7 biblijnych modlitw, które warto znać

Modlitwa pokutna Dawida

Psalm 51, 3-21 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!Obmyj mnie zupełnie z mojej winyi oczyść mnie z grzechu mojego!Uznaję bowiem moją nieprawość,a grzech mój jest zawsze przede mną.Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłemi uczyniłem, co złe jest przed Tobą,tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyrokui prawym w swoim […]

Modlitwa Jeremiasza o wytrwałość

Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, <Pana>. Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym; ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą. Oto oni, którzy mi mówią: «Gdzie jest słowo Boże? Niechże się wypełni!» Ale […]

Modlitwa uwielbienia Anny

«Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo […]

Modlitwa przebłagalna Nehemiasza

I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios. I powiedziałem: «Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał […]

Modlitwa o ocalenie

«W utrapieniu moim wołałem do Pana,a On mi odpowiedział.Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy,a Ty usłyszałeś mój głos.Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza,i nurt mnie ogarnął.Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twojeprzeszły nade mną.Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich,<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój święty przybytek?Wody objęły mnie zewsząd, aż […]

Modlitwa o zjednoczenie z Chrystusem

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, […]

Kantyk Trzech Młodzieńców

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości – chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. […]

Modlitwa z prośbą o łaski

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej – uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco […]

Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Boże przemieniaj nasze urazy – w przebaczenie, a obojętność w pragnienie bycia razem. Obdarz wszystkie małżeństwa miłością.

Modlitwa o nawrócenie dziecka

Twoje dziecko jest daleko od Boga? Poproś o łaskę nawrócenia!

Modlitwa o mądrość. Jej autorem jest król Salomon

Jak modlić się o mądrość? Podpowiedź daje Księga Mądrości, a konkretnie jej 9. rozdział, który przedstawia modlitwę króla Salomona o mądrość.

Wspieraj nas - złóż darowiznę