Nasze projekty

#6 Alina Petrowa-Wasilewicz: Świadkowie i mistycy

Śledząc dyskusję na temat obecnej kondycji Kościoła i odczytywania znaków czasu, towarzyszy mi niepokój i wątpliwości: czy nie za szybko wywieszamy białą flagę i godzimy z totalną porażką? Owszem, odczuwamy bezradność na widok naszej cywilizacji pędzącej ku przepaści, jesteśmy jej „pasażerami”, wiemy, jak to się skończy, ale czy nic nie możemy zrobić? Nic? A przecież […]

„Z kryzysu nie wychodzi się takim samym”. Nowa książka papieża Franciszka

27 marca 2020 roku. Całkiem pusty, ciemny i zalany deszczem plac Świętego Piotra. Pandemiczne Urbi et Orbi. I Franciszek, który „niczym pilot w czasie burzy” jak pisze jego biograf, Austen Ivereigh, „dał jasno do zrozumienia, że świat stanął w obliczu punktu zwrotnego, czasu próby, z którego albo możemy wyjść lepszymi, albo gwałtownie się cofnąć”. W […]

Kardynałowie – biskupi

Najmniejszą i najważniejszą grupę w kolegium kardynalskim stanowią kardynałowie-biskupi. Kiedyś było ich siedmiu, bo siedem było siedzib biskupich wokół Rzymu. Ostatnio to się zmieniło. Piszemy o niezauważonej reformie papieża Franciszka Każdy z kardynałów-biskupów od starożytności był jednocześnie biskupem jednej z siedmiu diecezji suburbikarnych (podmiejskich): Albano, Ostia, Porto-Santa Rufina, Sabina, Velletri-Segni, Frascati i Palestrina.  Aż do […]

Kardynalskie stopnie

Nie ma to związku z rzeczywistym stopniem święceń – niemal wszyscy kardynałowie, a na pewno wszyscy elektorzy, są biskupami. Kardynałami-diakonami zazwyczaj zostają ci spośród purpuratów, którzy aktualnie pracują w Kurii Rzymskiej jako np. prefekci kongregacji bądź do tych stanowisk są przymierzani. Kardynałami-prezbiterami stają się natomiast z reguły biskupi albo arcybiskupi konkretnych diecezji. W przypadku kardynałów-biskupów […]

Konsystorz w czasie pandemii

To siódmy konsystorz papieża Franciszka. Mniej więcej co rok papież zaprasza wszystkich kardynałów do Rzymu, a punktem centralnym każdego konsystorza są nominacje kardynalskie. Od miesiąca znamy nazwiska nowych kardynałów, teraz poznamy jeszcze kościoły tytularne, które zostaną im przydzielone. Wśród trzynastu nowych kardynałów jeden, Raniero Cantalamessa, nie przyjął – i nie przyjmie – święceń biskupich. Wśród […]

#5 Franciszek Kucharczak: Najpierw znaleźć

Właśnie zasiadałem do pisania tego tekstu, gdy znajomy przysłał mi esemesa z następującą sentencją: „Należy najpierw znaleźć skarb, by mieć odwagę poświęcić mu wszystko”. Myślę, że tu tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie wierzący tak często nie zgadzają się z moralną nauką Kościoła. Najogólniej mówiąc: chrześcijanie w swojej większości nie znaleźli skarbu. Oni, owszem, słyszeli, […]

#4 ks. Daniel Wachowiak: Cena przeczekania kryzysu

Nieznany autor z wieku II pisze: Tak postępując damy wzór tym spośród młodych, którzy szczerze pragną się poświęcić służbie i miłowaniu Boga. Nie bądźmy przeto rozżaleni ani nie oburzajmy się, jeśli ktoś nas nierozumnych upomni i poprowadzi od niesprawiedliwości do sprawiedliwości. Niekiedy bowiem czyniąc zło, nie dostrzegamy tego z powodu niestałości umysłu i małej wiary, […]

Najgłośniej o Bogu i o Kościele. Duchowni na YouTube

Celem tego raportu nie do końca jest przedstawienie najpopularniejszych duchownych na YouTube. Mamy inne, bardziej zasadnicze pytanie: kogo ludzie wierzący słuchają i czego szukają. A ściślej mówiąc: kto najskuteczniej (co nie oznacza: najlepiej) opowiada o Kościele.  Metoda Przyjęta metoda jest wynikiem pewnego kompromisu, z uwagi na różne możliwości określania popularności danego duchownego i różne formy […]

#3 Paulina Guzik: Rozmawiajmy. Pięć wskazówek

Wśród różnych tematów, spraw i problemów, jakie z dużą wyrazistością wybrzmiały w ostatnich dniach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest jeden, który wart jest szerokiej debaty w Kościele. Brzmi on tak: Wielu katolików nie podziela moralnej nauki Kościoła. Jaka to skala? Jak duży to problem? Jakie są tego przyczyny? I w końcu – co dalej? Chcemy […]

#2 ks. Piotr Kieniewicz MIC: Zagubiony fundament

Wśród różnych tematów, spraw i problemów, jakie z dużą wyrazistością wybrzmiały w ostatnich dniach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest jeden, który wart jest szerokiej debaty w Kościele. Brzmi on tak: Wielu katolików nie podziela moralnej nauki Kościoła. Jaka to skala? Jak duży to problem? Jakie są tego przyczyny? I w końcu – co dalej? Chcemy […]

Raport ws. McCarricka. Zeznania świadków, fakty, dokumenty

Raport to efekt decyzji papieża Franciszka z 6 października 2018 roku, który nakazał zbadać wszystkie okoliczności dotyczące nominacji ekskardynała McCarricka. Dokument ma ponad 450 stron. Został opublikowany w języku włoskim i angielskim. Jak czytamy we wstępie, to przegląd „wszystkich istotnych dokumentów”. W celu zbadania sprawy zostały sprawdzone archiwa Sekretariatu Stanu, Kongregacji ds. Biskupów, Kongregacji Nauki […]

Kto jest kim w Kościele? Przewodniczący KEP

FUNKCJA Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ Przewodniczący Konferencji Episkopatu jest jednym z biskupów diecezjalnych (obecnie funkcję tę pełni metropolita poznański), który wybierany jest w tajnym głosowaniu przez ogół biskupów zgromadzonych na zebraniu plenarnym konferencji episkopatu danego kraju. Podejmowane w ramach swojej funkcji działania sprawuje przede wszystkim podczas zebrań plenarnych i zebrań Rady Stałej […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę