy rocznie. Przetłumaczono ją na ponad 400 języków świata. "Pismo święte. Instru...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi [PODCAST]

III Niedziela Wielkanocna otwiera w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego!

Pismo Święte: Instrukcja obsługi

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 7: Step by step
Biblia została napisana tak, aby poprzez barwne opowiadania, historie ludzi, rodzin, pokoleń, narodów, pokazać nam, że Bóg jest obecny także w naszej historii, ...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 7: Step by step

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 6: Source Code
O czym tak właściwie mówi nam Biblia? Opowiada o historii relacji, więzi pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Bóg pragnie komunikować się z człowiekiem i czyni to za ...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 6: Source Code

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 5: Source
Scena biblijnych wydarzeń rozciąga się na starożytnym Bliskim Wschodzie od Egiptu, poprzez Kanaan, Syrię, Azję Mniejszą, aż po Mezopotamię, tereny dzisiejszego ...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 5: Source

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 4: Update
Dzisiaj książki powstają bardzo szybko, ale w starożytności było inaczej. Historia spisywania najważniejszej księgi świata, jaką jest Biblia, obejmuje tysiąc la...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 4: Update

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 3: On-line
Pismo Święte jest dziełem Boga i człowieka. Bóg wielokrotnie prosił, zwracał się do człowieka, aby Jego Słowo zostało spisane. Bóg współpracuje z człowiekiem, k...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 3: On-line

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 2: Core
Kanon Pisma Świętego to jest takie Info. To spis, katalog, wykaz, który mówi nam, które z ksiąg starożytnych stanowią księgi święte, zarówno dla narodu żydowski...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 2: Core

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 1: Software
Na półkach w księgarni jest mnóstwo książek, ale wśród nich ta jedna jest najważniejsza. Księga, która zawiera w sobie wiele różnych ksiąg. Księga, która zawier...

Pismo Święte. Instrukcja obsługi. Odcinek 1: Software