BIBLIA WG KS. PAWLUKIEWICZA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Chrystus wzywa nas do szczęścia, które będzie oczyszczone z chciwości i pragnienia zemsty.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Osiem błogosławieństw

Wielka cisza, która nastała po burzy. Piękny obraz pokazujący potęgę Pana.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Uciszenie burzy

Kluczową rolę odgrywa słowo „chcę”, które pokazuje jak bardzo Jezus pragnie uzdrowienia dla każdego z nas.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Uzdrowienie trędowatego

Jezus uzdrawia każdego swoim słowem, które jest jak czuły dotyk pełen miłości i nadziei.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Uzdrowienie teściowej Piotra

Aby poznać drugiego człowieka, trzeba być z nim w drodze, trzeba wejść w jego rzeczywistość.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Powołanie uczniów

40 dni kuszenia Jezusa na pustyni to obraz walki o wolność każdego człowieka. Walki z własnymi wyborami i sumieniem.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Kuszenie na pustyni

Chrzest to widzialny znak, dzięki któremu Bóg zaprasza nas do życia w Nim poprzez sakramenty.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Chrzest Jezusa

Opiekuńcza postawa Józefa i pełna zaufania Maryja. To dzisiaj wzór dla każdej rodziny.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Maryja Matką Mesjasza

Lojalność i posłuszeństwo wobec Pana kontra codzienne wybory i ich konsekwencje. Jaki sens ma przestrzeganie i wypełnianie Bożych praw?

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Dawid przyjmuje przebaczenie

Hańby i upokorzenia z przeszłości. Jak stawić im czoła i odnaleźć siebie na nowo?

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Pierwsza Pascha

Zasady, prawa i obowiązki, których należy przestrzegać, mają pomóc doprowadzić nas do celu. A celem jest Chrystus, zjednoczenie i zbawienie w Nim.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Bóg daje prawo

Musimy nieustannie wyrzekać się chęci posiadania kogoś, ponieważ człowiek w całości należy do Boga.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Powołanie Samuela